Giải bài bác 105 : Ôn tập về phép nhân, phép phân tách phần hoạt động thực hành trang 115, 116, 117 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu


Câu 1

a) Đọc kĩ ngôn từ sau :

*

b) rước một lấy ví dụ như minh họa rồi giải thích cho mình nghe.

Bạn đang xem: Bài 105 ôn tập về phép nhân phép chia

Phương pháp giải:

Em gọi kĩ nội dung trong phần a) rồi tự lấy các ví dụ minh họa.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

• Tính chất giao hoán : 4 × 5 = 5 × 4 = 20.

• Tính chất phối hợp :

(3 × 25) × 4 = 3 × (25 × 4) = 300.

• Nhân một tổng với một vài :

(37 + 63) × 15 = 37 × 15 + 63 × 15.

• Phép nhân bao gồm thừa số bằng 1 :

1 × 2019 = 2019 × 1 = 2019.

• Phép nhân gồm thừa số bởi 0 :

9999 × 0 = 0 × 9999 = 0.


Câu 2

Tính : 

*

Phương pháp giải:

- ước ao nhân hai số tự nhiên và thoải mái ta đặt tính rồi tính làm sao để cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột cùng với nhau, kế tiếp nhân theo sản phẩm công nghệ tự từ cần sang trái.

- muốn nhân hai phân số ta mang tử số nhân cùng với tử số, mẫu mã số nhân với mẫu số.

- ý muốn nhân hai số thập phân ta để tính rồi nhân như nhân những số từ bỏ nhiên, sau đó đếm ×em vào phần thập phân của cả hai quá số gồm bao nhiêu chữ số rồi cần sử dụng dấu phẩy tách ở tích ra từng ấy chữ số kể từ phải thanh lịch trái.

Lời giải chi tiết:

*


Câu 3

Tính nhẩm :

*

Phương pháp giải:

- ao ước nhân một vài thập phân cùng với 10, 100, 1000, ... Ta chỉ câu hỏi chuyển vết phẩy của số đó lần lượt sang trọng bên nên một, hai, ba, ... Chữ số.

- Muốn nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; ... Ta chỉ bài toán chuyển vệt phẩy của số kia lần lượt sang phía trái một, hai, ba, ... Chữ số.

Lời giải đưa ra tiết:

*


Câu 4

Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất

*

Phương pháp giải:

Áp dụng các tính chất của phép nhân như :

Tính chất giao hoán: a × b = b × a

Tính chất kết hợp:

(a × b) × c = a × (b × c)

Nhân một tổng với một số:

(a + b) × c = a × c + b × c.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Câu 5

Một ô tô và xe pháo máy khởi thủy cùng một lúc và đi ngược hướng nhau. Ô tô đi từ bỏ A với vận tôc 48,5 km/giờ, xe máy đi từ B với gia tốc 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ đồng hồ 30 phút xe hơi và xe máy gặp mặt nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài từng nào ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

- Đổi : 1 giờ nửa tiếng = 1,5 giờ.

- Tính quãng đường ô tô đi từ bỏ A đi được trong 1,5 giờ đồng hồ ta lấy gia tốc nhân với thời gian.

- Tính quãng mặt đường xe thứ đi từ bỏ B đi được vào 1,5 giờ đồng hồ ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

- vị hai xe xuất xứ cùng lúc cùng đi ngược hướng nhau đề nghị để tính quãng mặt đường AB ta lấy quãng đường ô tô đi từ A đi được trong 1,5 giờ cộng với quãng đường xe thiết bị đi trường đoản cú B đi được vào 1,5 giờ.

Lời giải đưa ra tiết:

Đổi: 1 giờ nửa tiếng = 1,5 giờ

Quãng đường xe thứ đi được vào 1,5 tiếng là : 

33,5 × 1,5 = 50,25 (km)

Quãng đường ô tô đi được vào 1,5 giờ đồng hồ là:

48,5 × 1,5 = 72,75 (km)

Vậy phần đường AB dài số ki-lô-mét là:

50,25 + 72,75 = 123 (km)

Đáp số: 123km.


Câu 6

a) Đọc kĩ nội dung sau : 

*

b) lấy ví dụ minh họa rồi giải thích cho bạn nghe.

Phương pháp giải:

Em hiểu kĩ ngôn từ trong phần a) rồi từ lấy các ví dụ minh họa.

Lời giải bỏ ra tiết:

b) lấy ví dụ như :

• 99 : 1 = 99 (Vì số làm sao chia cho một cũng bởi chính số đó).

• 2019 : 2019 = 1 (Vì số nào phân chia cho thiết yếu số đó cũng bằng 1).

• 0 : 1234 = 0 (Vì 0 phân chia cho số bất cứ (khác 0) thì đều bằng 0).


Câu 7

*

Tính rồi test lại theo mẫu:

a) 3675 : 35 20219 : 37

b) 81,92 : 32 97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Chú ý :

Phép phân tách hết : (a:b = c), ta tất cả : (a = c imes b) ((b) không giống (0)).

Xem thêm: Soạn Tiếng Việt Lớp 9 Tập 2, Lời Giải 60 Bài Tập Tiếng Việt Lớp 9

Phép chia bao gồm dư : (a:b = c) (dư (r)), ta có (a = c imes b + r) ((0

*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp theo
*


*
*
*

*
*


Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép chungcutuhiepplaza.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.