toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các phát biểu sau:

(1) Ở điều kiện thường, anilin là hóa học rắn, tan không nhiều trong nước.Bạn đang xem: Anilin ở đk thường

(2) bé dại nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện kết tủa trắng.Bạn sẽ xem: Ở điều kiện thường anilin là chất gì

(3) hỗn hợp anilin làm cho phenolphtalein thay đổi màu.

Bạn đang xem: Anilin là chất gì

(4) Ứng với cách làm phân tử C2H7N, bao gồm 01 đồng phân là amin bậc 2.

(5) các peptit mọi cho phân ứng màu sắc biure.

Tổng số tuyên bố đúng là

A. 2.

B. 3

C. 4.

D. 5


*

Chọn giải đáp A.

Sai. Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng.

(1) Đúng. Anilin làm phản ứng cùng với brom tạo kết tủa trắng 2,4,6-tribromanilin.

(2) Sai. Hỗn hợp anilin không làm cho phenolphtalein đổi màu.

(3) Đúng. 1 đồng phân amin bậc 2 là CH3NHCH3.

(4) Sai. Chỉ những peptit bao gồm từ 2 link peptit trở lên new cho phản bội ứng màu sắc biure

Cho những phát biểu sau:

(1) Ở đk thường, anilin là hóa học rắn, tan ít trong nước.(2) nhỏ nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện thêm kết tủa trắng.(3) dung dịch anilin làm phenolphtalein đổi màu.

(4) Ứng với cách làm phân tử C2H7N, có một đồng phân amin bậc 2.(5) các peptit các cho phản bội ứng màu sắc biure.Số tuyên bố đúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Cho những phát biểu sau:

(1) Metylamin không làm dung dịch phenolphthalein đưa sang màu hồng.

(2) Anilin còn có tên thay nạm là phenylamin.

(3) Anilin ở đk thường là chất lỏng, không màu, độc, không nhiều tan trong nước và nhẹ nhàng hơn nước.

(4) nhỏ dại natri hiđroxit vào dung dịch phenylamoni clorua thì thấy mở ra kết tủa trắng.

(5) Anbumin là protein hình sợi, tung trong nước tạo ra thành hỗn hợp keo.

Số phát biểu đúng là:

A.2

B.3

C.1

D.0

Cho các phát biểu sau:

(1) Metylamin không làm dung dịch phenolphthalein gửi sang màu sắc hồng

(2) Anilin còn có tên thay nỗ lực là phenylamin

(3) Anilin ở đk thường là chất lỏng, không màu, độc, không nhiều tan nội địa và nhẹ nhàng hơn nước

(4) nhỏ dại natri hiđroxxit vào hỗn hợp phenylamoni clorua thì thấy xuất hiện kết tủa trắng

(5) Anbumin là protein hình sợi, rã trong nước tạo thành dung dịch keo

Số tuyên bố đúng là:

A.2

B.3

C.1

D.0

Cho những phát biểu sau

(1) Liên kết của group CO với đội NH thân 2 đơn vị a–amino axit được điện thoại tư vấn là links peptit.

(2) Anilin có tính bazơ và làm cho xanh quỳ tím ẩm.

(3) Anilin phản ứng với nước brom dư tạo nên thành p–bromanilin.

(4) toàn bộ các amin đối chọi chức gần như chứa một vài lẻ nguyên tử H vào phân tử.

(5) các amin khí có mùi giống như amoniac, độc.

(6) nhờ vào tính bazơ, anilin tính năng với dung dịch brom.

(7) Hợp chất H­2NCOOH là aminoaxit dễ dàng và đơn giản nhất.

(8) Thêm vài ba giọt phenolphtalein vào hỗn hợp đimetylamin thấy xuất hiện màu xanh.

Số phát biểu SAI

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau về anilin (C6H5NH2):

(1) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng, không nhiều tan trong nước.

(2) Anilin gồm tính bazơ, tính bazơ yếu hơn amoniac.

Số tuyên bố đúng là.

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau về anilin (C6H5NH2):

(1) Ở đk thường, anilin là chất lỏng, ít tan trong nước.

(2) Anilin bao gồm tính bazơ, tính bazơ yếu hơn amoniac.

(3) dung dịch anilin ko làm chuyển màu sắc quì tím.

(4) Anilin chức năng với nước Br2 chế tạo ra kết tủa trắng.

Số tuyên bố đúng là.

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(1) Polietilen được điều chế bởi phản ứng trùng ngưng.

(2) Ở đk thường, anilin là hóa học rắn.

(3) những amino axit là phần đa chất rắn ngơi nghỉ dạng tinh thể không màu, vị khá ngọt.

(4) bé dại vài giọt chanh vào ly sữa thấy mở ra kết tủa.

(5) Ở điều kiện thích hợp, triolein thâm nhập phản ứng cộng H2.

(6) tất cả các peptit đều phải có phản ứng color biure.

(7) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau vì tất cả cùng công thức là (C6H10O5)n.

Số phát biểu đúng là

A.2

B.4

C.5

D.3

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(1) trong số phân tử amin, độc nhất thiết yêu cầu chứa nhân tố nitơ.

(2) những amin chứa từ 1C cho 4C đa số là hóa học khí ở đk thường.

(3) vào phân tử đipeptit mạch hở tất cả chứa 2 link peptit.

(4) vào phân tử metylamoni clorua, cùng hóa trị của nitơ là IV.

(5) hỗn hợp anilin làm mất màu nước brom.

(6) Ancol isopropylic cùng N-metylmetanamin bao gồm cùng bậc.

Những phát biểu đúng là

A. (1), (4), (5), (6).

B. (1), (2), (3), (5)

C. (2), (4), (5), (6).

D.

Xem thêm: Dàn Diễn Viên Phim Hướng Nghiệp Phần 1, Hướng Nghiệp

(1), (3), (5), (6).

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(1) trong số phân tử amin, độc nhất vô nhị thiết phải chứa nghuyên tố nitơ.

(2) những amin chứa từ 1C mang đến 4C số đông là hóa học khí ở đk thường.

(3) vào phân tử đipeptit mạch hở có chứa hai links peptit.

(4) vào phân tử metylamoni clorua, cùng hóa trị cuả nitơ là IV.

(5) hỗn hợp anilin làm mất đi màu nước brom.

Những tuyên bố đúng là

A. (1), (3), (5)

B. (2), (4), (5)

C. (1), (4), (5)

D. (1), (2), (3)

Lớp 0 hóa học 1 0

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

chăm mục: kiến thức và kỹ năng thú vị