chungcutuhiepplaza.com sẽ lý giải trả lời cụ thể cho các thắc mắc Toán lớp 6 của bộ sách Chân trời trí tuệ sáng tạo thuộc . Nội dung cụ thể bài giải mời các bạn đọc tham khảo dưới đây:


A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Lũy thừa

Hoạt đụng 1: Trang 16 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 5 . 5 . 5 = 5³.

Bạn đang xem: 10 mũ 4

b) Ta có: 7 . 7. 7. 7. 7. 7 = 7⁶.

Thực hành 1: Trang 17 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) 3 . 3 . 3 = 3³.

6 . 6 . 6 . 6 = 6⁴.

b) 3² có cách gọi khác là 3 nón 2 tốt lũy quá bậc 2 của 3.

5³ còn được gọi là 5 mũ 3 xuất xắc lũy vượt bậc 3 của 5.

c) 3¹⁰ hiểu là 3 nón 10, 3 lũy vượt 10 tốt lũy quá bậc 10 của 3.

⇒ 3¹⁰ thì 3 là cơ số, 10 là số mũ.

10⁵ gọi là 10 mũ 5, 10 lũy quá 5 tốt lũy quá bậc 5 của 10.

⇒ 10⁵ thì 10 là cơ số, 5 là số mũ.

2. Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số

Hoạt rượu cồn 2: Trang 17 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

a) Ta có: 3 . 3³ = 3¹⁺³ = 3⁴.

b) Ta có: 2² . 2⁴ = 2²⁺⁴ = 2⁶.

Thực hành 2: Trang 17 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Ta có: 3³ . 3⁴ = 3³⁺⁴ = 3⁷.

Ta có: 10⁴ . 3³ = 10⁴⁺³ = 10⁷.

Ta có: x² . X⁵ = x²⁺⁵ = x⁷.

3. Chia hai lũy thừa thuộc cơ số

Hoạt rượu cồn 3: Trang 17 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 5⁷ : 5² = 5⁷⁻² = 5⁵.

Ta có: 5⁷ : 5⁵ = 5⁷⁻⁵ = 5².

b) Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta không thay đổi cơ số với trừ các số mũ, số nón của lũy thừa vừa tìm được là hiệu, số mũ của lũy quá số bị phân chia là số bị trừ còn số mũ của lũy thừa số chia là số trừ trong phép trừ những số mũ.

Từ kia ta tính được:

7⁹ : 7² = 7⁹⁻² = 7⁷.6⁵ : 6³ = 6⁵⁻³ = 6².

Thực hành 3: Trang 17 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 11⁷ : 11³ 

= 11⁷⁻³ 

= 11⁴.

Ta có: 11⁷ : 11⁷ 

= 11⁷⁻⁷ 

= 11⁰ 

= 1.

Ta có: 7² . 7⁴

= 7²⁺⁴ 

= 7⁶ .

Ta có: 7² . 7⁴ : 7³ 

= 7²⁺⁴⁻³

= 7³ .

b) Ta có: 9⁷ : 9² = 9⁵ ⇒ Đúng.

Ta có: 7¹⁰ : 7² = 7⁵ ⇒ Sai: 7¹⁰ : 7² = 7¹⁰⁻² = 7⁸.

Ta có: 2¹ : 2⁸ = 6⇒ Sai: 2¹¹ : 2⁸ = 2¹¹⁻⁸ = 2³ = 8.

Ta có: 5⁶ : 5⁶ = 5 ⇒ Sai: 5⁶ : 5⁶ = 1.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Ghép mỗi phép tính sinh hoạt cột A với lũy thừa tương ứng của nó ở cột B.


*

Lời giải tham khảo:


*

Câu 2: Trang 18 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

a) Viết hiệu quả của mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

5⁷ : 5⁵; 9⁵ : 8⁰; 2¹⁰ : 64 . 16.

b) Viết cấu trúc thập phân của các số 4 983, 54 297, 2 023 theo mẫu sau:

4 983 = 4 . 1000 + 9 . 100 + 8 . 10 + 3 = 4 . 10³ + 9 . 10² + 8 . 10 + 3

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 5⁷ : 5⁵ = 5⁷⁻⁵ = 5².

Ta có: 9⁵ : 8⁰ = 9⁵ : 1 = 9⁵.

Ta có: 2¹⁰ : 64 . 16 = 2¹⁰ : 2⁶ . 2⁴= 2¹⁰⁻⁶⁺⁴ = 2⁸.

b) Ta có: 54 297 

= 5 . 10000 + 4 . 1000 + 2 . 100 + 9 . 10 + 7 

= 5 . 10⁴ + 4 . 10³ + 2 . 10² + 9 . 10 + 7

Ta có: 2 023 

= 2 . 1000 + 0. 100 + 2 . 10 + 3 

= 2 . 10³ + 2 . 10 + 3

Câu 3: Theo Tổng viên Thống kê, tháng 10 năm 2020 số lượng dân sinh Việt Nam được làm tròn là 98 000 000 người. Em hãy viết dân số của vn dưới dạng tích của một trong những với một lũy thừa của 10. (Trang 18 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Dân số của nước ta được viết dưới dạng tích của một vài với một lũy thừa của 10 như sau: 98 000 000 = 98 . 10⁶.

Câu 4: Biết rằng cân nặng của Trái Đất khoảng tầm 6 00 … 000 (21 số 0) tấn, khối lượng của phương diện Trăng khoảng tầm 75 00 … 000 (18 số 0) tấn. (Trang 18 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

a) Em hãy viết cân nặng của Trái Đất và cân nặng của mặt Trăng dưới dạng tích của một vài với một lũy thừa của 10.

b) trọng lượng Trái Đất gấp bao nhiêu lần khối lượng Mặt Trăng?

Lời giải tham khảo:

a) khối lượng của Trái Đất dưới dạng tích của một vài với lũy quá của 10 là: 6. 10²¹ (tấn).

Khối lượng của mặt Trăng bên dưới dạng tích của một vài với lũy thừa của 10 là: 75. 10¹⁸ (tấn).

b) cân nặng Trái Đất gấp cân nặng Mặt Trăng: (6. 10²¹) : (75. 10¹⁸) = (frac675). 10²¹–¹⁸ = (frac675). 10³ (lần).

Xem thêm: Đàn Ông Gia Trưởng Là Gì - Cách Nhận Biết Đàn Ông Có Tính Gia Trưởng

Đáp số: khối lượng Trái Đất gấp (frac675). 10³ lần cân nặng Mặt Trăng.


SOẠN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO TẬP 1

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊNCHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG trong THỰC TIỄN

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

SOẠN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO TẬP 2

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐCHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC quan lại - TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG trong THẾ GIỚI TỰ NHIÊNCHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG - CÁC HÌNH HỌC CƠ BẢN

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT