Giải bài 104 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ phần chuyển động thực hành trang 111, 112, 113, 114 sách VNEN toán lớp 5 với giải thuật dễ hiểu


Câu 1

Chơi trò chơi “Hái hoa toán học” :

– Mỗi team cử thay mặt đại diện hái một bông hoa, trên đó tất cả ghi phép tính cộng, trừ với các số trường đoản cú nhiên, phân số hoặc số thập phân. Cùng cả nhà tính và giải thích cách thực hiện.

Bạn đang xem: Bài 104 ôn tập về phép cộng phép trừ

Ví dụ : 

*

– đội nào tính nhanh, đúng, giải thích mạch lạc sẽ win cuộc.

Phương pháp :

- mong muốn cộng (hoặc trừ) các số tự nhiên ta đặt tính làm thế nào cho các chữ số ở đứng thảng hàng thẳng cột cùng với nhau, tiếp đến tính theo vật dụng tự từ đề xuất sang trái.

- ao ước cộng nhì phân số khác mẫu mã số ta quy đồng chủng loại số nhì phân số rồi cộng hai phân số sau khoản thời gian quy đồng.

- muốn cộng (hoặc trừ) các số thập phân ta đặt tính làm sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột cùng với nhau, vệt phẩy thẳng nhau, tiếp đến tính theo thiết bị tự từ nên sang trái.

Cách giải :

Ví dụ:

*

Câu 2

a) Đọc nội dung sau :

*

*

b) rước một ví dụ như minh họa rồi lý giải cho các bạn nghe.

Phương pháp :

Đọc kĩ văn bản trong bảng rồi tự đem ví dụ minh họa.

Cách giải :

Lấy lấy ví dụ như phép cộng:

+) tính chất giao hoán : a + b = b + a

Ví dụ : 40 + 60 = 60 + 40 = 100

+) Tính chất phối kết hợp : (a + b) + c = a + (b + c)

Ví dụ: (18 + 25) + 75 = 18 + ( 25 + 75) = 118

+) cộng với 0 : a + 0 = 0 + a

Ví dụ: 45 + 0 = 0 + 45 = 45

Lấy ví dụ như phép trừ:

+) 3579 – 3579 = 0

+) 1234 – 0 = 1234

Câu 3

Tính:

*

Phương pháp :

- ước ao cộng (hoặc trừ) các số tự nhiên và thoải mái ta để tính làm thế nào cho các chữ số ở thẳng hàng thẳng cột cùng với nhau, tiếp nối tính theo sản phẩm công nghệ tự từ cần sang trái.

- mong muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số nhị phân số rồi cùng hai phân số sau khi quy đồng.

- ước ao cộng (hoặc trừ) những số thập phân ta đặt tính sao cho các chữ số ở đứng thảng hàng thẳng cột với nhau, vết phẩy thẳng nhau, sau đó tính theo máy tự từ bắt buộc sang trái.

Cách giải :

*

Câu 4, 5

Câu 4 (trang 112 toán VNEN lớp 5 tập 2)

Tính rồi test lại (theo mẫu) :

*

Phương pháp :

Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cùng với số trừ, giả dụ được kết quả

Cách giải :

*

Câu 5 (trang 113 toán VNEN lớp 5 tập 2)

a) vòi nước trước tiên mỗi giờ chảy được (dfrac15) thể tích của bể, vòi vĩnh nước đồ vật hai mỗi giờ tung được (dfrac310) thể tích của bể. Hỏi lúc cả nhị vòi nước cùng chảy vào bể vào một giờ thì được bao nhiêu xác suất thể tích của bể ?

b) Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 75m, chiều rộng bằng (dfrac23) chiều dài. Tính diện tích s mảnh đất đó.

Phương pháp :

a) - Tính số phần thể tích của bể nhưng mà hai vòi tan được trong 1 giờ, có nghĩa là thực hiện nay tính (dfrac15+dfrac310 ).

- Đổi hiệu quả vừa kiếm được dưới dạng tỉ số phần trăm.

b) - kiếm tìm chiều dài, chiều rộng theo việc tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- Tính diện tích s ta lấy chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị đo).

Cách giải :

a) từng giờ cả nhị vòi thuộc chảy được số phần thể tích của bể là :

(dfrac15+dfrac310 = dfrac510) (thể tích của bể)

(dfrac510=0,5 = 50\%)

Đáp số: (50\%) thể tích bể.

b) Ta bao gồm sơ đồ gia dụng :

*

Tổng số phần cân nhau là :

3 + 2 = 5 (phần)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

75 : 5 × 2 = 30 (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là :

75 – 30 = 45 (m)

Diện tích hình chữ nhật là :

45 × 30 = 1350 (m2)

Đáp số : 1350m2.

Câu 6, 7

Câu 6 (trang 113 toán VNEN lớp 5 tập 2). Tính :

a) (dfrac25 + dfrac34,,;) (dfrac712 - dfrac27 + dfrac112,,;) (dfrac) (dfrac1217 - dfrac517 - dfrac417)

b) (675,39 + 342,14;) (563,87 + 403,13 – 328,35)

Phương pháp :

Biểu thức chỉ tất cả phép cùng và phép trừ thì tính theo thứ tự từ trái lịch sự phải.

Cách giải :

a) (dfrac25 + dfrac34 = dfrac820 + dfrac1520 = dfrac2320,,;)

+) (dfrac712 - dfrac27 + dfrac112,, = dfrac712 + dfrac112 - dfrac27)

( = dfrac812 - dfrac27 = dfrac23 - dfrac27 = dfrac1421 - dfrac621)( = dfrac821;)

 +) (dfrac1217 - dfrac517 - dfrac417 = dfrac717 - dfrac417 )(= dfrac317)

b) (675,39 + 342,14 = 1017,53;)

+) (563,87 + 403,13 ,– 328,35) (= 967-328,35= 638,65)

Câu 7: Trang 113 toán VNEN lớp 5 tập 1

Tính bằng cách thuận một thể nhất:

*

Phương pháp :

Áp dụng đặc điểm giao hoán và phối hợp của phép cùng để nhóm các số tất cả tổng là số tròn trăm, tròn nghìn ... Hoặc nhóm các phân số, số thập phân bao gồm tổng là số từ bỏ nhiên.

Cách giải :

*

Câu 8, 9

Câu 8 (trang 114 toán VNEN lớp 5 tập 2)

a) ko trực tiếp chiếu lệ tính, em dự đoán công dụng tìm (x) :

(x) + 7,08 = 7,08 (dfrac35 + x = dfrac610)

b) Tìm (x) :

(x) + 3,72 = 8,16 (x) – 0,25 = 3,148

Phương pháp :

a) Áp dụng tính chất: Số (0) cộng với số nào thì cũng bằng chính số đó.

b) Áp dụng các quy tắc :

– ước ao tìm số hạng chưa chắc chắn ta rước tổng trừ đi số hạng đang biết.

– muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Cách giải :

a) (x) + 7,08 = 7,08

(x) = 0 (vì 0 cộng với số nào cũng bằng chủ yếu số đó).

+) (dfrac35+ x = dfrac610) 

Ta có : (dfrac610 =dfrac6:210:2= dfrac35)

Từ đó ta tất cả : (dfrac35 + x = dfrac35).

Suy ra (x = 0), bởi vì (0) cộng với số nào cũng bằng chủ yếu số đó.

b) Tìm (x):

*

Câu 9 (trang 114 toán VNEN lớp 5 tập 2)

Giải bài toán :

Một xã tất cả 540,8 ha đất trồng lúa. Diện tích s đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa 385,5ha. Tính tổng diện tích s đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó.

Phương pháp :

- Tính diện tích đất trồng hoa ta lấy diện tích đất trồng lúa trừ đi 385,5ha.

Xem thêm: Nghệ Đen Mật Ong Có Tác Dụng Gì, Có Tác Dụng Gì

- Tính tổng diện tích s đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó ta lấy diện tích đất trồng lúa cùng với diện tích s đất trồng hoa.