Quá khứ tiếp tục là một trong 3 thì vượt khứ thường gặp nhất trong nhóm phần nhiều thì quá khứ trong giờ đồng hồ Anh, cùng Anh ngữ Ms Hoa tham khảo thêm về thì quá khứ thông dụng này nha.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ tiếp diễn


Thì quá khứ tiếp nối (Past Continuous tense) là thì được dùng khi mong nhấn mạnh cốt truyện hay quá trình của sự đồ gia dụng hay vấn đề hoăc thời gian sự đồ hay vấn đề đó ra mắt và phía trên là thì tiếng Anh mà nhiều bạn nhầm lẫn nhất.

Để giúp các bạn cũng có thể tự tin về kỹ năng và kiến thức thì tiếng Anh vượt khứ tiếp diễn cô đã share chi tiết, công thức, phương pháp sử dụng, tín hiệu nhận biết, bài tập... Lúc này Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn bài viết Thì vượt khứ tiếp diễn (Past Continuous) - Tổng quan không thiếu thốn từ A - Z. Vậy bọn họ cùng vào bài học kinh nghiệm ngay thôi nào!

I. CẤU TRÚC THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Câu khẳng định

Cấu trúc

S + was/were + V-ing.

Lưu ý

I/ He/ She/ It/ Danh trường đoản cú số không nhiều – was

S= We/ You/ They/ Danh từ số những – were

Ví dụ

- We were just talking about it before you arrived. (Chúng tớ đang nói tới chuyện kia ngay trước khi cậu đến.)

2. Câu bao phủ định

Cấu trúc

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý

Was not = wasn’t

Were not = weren’t

Ví dụ

- He wasn’t working when his boss came yesterday. (Hôm qua anh ta vẫn không thao tác làm việc khi sếp của anh ta đến)

 

3. Câu nghi vấn

Cấu trúc

Q: Was / Were + S + V-ing?

A: Yes, S + was/were.

No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ

- Q: Was your mother going to lớn the market at 7 A.M yesterday? (Lúc 7 giờ sáng trong ngày hôm qua mẹ em sẽ đi chợ gồm phải không?)

A: Yes, she was/ No, she wasn’t

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Các trạng tự chỉ thời hạn trong quá khứ kèm theo thời khắc xác định.

- at + tiếng + thời gian trong thừa khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời hạn trong thừa khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong thừa khứ)

Trong câu gồm “when” khi mô tả một hành vi đang xảy ra và một hành vi khác xen vào.

- When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi đang hát trong nhà tắm thì chị em tôi đi vào)

- The light went out when we were watching TV (Điện mất khi shop chúng tôi đang xem ti vi)

Cân nhắc áp dụng thì quá khứ tiếp diễn khi có lộ diện các từ bỏ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời khắc đó); …

- She was nhảy đầm while I was singing (Cô ấy vẫn múa trong những lúc tôi đã hát)

- The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc kia người đàn ông vẫn gửi thư nghỉ ngơi bưu điện)

 

*
 (Mới + HOT) - Inbox nhận tài liệu đoạt được 800 TOEIC 

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Thì quá khứ tiếp diễn nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật hay vấn đề hoăc thời hạn sự vật hay vấn đề đó diễn ra

Ví dụ

Phân tích ví dụ

Ví dụ 1:

–At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ sáng hôm qua, anh ta sẽ xem người Nhện)

watcheswatchedwas watching

Có tín hiệu – at + tiếng + thời gian trong quá khứ à Ta chia động từ chia ở thì quá khứ tiếp diễn

Chọn giải đáp C

1. Miêu tả hành rượu cồn đang xẩy ra tại 1 thời điểm trong vượt khứ tiếp diễn

Ví dụ 2:

– While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong thời gian tôi vẫn tắm thì cô ấy sẽ dung trang bị tính)

usedwas usinguses

Trong câu xuất hiện trạng từ while + mệnh đề phân tách thì quá khứ tiếp diễn, ta phân chia mệnh đề sót lại theo thì thừa khứ tiếp nối để diễn đạt 2 hành động xảy ra cùng 1 thời gian trong thừa khứ

Chọn giải đáp B

2. Biểu đạt hai hành động xảy ra đôi khi trong thừa khứ

Ví dụ 3:

– When I (cook)……….., the light went out. (Tôi sẽ nấu cơm trắng thì mất điện.)

was cookingcookedwill cook

Chuyện mất điện xảy ra bất thần xen vào hành động đang nấu cơm => Ta chia hành động đang xảy ra và bị xen vào sinh sống thì vượt khứ tiếp diễn

