– Bình phường của một hiệu bằng bình phương số trước tiên trừ đi nhị lần tích số trước tiên nhân số thứ hai rồi cùng với bình phương số vật dụng hai.

Bạn đang xem: Bài tập hằng đẳng thức

(A – B)2 = A2 – 2AB + B2

Ví dụ:

( x – 2)2 = x2 – 2. X. 22 = x2 – 4x + 4

3. Hiệu nhì bình phương

– Hiệu nhị bình phương bởi hiệu hai số đó nhân tổng hai số đó.

A2 – B2 = (A + B)(A – B)

Ví dụ:

4. Lập phương của một tổng

– Lập phương của một tổng = lập phương số đầu tiên + 3 lần tích bình phương số thứ nhất nhân số sản phẩm hai + 3 lần tích số thứ nhất nhân bình phương số đồ vật hai + lập phương số thiết bị hai.

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

Ví dụ: 

5. Lập phương của một hiệu

Lập phương của một hiệu = lập phương số đầu tiên – 3 lần tích bình phương số thứ nhất nhân số vật dụng hai + 3 lần tích số trước tiên nhân bình phương số máy hai – lập phương số lắp thêm hai.

(A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

6. Tổng hai lập phương

Tổng của hai lập phương bởi tổng nhì số kia nhân cùng với bình phương thiếu của hiệu.

A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

Ví dụ; 

7. Hiệu nhị lập phương

Hiệu của nhì lập phương bằng hiệu của nhị số kia nhân với bình phương thiếu thốn của tổng.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Ngữ Văn 8 Ôn Tập Và Kiểm Tra Phần Tiếng Việt (Tiếp Theo) Tập 2

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Ví dụ: 

Bài tập

Bài toán 1: Tính

Bài toán 2: Tính

Bài toán 3: Viết các đa thức sau thành tích

Bài 4: Tính nhanh

2. 29,9.30,1

4. 37.43

Bài toán 5: Rút gọn rồi tính cực hiếm biểu thức

…………..


*
Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa XII của Đảng viên
*
Kế hoạch giáo dục lớp 1 sách Cánh diều theo Công văn 2345 (6 môn)Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII của Đảng viên (20 mẫu bài)