Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu " -" trước kết quả nhận được.

Chú ý: Số âm x Số dương = Số âm.
Bạn đang xem: Bài 76 trang 89 sgk toán 6 tập 1

Lời giải chi tiết

Ta có bảng sau: 

x

5

-18

18

-25

y

-7

10

-10

 40

x . y

 -35

 -180

-180

-1000

Giải thích: 

+ \(x = 5, y = –7\) thì \(x . y = 5. ( –7) = – (5 . 7) = –35.\)

+ \(x = –18, y = 10\) thì \(x . y = (–18) . 10\)\( = – (18 . 10) = –180.\)

+ \(y = –10 ;\)\(x.y = x . (–10) = – (x.10) = – 180,\) do đó \(x . 10 = 180\) nên \(x =180:10= 18.\)

+\( x = –25; x.y = (–25).y = –(25.y) = –1000,\) do đó \(25.y = 1000\) nên \(y = 1000:25=40.\)

chungcutuhiepplaza.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp chungcutuhiepplaza.com
Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Tổ Hợp, Tổ Hợp, Xác Suất Và Nhị Thức Newton

Cảm ơn bạn đã sử dụng chungcutuhiepplaza.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép chungcutuhiepplaza.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.