Mời các bạn cùng Top giải mã tìm hiểu thêm về những khối nhiều diện qua nội dung bài viết dưới đây nhé!

1. Khối đa diện đầy đủ loại 3;3 (khối tứ diện đều)

- mỗi mặt là 1 trong tam giác đều

- mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của đúng 3 mặt

- gồm số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) thứu tự là D=4,M=4,C=6.

Bạn đang xem: 5 khối đa diện đều

- Diện tích toàn bộ các khía cạnh của khối tứ diện các cạnh a là 

*
5 một số loại khối nhiều diện đều" width="171">

- Thể tích của khối tứ diện đa số cạnh a là 

*
5 loại khối nhiều diện đều" width="77">

- bao gồm 6 khía cạnh phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của từng cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của hai cạnh đối diện)

- nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp 

*
5 một số loại khối nhiều diện đều" width="70">

2. Khối nhiều diện hồ hết loại 3;4 (khối chén bát diện phần đa hay khối tám mặt đều)


- từng mặt là 1 tam giác đều

- từng đỉnh là đỉnh thông thường của đúng 4 mặt

- bao gồm số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) theo thứ tự là D=6,M=8,C=12.

- Diện tích tất cả các khía cạnh của khối chén bát diện hầu như cạnh a là 

*
5 nhiều loại khối đa diện đều" width="88">

- có 9 phương diện phẳng đối xứng

- Thể tích khối chén bát diện phần nhiều cạnh a là 

*
5 nhiều loại khối đa diện đều" width="77">

- nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là 

*
5 một số loại khối đa diện đều" width="71">

3. Khối nhiều diện mọi loại 4;3 (khối lập phương)

- mỗi mặt là 1 trong hình vuông

- từng đỉnh là đỉnh bình thường của 3 mặt

- Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số cạnh (C) theo lần lượt là D=8,M=6,C=12.

- diện tích s của toàn bộ các khía cạnh khối lập phương là S = 6a2

- tất cả 9 phương diện phẳng đối xứng

- Thể tích khối lập phương cạnh a là V = a3

- nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là 

*
5 một số loại khối nhiều diện đều" width="71">

4. Khối nhiều diện các loại 5;3 (khối thập nhị diện hồ hết hay khối mười nhì mặt đều)

- từng mặt là một trong những ngũ giác phần nhiều • mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của bố mặt

- Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số canh (C) thứu tự là D=20, M=12, C=30.

- Diện tích tất cả các phương diện của khối 12 khía cạnh đều

*
5 các loại khối đa diện đều" width="167">

- bao gồm 15 khía cạnh phẳng đối xứng

- Thể tích khối 12 mặt phần lớn cạnh a là 

*
5 nhiều loại khối nhiều diện đều" width="116">

- bán kính mặt mong ngoại tiếp là 

*
5 loại khối nhiều diện đều" width="114">

5. Khối nhiều diện loại 3;5 (khối nhị thập diện đều hay khối nhì mươi mặt đều)

- từng mặt là một tam giác đều

- mỗi đỉnh là đỉnh chung của 5 mặt

- Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số cạnh (C) theo thứ tự là D=12, M=20, C=30.

Xem thêm: Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 6 Năm 2020-2021, Sách Giáo Khoa Trực Tuyến Lớp 6 Năm Học 2021

- diện tích s của tất cả các phương diện khối đôi mươi mặt các là 

*
5 nhiều loại khối đa diện đều" width="88">

- gồm 15 phương diện phẳng đối xứng

Thể tích khối trăng tròn mặt hầu hết cạnh a là 

*
5 loại khối đa diện đều" width="107">

- bán kính mặt ước ngoại tiếp là 

*
5 nhiều loại khối nhiều diện đều" width="121">
*
5 các loại khối đa diện đều" width="634">

6. Thắc mắc trắc nghiệm bổ sung kiến thức về khối đa diện đều

Câu 1: Khối trăng tròn mặt đều có bao nhiêu cạnh?

A. 24 cạnh

B. 28 cạnh

C. 30 cạnh

D. 40 cạnh

Đáp án: C

Câu 2: Khối 12 mặt đều phải có bao nhiêu đỉnh ?

A. 10 đỉnh

B. 12 đỉnh

C. 18 đỉnh

D. Trăng tròn đỉnh

Đáp án: D

Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không đúng ?

A. Số khía cạnh của một hình đa diện đều luôn là số chẵn

B. Số đỉnh của một hình đa diện đều luôn luôn là số chẵn

C. Số cạnh của một hình nhiều diện đều luôn luôn là số chẵn

D. Sống thọ một hình nhiều diện đều phải sở hữu số cạnh là số lẻ

Đáp án: D

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai?

A. Khối lập phương là khối nhiều diện lồi

B. Khối chóp là khối nhiều diện lồi

C. Khối lăng trụ là khối nhiều diện lồi

D. Ghép nhị khối nhiều diện lồi sẽ được một khối đa diện lồi

Đáp án: B

Câu 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

A. Khối nhiều diện đều một số loại (p;q) là khối nhiều diện bao gồm các đặc điểm sau:

a) Mỗi khía cạnh của nó là một trong đa giác đều

b) từng đỉnh của chính nó là đỉnh thông thường của đúng q mặt

B. Khối đa diện đều một số loại (p;q) là khối nhiều diện bao gồm các tính chất sau:

a) Mỗi mặt của nó là một trong những đa giác đều p. Cạnh

b) từng cạnh của nó là cạnh tầm thường của đúng nhì mặt

C. Khối đa diện đều một số loại (p;q) là khối đa diện gồm các tính chất sau:

a) Mỗi khía cạnh của nó là 1 đa giác đều p. Cạnh

b) từng đỉnh của nó là đỉnh bình thường của đúng q mặt

D. Khối đa diện đều nhiều loại (p;q) là khối đa diện có các đặc thù sau:

a) Mỗi mặt của nó là một trong những đa giác đều p. Cạnh

b) từng đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt

Đáp án: D

Câu 6: Khối lập phương là khối đa diện phần đông thuộc loại nào?

A. (4; 3)

B. (3; 4)

C. (5; 3)

D. (3; 5)

Đáp án: A

Câu 7: Khối chén diện là khối đa diện hầu như thuộc nhiều loại nào?

A. (4; 3)

B. (3; 4)

C. (5; 3)

D. (3; 5)

Đáp án: B

Câu 8: Khối 12 mặt hầu hết là khối đa diện gần như thuộc nhiều loại nào?

A. (4; 3)

B. (3; 4)

C. (5; 3)

D. (3; 5)

Đáp án: C

Câu 9: Khối 20 mặt hồ hết là khối đa diện hồ hết thuộc loại nào?

A. (4; 3)

B. (3; 4)

C. (5; 3)

D. (3; 5)

Đáp án: D

Câu 10: Khối chén diện đều sở hữu bao nhiêu cạnh?

A. 8 cạnh

B. 12 cạnh

C. 24 cạnh

D. 30 cạnh

Đáp án: B

Trong hình học tập thì một khối được xem là khối nhiều diện đều thì tất cả các mặt nên là các đa giác đều bằng nhau và những cạnh bằng nhau. Hiện tại có 5 một số loại khối nhiều diện đều. Đó là những loại: 3;3, 4;3, 3;4, 5;3 và 3;5.

Trên đây, Top giải thuật đã thuộc bạn khám phá về khối nhiều diện đều . Công ty chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức có ích khi đọc bài viết này, chúc chúng ta học tốt!