Chọn câu trả lời A

3.Diễn đạt hành vi đang xẩy ra thì có hành vi khác xen vào

Ví dụ 4:

– When he worked here, he always (make)………….. Noise (Khi anh ta thao tác ở đây, anh ta luôn luôn gây ồn ào)

makeswas always makingmade

Hành hễ gây ồn ào xảy ra liên tục, lặp đi lặp lại làm phiền đến bạn khác trong quá khứ

à Ta phân chia động từ bỏ này làm việc thì quá khứ tiếp diễn

Chọn câu trả lời B

4.Hành cồn lặp đi tái diễn trong thừa khứ và có tác dụng phiền đến fan khác

 

IV. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập 1Biến đổi những câu sau sang phủ định, nghi hoặc và trả lời các thắc mắc nghi vấn đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Anne was riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

He was typing a letter when his quái vật went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Bài tập 2: phân chia động từ ở dạng đúng để xong xuôi câu

I (walk)___________down the street when it began to rain.At this time last year, I (attend)__________an English course.Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.The boy fell và hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.When we met them last year, they (live)______ in Santiago.The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the city.The lorry (go) _____ very fast when it hit our car.While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a buổi tiệc nhỏ in the other room.Mary and I (dance)_________ the house when the telephone rang.We (sit)________ in the café when they saw us.

 

=>> vớ tần tật về ngữ pháp TOEIC

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp từ vựng

1

- He wasn"t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Các thành phần của cây:

- Leaf /liːf/ (n): lá

- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa

- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa

- root /ruːt/ (n): rễ cây

- thorn /θɔːn/ (n): gai

- berry /ˈberi/ (n): quả mọng

- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa bé dại mọc thành chùm

- bud /bʌd/ (n): chồi

- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa

- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây

- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây

2

- They weren"t working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren"t.

Work /wɜːk/ cồn từ tức là “làm việc”, danh từ ngoại trừ nghĩa “công việc” còn có nghĩa là “tác phẩm”

3

- She wasn"t painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

Painter /"peintə/ (n): hoạ sĩ

Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): siêu phẩm nghệ thuật

Bake a cake (v): có tác dụng bánh ngọt

4

- Anne wasn"t riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

School of thought (n): phe phái tư tưởng

5

- He wasn"t typing a letter when his quái nhân went into the room.

- Was he typing a letter when his monster went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Room /ruːm/ (n): không tính nghĩa là “căn phòng” còn tức là “không gian trống”

VD: There"s room for one more at the table. (Có khu vực trống cho 1 người nữa bên trên bàn đấy)

Bài tập 2: phân chia động từ ở dạng đúng để chấm dứt câu:

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp mắt từ vựng

1

was walking

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì thừa khứ 1-1 => trình bày 1 hành vi đang ra mắt thì 1 hành động khác xen vào (Tôi đang đi bộ trên mặt đường thì trời mưa)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì vượt khứ tiếp diễn

Đi bộ trên phố ta ko nói là “walk on the street” nhưng mà nói là “walk down / walk along the street”

2

was attending

Có từ biểu thị At this time last year

- Attendance check /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh

- Absent /ˈæbsənt/ (adj): vắng ngắt mặt

3

was standing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì vượt khứ đối chọi => thể hiện 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành vi khác xen vào ( Jim đang ngồi dưới nơi bắt đầu cây thì nghe thấy tiếng nổ)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì quá khứ tiếp diễn

 

4

was riding

Dấu hiện là While + Mệnh đề thì vượt khứ 1-1 => mô tả 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành động khác xen vào (Cậu nhỏ xíu đang lái xe đạp điện thì bị ngã)

=> Ta phân tách Mệnh đề đang ra mắt ở thì vượt khứ tiếp diễn

- Ride + xe đạp / motor bike: : Lái xe đạp điện / xe thiết bị ta sử dụng động từ “ride”

- Drive + oto / truck: Lái xe hơi / xe cộ tải, ta thực hiện động từ “drive”

5

were living

  

6

was walking

 

Camera không phát âm là /ca me ra/

Camera /ˈkæmərə/ (n): máy ảnh, thiết bị quay

7

was going

 

Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: xe pháo tải

8

was studying; was having

Có từ biểu đạt While + Mệnh đề phân tách ở thì thừa khứ tiếp diễn, mệnh đề vùng phía đằng sau ta cũng phân chia ở thì vượt khứ tiếp tục để trình bày 2 hành động xảy ra đồng thời

