Luyện tập bài §12. Tính chất của phép nhân, chương II – Số nguyên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài bác giải bài xích 95 96 97 98 99 100 trang 95 96 sgk toán 6 tập 1 bao hàm tổng hòa hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần số học bao gồm trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học viên học giỏi môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 96 trang 95 sgk toán 6 tập 1

Bạn đang xem: bài bác 96 trang 95 sgk toán 6 tập 1

Lý thuyết

1. đặc điểm giao hoán

$a . B = b . A$

Ví dụ: Tính:

a. 2 . (-3)

b. (-7) . (-4)

Bài giải:

a. 2 . (-3) = (-3) . 2 = (-6)

b. (-7) . (-4) = (-4) . (-7) = 28

2. đặc điểm kết hợp

$(a . B) . C = a . (b . C)$

Ví dụ: Tính . 2

Bài giải:

. 2 = 9 . = -90

Chú ý:

– Nhờ đặc thù kết hợp, ta nói theo một cách khác đến tích của ba, bốn, năm,..số nguyên

Chẳng hạn: $a . B . C = a . (b . C) = (a . B) . C$

– Khi tiến hành phép nhân các số nguyên, ta rất có thể dựa vào các tính chất giao hoán và phối hợp để biến đổi vị trí các thừa số, để dấu ngoặc nhằm nhóm các thừa soos một bí quyết tuỳ ý.

– Ta cũng điện thoại tư vấn tích của n số nguyên a là luỹ quá bậc n của số nguyên a (cách đọc cùng kí hiệu như đối với số từ bỏ nhiên)

Ví dụ: (-2) . (-2) . (-2) =(-2)3

Nhận xét: Trong một tích các số nguyên không giống 0:

– ví như có một trong những chẵn thừa số nguyên âm thì tích sở hữu dấu “+”

– giả dụ có một vài lẻ vượt số nguyên âm thì tích có dấu “-”

3. Nhân với số 1

$a . 1 = 1 . A = a$

4. đặc thù phân phối của phép nhân đối với phép cộng

$a(b+c) = ab + ac$

Chú ý: đặc điểm trên cũng đúng đối với phép trừ:

$a(b – c) = ab – ac$

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài xích 95 96 97 98 99 100 trang 95 96 sgk toán 6 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

chungcutuhiepplaza.com ra mắt với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài tập phần số học tập 6 kèm bài bác giải chi tiết bài 95 96 97 98 99 100 trang 95 96 sgk toán 6 tập 1 của bài §12. đặc điểm của phép nhân trong chương II – Số nguyên cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:


*

Giải bài xích 95 96 97 98 99 100 trang 95 96 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 95 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

Giải thích do sao: $(-1)^3=-1$. Có còn số nguyên như thế nào khác mà lập phương của chính nó cũng bằng chính nó?

Bài giải:

Ta có: $(-1)^3=(-1).(-1).(-1)=1.(-1)=-1$ (theo phép tắc nhân nhì số nguyên thuộc dấu và nhân hai số nguyên không giống dấu)

Còn số $1^3=1.1.1=1$ với $0^3=0.0.0=0$

2. Giải bài xích 96 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

Tính:

a) $237.(-26)+26.137$;

b) $63.(-25)+25.(-23)$

Bài giải:

a) Áp dụng đặc thù phân phối ta có:

$237.(-26)+26.137=-237.26+26.137$

$=26.(-237+137)-26.(-100)=-2600$

b) Áp dụng đặc thù phân phối ta có:

$63.(-25)+25.(-23)=-63.25-25.23$

$=-25.(63+23)=-25.86=-2150$

Hoặc ta có thể thực hiện tại phép tính theo luật lệ “x” ,“:” trước, “+” ,“-“ sau.

3. Giải bài 97 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

So sánh:

a) $(-16).1253.(-8).(-4).(-3)$với $0$

b) $13.(-24).(-15).(-8).4$với$0$

Bài giải:

a) Áp dụng phép tắc nhân nhì số nguyên thuộc dấu với tính chất kết hợp ta có:

$(-16).1253.(-8).(-4).(-3)$

$= .1253.$

$=16.8.1253.4.3$

Tích trên là tích của những số nguyên dương nên luôn luôn dương.

Vậy $(-16).1253.(-8).(-4).(-3)>0$

b) Áp dụng quy tắc nhân nhị số nguyên thuộc dấu, nhân nhì số nguyên khác dấu với tính chất kết hợp ta có:

$13.(-24).(-15).(-8).4$

$=13..(-8).4$

$=13.24.15.(-8).4$

Tích bên trên là tích của các số nguyên khác dấu nên luôn âm.

Vậy $13.(-24).(-15).(-8).4

4. Giải bài xích 98 trang 96 sgk Toán 6 tập 1

Tính giá trị biểu thức:

a) $(-125).(-13).(-a)$ với $a=8$

b) $(-1).(-2).(-3).(-4).(-5).b $với $b=20$

Bài giải:

a) $(-125).(-13).(-a)$ với $a=8$

Thay a = 8 vào biểu thức, áp dụng đặc điểm kếp phù hợp ta được:

$(-125).(-13).(-8)$ $= (-125).(-8).(-13)$

$=1000.(-13) =-13000$

b) $(-1).(-2).(-3).(-4).(-5).b$ cùng với $b=20$

Thay $b = 20$ vào biểu thức, áp dụng quy tắc nhân nhị số nguyên cùng dấu và tính chất kết hợp ta được:

$(-1).(-2).(-3).(-4).(-5).20$

$=(-1)...20$

$=(-1).10.12.20=-2400$

5. Giải bài bác 99 trang 96 sgk Toán 6 tập 1

Áp dụng đặc thù $a(b-c)=ab-ac$, điền số tương thích vào ô trống:

a) $ square .(-13)+8.(-13)=(-7+8).(-13)= square $;

b) $(-5).(-4-square)=(-5).(-4)-(-5).(-14)= square $.

Xem thêm: Câu Văn Biền Ngẫu Là J - Câu Văn Biền Ngẫu Là Câu Văn Như Thế Nào

Bài giải:

a) Áp dụng tính chất $a(b-c)=ab-ac$ ta có:

$(-7+8).(-13)$ $=(-13).(-7)+(-13).8$

$=91-104=-13$

Vậy: $(-7).(-13)+8.(-13)=(-7+8).(-13)=-13$

b) Áp dụng đặc điểm $a(b-c)=ab-ac$ ta có:

$(-5).(-4)-(-5).(-14)$ $=(-5).$

$=(-5).(-4+14) =(-5).10=-50$

6. Giải bài 100 trang 96 sgk Toán 6 tập 1

Giá trị tích $m.n^2$ với $m=2; n=-3$ là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D bên dưới đây:

A. $-18$; B. $18$;

C. $-36$; D. $36$

Bài giải:

Thay giá trị $m=2;n=3$ vào biểu thức ta có:

$m.n^2=2.3^2=2.9=18$

Vậy câu trả lời B đúng.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài giỏi cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài xích 95 96 97 98 99 100 trang 95 96 sgk toán 6 tập 1!