Tổng hợp kiến thức và bài tập Toán lớp 4 tổng hợp cục bộ kiến thức quan lại trọng, cùng rất nhiều dạng bài xích tập trường đoản cú cơ bản tới nâng cao.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4

Qua đó, giúp những em học viên lớp 4 tham khảo, luyện tập những đề trường đoản cú luyện, đề thi học sinh xuất sắc thật nhuần nhuyễn.

Bên cạnh đó, những em có thể xem thêm dạng Toán về phân số lớp 4. Vậy mời các em cùng tham khảo nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới phía trên của chungcutuhiepplaza.com nhằm ôn tập thật giỏi kiến thức dịp hè 2021 này:

Bài tập Toán lớp 4 cơ bạn dạng và nâng cao

A. PHẦN KIẾN THỨC

SỐ VÀ CHỮ SỐ

I. Kỹ năng và kiến thức cần ghi nhớ

1. Sử dụng 10 chữ số nhằm viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9.

2. Bao gồm 10 số có một chữ số: (từ số 0 cho số 9)

Có 90 số gồm 2 chữ số: (từ số 10 mang đến số 99)


Có 900 số có 3 chữ số: (từ số 100 đến 999)

Có 9000 số gồm 4 chữ số: (từ số 1000 mang lại 9999)......

3. Số tự nhiên bé dại nhất là số 0. Không có số tự nhiên lớn nhất.

4. Nhị số trường đoản cú nhiên liên tục hơn (kém) nhau 1 đối chọi vị.

5. Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 điện thoại tư vấn là số chẵn. Nhị số chẵn tiếp tục hơn (kém) nhau 2 solo vị.

6. Những số tất cả chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Nhì số lẻ thường xuyên hơn (kém) nhau 2 1-1 vị.

a. PHÉP CỘNG


1. A + b = b + a

2. (a + b) + c = a + (b + c)

3. 0 + a = a + 0 = a


4. (a - n) + (b + n) = a + b

5. (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

6. (a + n) + (b + n) = (a + b) + n x 2


7. Nếu một vài hạng được vội lên n lần, đồng thời các số hạng còn lại được không thay đổi thì tổng đó được tăng lên một số trong những đúng bởi (n - 1) lần số hạng được vội lên đó.

8. Nếu một số trong những hạng bị giảm đi n lần, đồng thời các số hạng còn sót lại được giữ nguyên thì tổng đó bị giảm đi một trong những đúng bởi (1 - n) số hạng bị giảm xuống đó.


9. Trong một tổng có số lượng các số hạng lẻ là lẻ thì tổng đó là một vài lẻ.

10. Vào một tổng có số lượng các số hạng lẻ là chẵn thì tổng đó là một vài chẵn.

11. Tổng của các số chẵn là một trong những chẵn.

12. Tổng của một vài lẻ và một số trong những chẵn là một số lẻ.

13. Tổng của hai số trường đoản cú nhiên liên tiếp là một vài lẻ.

b. PHÉP TRỪ

1. A - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

2. Trường hợp số bị trừ cùng số trừ cùng tăng (hoặc giảm) n đơn vị thì hiệu của chúng không đổi.

3. Nếu số bị trừ được vội vàng lên n lần và không thay đổi số trừ thì hiệu được tăng thêm một trong những đúng bởi (n -1) lần số bị trừ. (n > 1).

4. Giả dụ số bị trừ duy trì nguyên, số trừ được gấp lên n lần thì hiệu bị sụt giảm (n - 1) lần số trừ. (n > 1).

5. Nếu số bị trừ được tăng thêm n đối kháng vị, số trừ không thay đổi thì hiệu tạo thêm n 1-1 vị.

6. Nếu như số bị trừ tạo thêm n đơn vị, số trừ không thay đổi thì hiệu giảm đi n đối kháng vị.

c. PHÉP NHÂN


1. A x b = b x a

2. A x (b x c) = (a x b) x c

3. A x 0 = 0 x a = 0


4. A x 1 = 1 x a = a

5. A x (b + c) = a x b + a x c

6. A x (b - c) = a x b - a x c


7. Trong một tích giả dụ một quá số được cấp lên n lần đồng thời bao gồm một thừa số không giống bị giảm xuống n lần thì tích không thế đổi.