Roommate /ˈruːmmeɪt/ (n): bạn cùng phòng

Housemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): các bạn cùng nhà

Classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): bạn cùng lớp

Teammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): chúng ta cùng nhóm

Soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): chúng ta tri kỷ

9

were dancing

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì thừa khứ solo => biểu đạt 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành vi khác xen vào (Marry với tôi sẽ múa thì điện thoại cảm ứng đổ chuông)

=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì quá khứ tiếp diễn

 

10

were sitting

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì quá khứ solo có cồn từ “saw” (Ai đó bị thấy được khi đang làm gì) => Ta phân tách Mệnh đề đang diễn ra ở thì vượt khứ tiếp diễn

- Pavement café (n): những quán cafe được bố trí bàn trên các vỉa hè cho khách vừa ngồi vừa quan sát đường phố

- Trendy café (n): quán cà phê có phong thái theo xu thế thịnh hành

 

LUYỆN TẬP

Để củng vậy thêm kiến thức và kỹ năng tiếng Anh về thì vượt khứ tiếp nối được kết quả nhất. Các bạn hãy làm cho thêm bài bác tập dưới đây nhé!

Bài tập 1: chia động từ nghỉ ngơi dạng quá khứ đối chọi và thừa khứ tiếp diễn để dứt đoạn văn sau

In my last holiday, I went khổng lồ Hawaii. When I (go) 1…………………………. To lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. In the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle và my father (drink) 3…………………………. Some water. Suddenly I (see) 4…………………………. A boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea và his hair (be) 5…………………………. Beautiful black. He was very tall & thin & his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. Fast. I (ask) 7…………………………. Him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. Me that his name was John. He (stay) 9…………………………. With me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. A lot of fun together. At the over of my holidays when I left Hawaii I said good-bye lớn John. We had tears in our eyes. He wrote lớn me a letter very soon & I answered him.

Bài tập 2: tìm kiếm lỗi sai trong số câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she bởi vì while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren"t sleep during the meeting last Monday.He got up early & have breakfast with his family yesterday morning.She didn"t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend & I go lớn the beach on the bus.While I am listening lớn music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài tập 3: xong xuôi các câu sau bằng ý tưởng của chính bạn, sử dụng thì vượt khứ tiếp diễn

At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….Half an hour ago, ……………………………………………………………Matt phoned while we …………………………………………………....…The doorbell rang while I …………………………………………………...We saw an accident while we ………………………………………………Ann fell asleep while she …………………………………………………..The television was on, but nobody …………………………………………

 

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1. Went 2. Was swimming 3. Was drinking 4. Saw 5. Was

6. Beat 7. Asked 8. Told 9. Stayed 10. Had

Bài tập 2:

1. I was play football when she called me.

Play => playing

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

Was…study => Were…studying

3. What was she do while her mother was making lunch?

Do => doing

4. Where did you went last Sunday?

Went => go

5. They weren"t sleep during the meeting last Monday.

Sleep => sleeping

6. He got up early & have breakfast with his family yesterday morning.

Have => had

7. She didn"t broke the flower vase. Tom did.

Broke => break

8. Last week my friend & I go khổng lồ the beach on the bus.

Go => went

9. While I am listening to lớn music, I heard the doorbell.

Am => was

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Turn => turned

Bài tập 3:

1. At 8 o’clock yesterday evening, I was having dinner with my parents.

2. At 5 o’clock last Monday, I was doing exercise.

3. At 10.15 yesterday morning, my dad was cooking lunch.

4. At 7:45 yesterday evening, my mom was helping my brother with his homework.

5. Half an hour ago, I was playing cards with John.

6. Matt phoned while we were chatting.

7. The doorbell rang while I was washing my hair.

8. We saw an accident while we were watching TV.

9. Ann fell asleep while she was chatting with her boyfriend.

10. The television was on, but nobody was watching.

Xem thêm: Cách Viết Mở Bài Gián Tiếp Và Kết Bài Mở Rộng Cho Bài Văn Tả Cảnh Thiên Nhiên

> Tổng hợp các thì trong giờ đồng hồ anh thông dụng

Trên đây là cục bộ kiến thức về thì quá khứ tiếp tục mà cô muốn chia sẻ tới các bạn, hi vọng rằng sẽ giúp bạn như thế nào đang ước ao học giờ đồng hồ Anh, ôn thi TOEIC có kiến thức và kỹ năng nền tảng tốt nhất nhé! Chúc chúng ta học xuất sắc và chinh phục được giờ Anh hiệu quả.