*

Bài viết sau đây trình bày các khái niệm, nội dung về Anđehit với Xeton cũng tương tự các đặc thù hóa học, trang bị lí, ứng dụng trong thực tiễn của nó

Bạn đã xem: Andehit Có công dụng Với Naoh Không, đặc điểm Hóa học tập Của Andehit


Andehit – Xeton

A. ANĐEHIT

I. Định nghĩa

+ Anđehit là thành phầm thu được khi cụ nguyên tử H trong hiđrocacbon hoặc H2bằng team -CHO. + Andehit là HCHC nhưng phân tử có nhóm -CHO link trực tiếp với C hoặc H – Công thức bao quát của anđehit: + CxHyOz(x, y, z là những số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤y≤2x + 2 – 2z; z≤x): thường được sử dụng khi viết làm phản ứng cháy. + CxHy(CHO)zhay R(CHO)z: hay được dùng khi viết phản nghịch ứng xẩy ra ở team CHO. + CnH2n+2-2k-z(CHO)z(k = số links p + số vòng): thường dùng khi viết phản bội ứng cộng H2, cộng Br2…

II. Danh pháp

1. Tên nuốm thế

Tên sửa chữa thay thế = tên hiđrocacbon khớp ứng + al

2. Thương hiệu thường

III. đặc điểm vật lí

– Chỉ bao gồm HCHO, CH3CHO là hóa học khí. Các anđehit còn lại đều là chất lỏng.

Bạn đang xem: Andehit có tác dụng với naoh không, tính chất hóa học của andehit

Đang xem: Andehit có tính năng với naoh không

– Anđehit có ánh sáng sôi thấp rộng Ancol có cân nặng phân tử tương tự nhưng cao hơn nữa so với hidrocacbon tất cả cùng số nguyên tử C vào phân tử.

IV. đặc điểm hóa học

1. Phản nghịch ứng cùng với hiđro

R(CHO)x+ xH2→ R(CH2OH)x(xúc tác Ni, t0) Chú ý: – Trong bội phản ứng của anđehit với H2: Nếu gốc R có những liên kết pi thì H2cộng vào cả những liên kết pi đó. – phản bội ứng cùng với H2chứng tỏ anđehit tất cả tính oxi hóa.

Article post on: chungcutuhiepplaza.com


2. Bội nghịch ứng với AgNO3/NH3(phản ứng tráng bạc)

3. Làm phản ứng oxi hóa

4. Phản ứng với Cu(OH)2ở ánh sáng cao

5. Bội phản ứng với hỗn hợp Br2

R(CHO)x+ xBr2+ xH2O→R(COOH)x+ 2xHBr nếu anđehit còn có liên kết pi ở cội hiđrocacbon thì xảy ra đồng thời làm phản ứng cộng Br2vào link pi đó.

Article post on: chungcutuhiepplaza.com


V. Điều chế

1. Oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x+ xCuO→R(CHO)x+ xCu + xH2­O (t0)

2. Điều chế qua ancol không bền

– cùng H2O vào C2H2: C2H2+ H2O→CH­3CHO (H2SO4, HgSO4, 800C) – Thủy phân este của ancol không bền ưng ý hợp: CH3COOCH=CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3­CHO – Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen: CH3-CHCl2+ 2NaOH→CH3CHO + 2NaCl + H2O

3. Một số trong những phản ứng sệt biệt

Article post on: chungcutuhiepplaza.com

Liên quan:

2CH3OH + O2→ 2HCHO + 2H2O (Ag, 6000C) CH4+ O2→HCHO + H2O (xúc tác, t0) 2CH2=CH2+ O2→2 CH3CHO (PdCl2, CuCl2)

VI. Phân biệt anđehit

– chế tạo ra kết tủa sáng bóng loáng với AgNO3/NH3. – tạo nên kết tủa đỏ gạch ốp với Cu(OH)2ở ánh sáng cao. – làm mất đi màu hỗn hợp nước Brom. (Riêng HCHO bội nghịch ứng với dung dịch Brom tất cả khí CO2thoát ra).

VII. Ứng dụng

B. XETON

I. Định nghĩa

– CTTQ của xeton solo chứccó dạng: R – teo – R’

II. Danh pháp

1. Tên nạm thê

Tên thay thế sửa chữa = tên hidrocacbon + số chỉ địa chỉ C trong nhóm co + on

2. Tên nơi bắt đầu – chức

Tên gốc chức = Tên gốc R, R’ + xeton

III. đặc điểm hóa học

– bội nghịch ứng cùng với H2/Ni, t0tạo ancol bậc II: R-CO-R’ + H2→R-CHOH-R’ – Xeton không tồn tại phản ứng tráng gương, không phản ứng với Cu(OH)2ở ánh nắng mặt trời cao, không làm mất màu hỗn hợp Brom như anđehit. – phản bội ứng cố kỉnh ở gốc hidrocacbon vị trí kề bên nhóm CO: CH3COCH3+ Br2→CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

IV. Điều chế

– mang đến ancol bậc II + CuO đun nóng: RCHOHR’ + CuO→RCOR’ + Cu + H2O – Điều chế gián tiếp qua ancol ko bền: CH3COOC(CH3) = CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3COCH3 – thoái hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để cung cấp axeton.

Xem thêm: Bộ Gd Công Bố Đáp Án Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Văn, Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Văn Có Đáp Án

Article post on: chungcutuhiepplaza.com


Bạn vẫn đọc bài viết từ chuyên mục Hóa học trên website https://chungcutuhiepplaza.com.