8. Trong một tích gồm một vượt số được cấp lên n lần, những thừa số còn lại giữ nguyên thì tích được vội vàng lên n lần và ngược lại nếu trong một tích có một thừa số bị giảm xuống n lần, các thừa số còn lại không thay đổi thì tích cũng trở nên giảm đi n lần. (n > 0)


9. Vào một tích, nếu một thừa số được gấp lên n lần, mặt khác một quá số được vội vàng lên m lần thì tích được vội vàng lên (m x n) lần. Ngược lại nếu vào một tích một quá số bị giảm đi m lần, một thừa số bị giảm đi n lần thì tích bị giảm xuống (m x n) lần. (m và n khác 0)

10. Vào một tích, giả dụ một vượt số được tăng lên a đơn vị, những thừa số còn lại giữ nguyên thì tích được tăng lên a lần tích các thừa số còn lại.

11. Trong một tích, giả dụ có ít nhất một thừa số chẵn thì tích đó chẵn.

12. Vào một tích, nếu như có tối thiểu một vượt số tròn chục hoặc tối thiểu một thừa số có tận thuộc là 5 và có ít nhất một quá số chẵn thì tích gồm tận thuộc là 0.

13. Vào một tích các thừa số gần như lẻ cùng có ít nhất một quá số bao gồm tận cùng là 5 thì tích gồm tận cùng là 5.

d. PHÉP CHIA

1. A : (b x c) = a : b : c = a : c : b (b, c > 0)

2. 0 : a = 0 (a > 0)

3. A : c - b : c = ( a - b) : c (c > 0)

4. A : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

5. Trong phép chia, trường hợp số bị chia tăng lên (giảm đi) n lần (n > 0) mặt khác số chia giữ nguyên thì thương cũng tăng thêm (giảm đi) n lần.

6. Trong một phép chia, giả dụ tăng số chia lên n lần (n > 0) mặt khác số bị chia không thay đổi thì thương giảm sút n lần cùng ngược lại.

7. Trong một phép chia, nếu như cả số bị phân tách và số chia những cùng gấp (giảm) n lần (n > 0) thì yêu quý không vắt đổi.

8. Trong một phép chia có dư, nếu như số bị phân chia và số chia cùng được vội vàng (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng rất được gấp (giảm ) n lần.

e. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

1. Biểu thức không tồn tại dấu ngoặc đơn chỉ bao gồm phép cộng và phép trừ (hoặc chỉ có phép nhân với phép chia) thì ta tiến hành các phép tính theo máy tự trường đoản cú trái sang trọng phải.


Ví dụ: 542 + 123 - 79 482 x 2 : 4

= 665 - 79 = 964 : 4

= 586 = 241

2. Biểu thức không tồn tại dấu ngoặc đơn, có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta triển khai các phép tính nhân, phân chia trước rồi triển khai các phép tính cùng trừ sau.

Ví dụ: 27 : 3 - 4 x 2

= 9 - 8 = 1

DÃY SỐ

1. Đối cùng với số thoải mái và tự nhiên liên tiếp:

a) hàng số tự nhiên liên tiếp ban đầu là số chẵn kết thúc là số lẻ hoặc bắt đầu là số lẻ và chấm dứt bằng số chẵn thì con số số chẵn bằng con số số lẻ.

b) hàng số tự nhiên liên tiếp bước đầu bằng số chẵn và dứt bằng số chẵn thì số lượng số chẵn nhiều hơn thế nữa số lượng số lẻ là 1.

c) hàng số thoải mái và tự nhiên liên tiếp bắt đầu bằng số lẻ và xong xuôi bằng số lẻ thì con số số lẻ nhiều hơn nữa số lượng số chẵn là 1.

2. Một số quy giải pháp của hàng số thường xuyên gặp:

a) mỗi số hạng (kể tự số hạng vật dụng 2) thông qua số hạng đứng tức khắc trước nó cùng hoặc trừ một số trong những tự nhiên d.

b) từng số hạng (kể từ số hạng trang bị 2) ngay số hạng đứng ngay tức khắc trước nó nhân hoặc chia một số tự nhiên q (q > 1).

c) mỗi số hạng (kể từ số hạng lắp thêm 3) bởi tổng hai số hạng đứng ngay lập tức trước nó.

d) từng số hạng (kể từ bỏ số hạng vật dụng 4) bằng tổng những số hạng đứng ngay tắp lự trước nó cùng với số tự nhiên d rồi cộng với số sản phẩm tự của số hạng ấy.

e) mỗi số hạng đứng sau ngay số hạng đứng ngay lập tức trước nó nhân cùng với số vật dụng tự của số hạng ấy.

