Bài tập thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn là dạng bài bác tập thông dụng trong phần lớn các kì thi. Với hôm nay, cửa hàng chúng tôi mang tới cho các bạn những dạng bài tập hay gặp. Vừa củng núm ngữ pháp cũ, vừa kiểm soát lại những kỹ năng mới còn mông lung. Hãy cùng Patado có tác dụng thử những bài tập tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bài tập thì hiện tại hoàn thành có câu trả lời hay nhất 2021

1. Bổ trợ kiến thức đề nghị nhớ về thì hiện tại kết thúc tiếp diễn

Cách dùng: HTHTTD (Thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn) gồm chức năng biểu hiện hành đụng đã (quá khứ) và đang (hiện tại) xảy ra, và sẽ (tương lai) liên tiếp xảy ra. Hoặc thừa nhận mạnh hành vi vừa mới xong xuôi để lại ảnh hưởng cho hiện tại tại.Công thức: thuộc ôn luyện lại qua bảng kết cấu HTHTTD này nha.
Cấu trúcVí dụNghĩa
Khẳng địnhS(Subject) +have/has+ been+ V(Verb)_ingThey have been fighting for a long time.Họ đã đánh nhau trong khoảng thời gian dài.
Phủ địnhS(Subject) + have/has + not + been + V(Verb)_ingAli has not been taking shower for 2 days.Ali dường như không tắm vào 2 ngày.
Câu hỏi nghi vấnHave/ Has + S(Subject) + been + V(Verb)_ing?

=> Yes, S(Subject) + have/has been + 

No, S(Subject) + have/has + not + been 

Has you been staying up late?Bạn vẫn sẽ thức khuya sao?

Một số “từ khóa” giúp dìm biết kết cấu Present Perfect Continuous như: for, in recent years/months, since, all night, …

Ví dụ: Linda has been playing computer game all night.

2. Bài xích tập thực hành

Bài 1.

Chia hễ từ bài tập hiện nay tại xong tiếp diễn cân xứng trong câu.

Andy … (search) for my way for a long time. In recent years, natural disasters … (occur) in all over the world. My máy vi tính … (work) perfectly so far. I find no time to lớn have it repaired. I … (look after) my daughter in the past week. He … (do) his research all day. But it isn’t still done. I (call) … John for hours and hours & he hasn’t answered. I’m really angry with him! It’s really smelly in here. … somebody …? (smoke) She (eat) … chocolate all morning, so she feels sick. I (paint) … my house all day, but it’s not finished yet. It (not, rain) … for three hours! Only about one hour.

*

Bài 2. 

Chọn đáp án đúng: Động tự nào phân chia theo Present Perfect Continuous (HTHTTD), đụng từ nào chia theo Present Perfect (HTHT).

I (have been waiting/have waited) for two hours, but she (has not been coming/has not come) yet. She (has been reading/has read) all the books written by Nguyen Nhat Anh. How many books you (have you read/have been you reading)?  He (has written/has been writing) a novel for one year, but she (hasn’t finished/has not been finishing) it yet. Mary (has been losing/has lost) her bag and she (has been looking/has looked) for it until now. Sarah is exhausted. She (has finished/has been finishing) her internship report.

Bài 3.

Viết lại những vấn đề mỗi member trong mái ấm gia đình Thomas sẽ sẵn sàng cho mùa lễ giáng sinh tới bằng câu gồm thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễn.

What each member of the Thomas family has been doing lớn prepare for Christmas?

 ———-

Jane và Peter – cửa hàng for food

Amy – sew cozy clothes

Linda – clean house

Minnie – decorate the tree

Tom – write some cards

Alex – wrap the presents

———-

Bài 4.

Viết lại câu sau phụ thuộc vào tình huống gồm dùng thì hiện tại kết thúc tiếp diễn và chứa trạng từ bỏ thời gian.

It started raining at three o’clock & it is still raining.

He started playing chess when he was ten and he still plays it.

Helen started looking for another job two months ago & she’s still looking.

We arrived here two hours ago & we’re still waiting for Mercy.

Jane has lost weight. She had been dieting for months now

That man is making me nervous. He has stared at me all evening.

*

Với những thắc mắc trên, bao gồm dạng bài xích nào mà chúng ta cảm thấy “đau đầu” với nó không? Nếu gồm thì hiểu lại những kiến thức về thì hiện tại tại xong tiếp diễn qua nội dung bài viết sau:

GIẢI MÃ MỌI KIẾN THỨC LIÊN quan VỀ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

3. Đáp án bài bác tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Nào mình thuộc tra đáp án bài tập thì hiện tại xong tiếp diễn cùng xem mình đã làm được đúng mực bao nhiêu câu nhé!

*

BÀI 1. Andy has been searching for my way for a long time. In recent years, natural disasters have been occurring in all over the world. My laptop has been working perfectly so far. I find no time to lớn have it repaired. I have been looking after my daughter in the past week. I have been calling John for hours và hours và he hasn’t answered. I’m really angry with him! It’s really smelly in here. Has somebody been smoking? She has been eating chocolate all morning, so she feels sick. I have been painting my house all day, but it’s not finished yet. It has not been raining for three hours! Only about one hour.BÀI 2. I have been waiting for two hours, but she hasn’t come yet. She has read all the books written by Nguyen Nhat Anh. How many books you have you read? He has been writing a novel for one year, but she hasn’t finished it yet. Mary has lost her bag and she has been looking for it until now. Sarah is exhausted. She has been finishing her internship report.Bài 3.

+ Jane and Peter have been shopping for food.

+ Amy has been sewing the cozy clothes.

+ Linda has been cleaning the house.

+ Minnies has been decorating the tree.

+ Tom has been writing some cards

+ Alex has been wrapping the presents.

BÀI 4. It has been raining since three o’clock. He has been playing chess since he was ten. Helen has been looking for another job for two months. We have been waiting for Mercy for two hours. Jane has been dieting for months now. That man has been staring at me all evening.

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 6: Hệ Thức Vi Ét, Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 6: Hệ Thức Vi

CHINH PHỤC CÁC BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN, CÓ ĐÁP ÁN

Cuối cùng, hy vọng những bài tập thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn trên đang củng cố cho mình phần nào kỹ năng và kiến thức dạng thì khó ăn được điểm này. Ko kể ra, hãy xem thêm qua trang web: https://chungcutuhiepplaza.com/ hoặc hotline 024.6285.5588 để tham khảo thêm các khóa đào tạo và huấn luyện hay thắc mắc về kiến thức “thì” này nhé.