Thì lúc này đơn là thì cơ phiên bản nhất trong giờ Anh, quanh đó việc nắm vững cấu trúc, phương pháp dùng học viên nên thực hành thực tế thêm các bài tập về thì hiện tại đơn góp làm bài bác tập điểm cao và làm bài giỏi trong những kì kiểm tra.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn có đáp án

*

Một số bài xích tập về thì hiện tại đơn

A.THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

I.Cách cần sử dụng thì lúc này đơn.

– Thì bây giờ đơn: biểu đạt sự việc, hành động một cách tổng quát.

-Thì lúc này đơn sử dụng để diễn đạt sự việc, hành vi xảy ra liên tục hoặc sự việc hành động theo chu kỳ luân hồi lặp đi lặp lại.

– Thì lúc này đơn dùng để làm nói về một bài toán nào kia đúng sự thật, khẳng định về chân lý hiển nhiên.

– Thì bây giờ đơn dùng để làm nói về một sở trường của người nào đó ở hiện tại tại.

II. Vệt hiệu nhận ra thì hiện tại đơn.

Thì bây giờ đơn cơ bản có thể nhận thấy trong câu khi những từ dưới đây xuất hiện:

-Các trạng từ bỏ chỉ tần suất: Always (thường xuyên), usually (thường), often (thường), sometimes (thỉnh thoảng), seldom = rarely (hiếm khi), never (không bao giờ).

– Every + Nchỉ thời gian

– Once a day (một lần một ngày)/Twice a day (hai lần một ngày)

III. Cấu trúc thì lúc này đơn

Câu khẳng định:

S + Vinf/Vs/es…

Ex: She goes to school everyday. (Cô ấy tới trường hàng ngày).

Câu lấp định:

S + don’t/doesn’t + Vinf…

Ex: He doesn’t go khổng lồ school on Sunday. (Anh ấy không đến lớp vào chủ nhật).

Câu nghi vấn:

Do/Does + S + Vinf…

Answer: Yes, S + do/does.

No, S + don’t/doesn’t.

Ex: vì they watch TV every night? (Họ tất cả xem tv vào mỗi buổi tối không?)

-Yes, they do. (Có, bọn họ xem.)

– No, they don’t. (Không, bọn họ không xem).

*Notes:

– Đối với I/You/We/They/Nsố nhiều thì cồn từ chia nguyên thể (Vinf) cùng nhớ sử dụng trợ cồn từ Do.

– Đối cùng với He/She/It/Nsố không nhiều thì đụng từ phân chia Vs/es và nhớ cần sử dụng trợ động từ Does.

> Xem chi tiết về cấu trúc cách dùng thì hiện tại đơn.


B. Bài tập về thì lúc này đơn.

Exercise 1: bài bác tập chia động từ sinh hoạt thì hiện tại đơn.

1.Minh (get) _______ up at 6 o’clock every morning.

2. Jim often (not drink) ______ coffee.

3. Phuong (teach) ______ Maths in his school.

4. It (tobe) ____ hot today.

5. My parents (leave) _____ trang chủ at 9 a.m everyday.

6. Hanh (visit) _____ her grandparents in September.

7. Nguồn stations (use) ______ fossil fuels.

8. The food in vương quốc của nụ cười (smell) _____ very good.

9. ____(Tobe) his father Vietnamese?

10. Cuc always (clean) _____ her house twice a week.

Exercise 2: bài tập chọn đáp án đúng độc nhất ở thì bây giờ đơn.

1.The swimming bath opens/open at 8 a.m and close/closes at 7 p.m everday.

2. The sun don’t rise/doesn’t rise in the west. It rises/rise in the east.

3. Peter takes/take photographs of the ants.

4. Nam repair/repairs his oto twice a year.

5. We plays/play the guitar, but we doesn’t play/don’t play very well.

Exercise 3: bài xích tập chữa trị lỗi không đúng ở thì lúc này đơn.

1.Lim catch 4 dogs & 5 cats.

2. How many of those people bởi vì you knows?

3. Binh sometimes forget my birthday.

4. That flowers smells very sweet.

5. My best friend know a lot about cars. He work at a garage.

6. His teacher meet with students after class.

7. They has a new job. They work for an office supply company.

8. Does you get trang chủ until 4:00 in the afternoon?

9. His friends has a break from 10:30 to lớn 10:45 the morning.

10. Hoang listen lớn music every night after working.

Xem thêm: Có 2 Đề Kiểm Tra Toán Để Chọn Đội Tuyển, Bài 14 Có 2 Đềkiểm Tra Toán Để Chọn

Đáp án:

Exercise 1:

1.gets (hành động tái diễn hàng ngày, every morning và Minh là chủ ngữ số ít)

2. Doesn’t often drink (thói quen cùng Jim là công ty ngữ số ít nên dùng trợ hễ từ does)

3. Teaches (việc làm cho hàng ngày, và Phuong là nhà ngữ số ít)

4. Is (sự thiệt hiển nhiên)

5. Leave (hành rượu cồn lặp đi lặp lại và my parents là chủ ngữ số nhiều)

6. Visits (hành đụng lặp đi lặp lại và khô nóng là nhà ngữ số ít)

7. Use (sự thiệt hiển nhiên)

8. Smells (sự thiệt hiển nhiên)

9. Is (diễn tả thực sự hiển nhiên)

10. Cleans (thói quen cùng Cuc là nhà ngữ số ít)

Exercise 2:

1.opens/closes (hành động xẩy ra liên tục, thường xuyên)

2. Doesn’t rise/ rises (sự thật hiển nhiên)

3. Takes (sự việc ra mắt thường xuyên)

4. Repairs (hành động ra mắt thường xuyên)

5. Play/don’t play (sự thật hiển nhiên)

Exercise 3:

1.catch ➔ catches

2. Knows ➔ know

3. Forget ➔ forgets

4. Smells ➔ smell

5. Know ➔ knows

6. Meet ➔ meets

7. Has ➔ have

8. Does ➔ Do

9. Has ➔ have

10. Listen ➔ listens

Như vậy, chungcutuhiepplaza.com vừa nhắc lại cấu trúc, cách dùng thì hiện tại đơn và sưu tầm một trong những bài tập về thì bây giờ đơn bao gồm lời giải. Lưu giữ thực hiện không thiếu thốn các bài bác tập trên.