f) từng số hạng bằng số thứ tự của nó nhân với số trang bị tự của số hạng đứng tức thời sau nó

3. Dãy số biện pháp đều:

a) Tính số lượng số hạng của dãy số phương pháp đều:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

DẤU HIỆU phân tách HẾT

1. Hầu hết số bao gồm tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân chia hết mang lại 2.

2. Hồ hết số tất cả tân cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết mang lại 5.

3. Những số tất cả tổng các chữ số chia hết mang đến 3 thì chia hết cho 3.

4. Những số gồm tổng những chữ số phân chia hết mang đến 9 thì phân chia hết mang lại 9.

5. Các số gồm hai chữ số tận cùng lập thành số phân chia hết mang đến 4 thì phân chia hết mang lại 4.

6. Những số gồm hai chữ số tận cùng lập thành số phân tách hết mang đến 25 thì phân tách hết đến 25

7. Các số gồm 3 chữ số tận thuộc lập thành số phân tách hết mang đến 8 thì chia hết đến 8.


8. Các số gồm 3 chữ số tận cùng lập thành số chia hết mang đến 125 thì phân chia hết đến 125.

9. A phân tách hết cho m, b cũng chia hết mang đến m (m > 0) thì tổng a + b cùng hiệu a- b (a > b) cũng phân tách hết mang lại m.

10. Cho 1 tổng có một trong những hạng phân tách cho m dư r (m > 0), những số hạng còn lại chia hết mang lại m thì tổng phân tách cho m cũng dư r.

11. A phân chia cho m dư r, b phân chia cho m dư r thì (a - b) chia hết mang lại m ( m > 0).

12. Vào một tích có một thừa số phân tách hết cho m thì tích đó phân tách hết đến m (m >0).

13. Giả dụ a phân chia hết mang lại m đôi khi a cũng phân tách hết đến n (m, n > 0). Đồng thời m với n chỉ cùng phân chia hết cho một thì a phân chia hết cho tích m x n.

Ví dụ: 18 phân tách hết mang đến 2 với 18 phân chia hết đến 9 (2 với 9 chỉ cùng chia hết đến 1) đề xuất 18 chia hết cho tích 2 x 9.

14. Nếu như a phân chia cho m dư m - 1 (m > 1) thì a + 1 phân chia hết mang lại m.

15. Nếu a chia cho m dư 1 thì a - 1 phân chia hết đến m (m > 1).

KIẾN THỨC CẦN NHỚ VỀ CẤU TẠO SỐ

1. Sử dụng cấu trúc thập phân của số

1.1. Phân tích hiểu rõ chữ số

ab = a x 10 + b

abc = a x 100 + b x 10 + c

Ví dụ: mang lại số tất cả 2 chữ số, nếu mang tổng các chữ số cùng với tích những chữ số của số đã mang đến thì bằng chính số đó. Kiếm tìm chữ số hàng đơn vị chức năng của số sẽ cho.

Bài giải

Bước 1 (tóm tắt bài xích toán)

Gọi số gồm 2 chữ số nên tìm là (a > 0, a, b cách 2: so sánh số, làm lộ diện những thành phần như là nhau ở phía bên trái và bên cần dấu bằng, rồi dễ dàng những thành phần tương tự nhau đó để có biểu thức đơn giản và dễ dàng nhất.

a x 10 + b = a + b + a x b

a x 10 = a + a x b (cùng bớt b)

a x 10 = a x (1 + b) (Một số nhân với một tổng)

10 = 1 + b (cùng chia cho a)

Bước 3: Tìm giá chỉ trị:

b = 10 - 1

b = 9

Bước 4: (Thử lại, kết luận, đáp số)

Vậy chữ số hàng đơn vị của số kia là: 9.

Đáp số: 9

B. Các dạng Toán

1. DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG

Bài tập 1: Xe đầu tiên chở được 25 tấn hàng xe đồ vật hai chở 35 tấn hàng. Xe cộ thứ ba chở bởi trung bình cộng 3 xe. Hỏi xe sản phẩm 3 chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài tập 2: Xe trước tiên chở được 25 tấn hàng xe vật dụng hai chở 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở hơn trung bình cộng 3 xe cộ là 10. Hỏi xe lắp thêm 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài tập 3: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng xe thiết bị hai chở 35 tấn hàng. Xe pháo thứ tía chở nhát trung bình cộng 3 xe pháo là 10. Hỏi xe sản phẩm 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài tập 4: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng xe thiết bị hai chở 50 tấn hàng. Xe cộ thứ ba chở bởi trung bình cùng 3 xe. Hỏi xe thứ 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài tập 5: Xe trước tiên chở được 40 tấn mặt hàng .xe sản phẩm hai chở 50 tấn mặt hàng .Xe thứ ba chở rộng trung bình cùng 3 xe pháo là 10. Hỏi xe vật dụng 3 chở từng nào tấn hàng?

