2.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 3

bác Liên có 42 quả gấc, sau thời điểm bán số quả gấc đã giảm đi 7 lần. Hỏi bác bỏ Liên còn bao nhiêu quả gấc ?

3. Điền số tương thích vào chỗ chấm rồi giải câu hỏi :

*

Trong mẫu vẽ bên gồm ….. Trái cam. Hỏi :

a. (1 over 5) số cam đó có bao nhiêu trái ?

b. (1 over 7) số cam đó bao gồm bao nhiêu trái ?

4.

a. Đo rồi viết số đo độ lâu năm đoạn thẳng MN.

*

b. Chấm một điểm O bên trên đoạn trực tiếp MN thế nào cho độ lâu năm đoạn trực tiếp ON bằng (1 over 4) độ lâu năm đoạn thẳng MN.

Bài giải

1. 

*

2.

Tóm tắt

*

Bài giải

Số quả gấc bác Liên sót lại là :

42 : 7 = 6 (quả)

Đáp số : 6 quả

3. Trong hình vẽ bên tất cả 35 trái cam.

a. (1 over 5) số quả cam là :

35 : 5 = 7 (quả)

Đáp số : 7 quả

b. (1 over 7) số trái cam là :

35 : 7 = 5 (quả)

Đáp số : 5 quả

4.

Xem thêm: Đề Cương Kể Chuyện Về Bác Hồ Lớp 2, Đề Cương Kể Chuyện Bác Hồ Lớp 2

a. Sử dụng thước đo độ nhiều năm đoạn MN được 12cm hay MN = 12cm.

b. Độ dài đoạn trực tiếp ON là : 12 : 4 = 3 (cm)

*

  chungcutuhiepplaza.com


Bài tiếp theo

*

Xem giải thuật SGK - Toán 3 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*các tác phẩm khác


Bài viết mới nhất


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp chungcutuhiepplaza.com