bài viết dưới đó là lý thuyết tương đối đầy đủ nhất về định nghĩa, danh pháp, đặc điểm hóa học, đặc điểm vật lí với điều chế Amin
*

Lý thuyết về Amin


I. ĐỊNH NGHĨA

- những định nghĩa về amin: + Amin là thành phầm thu được khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH3bằng những gốc hiđrocacbon. (chỉ đúng cùng với amin 1-1 chức).

Bạn đang xem: Amin bậc 1

*

Amoniac

+ Amin là sản phẩm thu được khi sửa chữa nguyên tử H vào hidrocacbon bằng nhóm -NH2(chỉ đúng với amin bậc 1). + Amin là hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ chứa 3 nguyên tố: C, H và N. - Bậc của amin là số gốc hiđrocacbon link với nguyên tử N.

*
*
*

Amin bậc 1 Amin bậc 2 Amin bậc 3

- Công thức tổng quát của amin:

CxHyNz(x, y, z nằm trong N*; y ≤2x + 2 + z; y chẵn giả dụ z chẵn; y lẻ trường hợp z lẻ). Hoặc CnH2n+2-2k+tNt(n ở trong N*; k nằm trong N; t trực thuộc N*).

Số liên kết pi + số vòng trong phân tử amin = (2x + 2 + t - y)/2. Nếu là amin bậc I thì bí quyết tổng quát hoàn toàn có thể đặt là: CnH2n+2-­2k-t(NH2)t..

II. DANH PHÁP

1. Tên vắt thế

thương hiệu amin = thương hiệu của hiđrocacbon khớp ứng + Số máy tự của C chứa nhóm NH2+ amin

2. Tên gốc chức

tên amin = gốc hiđrocacbon + amin

3. Tên thường

Anilin…

*

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- những amin có công dụng tan tốt trong nước. Độ chảy trong nước giảm khi số nguyên tử C tăng. - thân amin cùng nước có links Hiđro liên phân tử - Metylamin, đimetylamin, trimetylamin với etylamin là chất khí, giữ mùi nặng khai; những amin sót lại đều tồn tại sinh sống trạng thái lỏng, rắn. Anilin: lỏng, ko màu, độc không nhiều tan vào nước dễ dẫn đến oxi hóa chuyển thành màu nâu đen.

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Tính bazơ

a. Lý giải tính bazơ của những amin

vì nguyên tử N vào phân tử amin còn cặp e chưa sử dụng có tác dụng nhận proton.

b. đối chiếu tính bazơ của những amin

- ví như nguyên tử N vào phân tử amin được gắn thêm với gốc đẩy e (gốc no: ankyl) thì tính bazơ của amin mạnh mẽ hơn so với tính bazơ của NH3. Hầu hết amin này khiến cho quỳ tím chuyển thành màu sắc xanh. - trường hợp nguyên tử N vào phân tử amin gắn thêm với các gốc hút e (gốc ko no, nơi bắt đầu thơm) thì tính bazơ của amin yếu rộng so với tính bazơ của NH3. Rất nhiều amin này không làm xanh quỳ tím. - Amin bao gồm càng những gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin bao gồm càng nhiều gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.

2. Các phản ứng diễn tả tính bazơ

a. Làm phản ứng với dung dịch axit

CH3NH2+ H2SO4→CH3NH3HSO4 2CH3NH2+ H2SO4→(CH3NH3)2SO4 CH3NH2+ CH3COOH→CH3NH3OOCCH3

b. Bội nghịch ứng với hỗn hợp muối tạo bazơ không tan

2CH3NH2+ MgCl2+ 2H2O→Mg(OH)2+ 2CH3NH3Cl

3. Bội nghịch ứng phân biệt bậc của amin

- nếu là amin bậc I lúc phản ứng cùng với HNO2tạo khí bay ra:

RNH2+ HNO2→ROH + N2+ H2O

Anilin phản bội ứng sản xuất muối điazoni sinh hoạt 0→50C:

C6H5NH2+ HNO2→C6H5N2+Cl-+ 2H2O

- giả dụ là amin bậc II thì tạo nên hợp hóa học nitrozo màu rubi nổi xung quanh nước:

RNHR’ + HNO2→RN(NO)R’ + H2O

- Amin bậc III không có phản ứng này.

4. Phản nghịch ứng nâng bậc amin

RNH2+ R’I→RNHR’ + HI RNHR’ + R’’I→RNR’R’’ + HI

5. Bội nghịch ứng riêng rẽ của anilin

- Anilin là amin thơm yêu cầu không làm chuyển màu sắc quỳ tím thành xanh. - Anilin sản xuất kết tủa trắng với dung dịch nước Brom:

*

→Phản ứng này được dùng làm nhận biết anilin.

Xem thêm: Người Chụp Ảnh Được Gọi Là Gì, Photographer Là Gì, Nhiếp Ảnh Gia

V. ĐIỀU CHẾ

1. Hiđro hóa hợp chất nitro

C6H5NO2+ 6H→C6H5NH2+ 2H2O (Fe/HCl)

2. Sử dụng kiềm khỏe khoắn đẩy amin thoát khỏi muối amoni

C6H5NH3Cl + NaOH→C6H5NH2+ NaCl + H2O →Phản ứng này cần sử dụng để tách bóc anilin thoát khỏi hỗn hợp.

3. Thay thế sửa chữa nguyên tử H của NH3(phản ứng nâng bậc)