2. DẠNG TÌM nhị SỐ khi BIẾT TỔNG VÀ HIỆU


Bài 1: tìm 2 số chẵn liên tiếp có tông bởi 4010.

b) Tìm nhì số tự nhiên có tổng bằng 2345 với giữa chúng có 24 số trường đoản cú nhiên.

c) tìm kiếm 2 số chẵn có tổng bởi 2006 với giữa chúng có 4 số chẵn

d) tra cứu 2 số chẵn có tổng bởi 2006 và giữa chúng có 4 số lẻ

e) tra cứu 2 số lẻ gồm tổng bằng 2006 với giữa chúng có 4 số lẻ

g) tìm kiếm 2 số lẻ tất cả tổng bằng 2006 với giữa chúng tất cả 4 số chẵn

Bài 2: Hai bạn bè Hùng với Cường gồm 60 viên bi .Anh Hùng cho mình 9 viên bi ;bố nếm nếm thêm Cường 9 viên bi thì từ bây giờ số bi của hai anh em bằng nhau .Hỏi cơ hội đầu nhân vật nhiều rộng em Cường từng nào viên bi.

a) được cho phép chia 12:6. Hãy tìm một số thế nào cho khi lấy số bị chia trừ đi số đó.

b) lấy số phân tách cộng cùng với số đó thì được 2 số mới sao cho hiệu của chúng bởi không

Bài 3: chất nhận được chia 49 : 7. Hãy tìm kiếm một số làm sao để cho khi đem số bị phân tách trừ đi số kia ,lấy số phân chia cộng cùng với số đó thì được 2 số mới gồm thương là 1.

Bài 4: cho các chữ số 4;5;6 .Hãy lập tất cả các số gồm 3 chữ số mà lại mỗi số tất cả đủ 3 chữ số đã cho .Tính tổng các số đó.

Bài 5:

a. Gồm bao nhiêu số ỉe bao gồm 3 chữ số

b. Gồm bao nhiêu số gồm 3 chữ số đông đảo lẻ

3. DẠNG TÌM hai SỐ lúc BIẾT 2 HIỆU SỐ

Bài 1: hiện tại nay, Minh 10 tuổi ,em Minh 6 ,còn bà bầu của Minh 36 tuổi .Hỏi từng nào năm nữa tuổi mẹ bằng tổng thể tuổi của hai anh em.

Bài 2: Bể thứ nhất chứa 1200 lít nước . Bể thứ hai chứa 1000 lít nước. Khi bể không có nứớc fan ta mang lại 2 vòi thuộc chảy 1 thời điểm vào 2 bể. Vòi trước tiên mỗi giờ chảy được 200 lít. Vòi thứ 2 mỗi giờ rã được 150 lít. Hỏi sau bao lâu số nước còn sót lại ở 2 bể bằng nhau.

Bài 3: cùng 1 thời gian xe sản phẩm công nghệ và xe đạp cùng trở về phía tp xe máy cách xe đạp điện 60km. Vận tốc xe đồ vật là 40 km/h gia tốc xe đánh đấm là 25 km/h. Hỏi sau bao thọ xe máy đuổi theo kịp xe đạp.

Bài 4: Một con Chó Đuổi theo một nhỏ thỏ .Con chó cách con thỏ 20m. Mỗi bước con thỏ nhẩy được 30cm, nhỏ chó nhảy được 50 cm. Hỏi sau bao nhiêu bước con chó bắt được bé thỏ? Biết rằng nhỏ thỏ nhảy được một bước thì con chó cũng nhảy được 1 bước.

Xem thêm: " Take Of Là Gì Trong Tiếng Anh? 10 Cặp Động Từ + Giới Từ Với 'Take'

Bài 5: Hai bác bỏ thợ mộc nhận bàn ghế về đống. Bác trước tiên nhận 60 cỗ .Bác thứ 2 nhận 45 bộ. Cứ 1 tuần bác đầu tiên đóng được 5 bộ ,bác thứ hai đóng góp được 2 cỗ . Hỏi sau bao thọ số ghế còn sót lại của 2 bác bằng nhau.