Giải câu 1, 2, 3 trang 47 bài 126 Vở bài bác tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Viết phân số hòn đảo ngược của từng phân số cho tiếp sau đây vào ô trống (theo mẫu):
Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 tập 2

1. Viết phân số hòn đảo ngược của mỗi phân số cho sau đây vào ô trống (theo mẫu):

 (2 over 3) (3 over 5) (7 over 4)

 

 (3 over 10) (1 over 2)

 

 (3 over 2)

 

 

 (5 over 8)

 

 

 (1 over 3)

2.

Xem thêm: 11/11 Là Ngày 11 11 Là Gì - 5 Điều Đặc Biệt Dành Cho Dân Fa Vào Ngày Này

Tính ( theo mẫu):

Mẫu: (4 over 5:7 over 3 = 4 over 5 imes 3 over 7 = 12 over 35)

a) (2 over 3:3 over 4) b) (1 over 5:1 over 3) c) (5 over 9:6 over 7) d) (1 over 4:1 over 7)

3. Tính:

a) (3 over 4 imes 5 over 7) b) (1 over 7 imes 1 over 5)

(15 over 28:5 over 7) (1 over 35:1 over 7)

(15 over 28:3 over 4) (1 over 35:1 over 5)

Bài giải

1. 

 (2 over 3) (3 over 5) (7 over 4)

(8 over 5) 

 (3 over 10) (1 over 2)

(3 over 1) 

 (3 over 2)

 (5 over 3)

 (4 over 7)

 (5 over 8)

 (10 over 3)

(2 over 1) 

 (1 over 3)

2. 

a) (2 over 3:3 over 4 = 2 over 3 imes 4 over 3 = 8 over 9) b) (1 over 5:1 over 3 = 1 over 5 imes 3 over 1 = 3 over 5)

c) (5 over 9:6 over 7 = 5 over 9 imes 7 over 6 = 35 over 54) d) (1 over 4:1 over 7 = 1 over 4 imes 7 over 1 = 7 over 4)

3.

a) (3 over 4 imes 5 over 7 = 3 imes 5 over 4 imes 7 = 15 over 28)

(15 over 28:5 over 7 = 15 over 28 imes 7 over 5 = 21 over 28 = 3 over 4) 

(15 over 28:3 over 4 = 15 over 28 imes 4 over 3 = 5 over 7)

(1 over 35:1 over 7 = 1 over 35 imes 7 over 1 = 1 over 5)

b) (1 over 7 imes 1 over 5 = 1 imes 1 over 7 imes 5 = 1 over 35)

(1 over 35:1 over 7 = 1 over 35 imes 7 over 1 = 1 over 5)

(1 over 35:1 over 5 = 1 over 35 imes 5 over 1 = 1 over 7)