Câu bị độnglà một trong những cấu tạo cơ bản về hành trình đoạt được đề thi TOEIC. Các bài tập Câu bị động – Passive voice tất cả đáp án theo từng thì để chúng ta vừa học vừa thực hành làm bài bác tập có đáp án cụ thể dễ tiếp thụ hơn.

Bạn đang xem: Bài tập về câu bị động


I. Câu bị động là gì?

Câu bị động là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hành động hơn là hành vi đó. Theo từng thì áp dụng thì cấu tạo của câu tiêu cực cũng đổi khác theo.

Câu bị động là một trong những kết cấu cơ bản không thể bỏ qua nếu khách hàng đang trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới trong TOEIC/IELTS/Tiếng anh. Cùng chungcutuhiepplaza.com tìm hiểu thêm cấu trúc này nhé.

Câu thụ động (Passive Voice)được cần sử dụng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người dùng chịu ảnh hưởng của hành động hơn là bản thân hành vi đó. Thời của hễ từ sinh sống câu bị động nên tuân theo thời của động từ sinh sống câu công ty động.

1. Cấu trúc câu bị động

Chúng ta có cấu tạo câu dữ thế chủ động là:

S + V + O

2. Bí quyết Passive voicechung

S + be + V3

Cấu trúc câu bị độngở dạng thì nào thì phân tách tobe theo thì đó mà các bạn cùng khám phá dưới đây.


NHẬP MÃ TUHOC1TR - NHẬN ngay 1.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui vẻ nhập tên của công ty
Số điện thoại của chúng ta không đúng
Địa chỉ email bạn nhập sai
Đặt hứa
× Đăng ký thành công

Đăng cam kết thành công. Công ty chúng tôi sẽ tương tác với các bạn trong thời hạn sớm nhất!

Để chạm chán tư vấn viên vui miệng click TẠI ĐÂY.


Nếu câu gồm động từ cùng hai tân ngữ thì muốn nhấn mạnh vấn đề tân ngữ làm sao thì hay sẽ cần sử dụng tân ngữ đó đưa thành nhà ngữ bị động. Trong trường thích hợp chung, tân ngữ được lựa chọn là tân ngữ loại gián tiếp.


*

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book to lớn him = He was given a book (by me).

3. Tuy nhiên, bạn cần để ý 2 điểm sau:

a. Giả dụ S – nhà ngữ trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => thì không đề nghị đưa vào câu bị động

Ví dụ:

Theystole my motorbike last night. (Bọn chúnglấy trộm xe pháo máy của tớ đêm qua). ➤ My motorbike was stolen last night. (Xe trang bị của tôi đã trở nên lấy trộm đêm qua.)

b. Nếu như là bạn hoặc vật

➤ Trực tiếp tạo ra hành động thì sử dụng chuyển sang tiêu cực sẽ sử dụng ‘by’

She is making a cake =>A cake is being made by her.

➤ loại gián tiếp tạo ra hành động thì sử dụng ‘with’

A door is opened with a key

II. Câu thụ động trong 4 thì cơ bản

bài tập câu bị đông thì hiện tại đơn với quá khứ đơn

1. Câu tiêu cực thì hiện nay tại

ThìChủ độngBị động
Hiện trên đơnS + V + OMy mother often washes dishes.S + be + V3 (+ by Sb/ O)Dishes are often washed by my mother.
Hiện trên tiếp diễnS + am/ is/ are + Ving + OShe is making a cake.S + am/ is/ are + being + V3 (+ by Sb/ O)A cake is being made by her.
Hiện tại trả thànhS + have/ has + V3 + OHe has washed his oto for hours.S + have/ has + been + V3 (+ by Sb/ O)His car has been washed by him for hours.

2. Câu thụ động thì thừa khứ

ThìChủ độngBị động
Quá khứ đơnS + V-ed + OMy mother bought that washing machine in 2010.S + was/were + V3 (+ by Sb/ O)That washing machine was bought by my mother in 2010.
Quá khứ tiếp diễnS + was/were + Ving + OYesterday morning she was cutting the grass.S + was/were + being + V3 (+ by Sb/ O)The grass was being cut by her yesterday morning.
Quá khứ hoàn thànhS + had + V3 + OShe had cooked lunch before leaving.S + had + been + V3 (+ by Sb/ O)Lunch had been cooked by her before she left.

3. Câu thụ động thì tương lai

Bài tập câu bị động thì tương lai đơn

ThìChủ độngBị động
Tương lai đơnS + will V + OI will feed the dogs.S + will be + V3 (+ by Sb/ O)The dogs will be fed.
Tương lai tiếp diễnS + will be + Ving + OI will be washing dishes this time tomorrow.S + will be + being + V3 (+ by Sb/ O)Dishes will be being washed by me this time tomorrow.
Tương lai trả thànhS + will have + V3 + OThey will have completed the assignment by the end of January.S + will have + been + V3 (+ by Sb/ O)The assignment will have been completed by the kết thúc of January.

4. Câu bị động thực hiện động từ khuyết thiếu

Riêng với rượu cồn từ khuyết thiếu, phương pháp của câu bị động tất cả sự khác hoàn toàn một chút:

S + modal verb + be + V3 (+ by O)

Ví dụ:

This must be done before Christmas.

Dạng quánh biệt:

Need + Ving = Need to lớn be + V3


*
Các dạng đặc biệt câu bị động

III. Bài bác tập câu bị động( PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Chuyển những câu sau lịch sự thể bị động.

The waiter brings me this dish.Our friends send these postcards khổng lồ us.Their grandmother told them this story when they visited her last week.Tim ordered this train ticket for his mother.She showed her ticket to lớn the airline agent.Jim baked this cake yesterday.They are going lớn buy a new apartment next year.The shop assistant handed these boxes to the customer.The board awarded the first prize lớn the reporter.Have you sent the Christmas cards to your family?The committee appointed Alice secretary for the meeting.Tom will give Anna a ride khổng lồ school tomorrow.They keep this room tidy all the time.We gave Ann some bananas & some flowers.They moved the fridge into the living room.

Nếu bạn đang chạm mặt khó khăn trong quy trình ôn luyện thi IELTS sắp đến tớiHãy tham khảo ngay 07 khóa huấn luyện và đào tạo IELTS VIETOP nhé!

Ngoài ra Ưu đãi Voucher 1.000.000đ cho chính mình học đăng kí hỗ trợ tư vấn TẠI ĐÂY

Exercise 2: đưa các câu hỏi sau thanh lịch thể bị động.

When will you vì the work?How are you going to giảm giá with this problem?How vày you spend this amount of money?I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position.How did the police find the lost man?

Exercise 3: mang đến dạng đúng của các động từ sau đây (có thể là dữ thế chủ động hoặc bị động) để chế tạo ra thành một bài xích IELTS Writing Task 1 trả chỉnh.


*
bài tập câu bị động
The first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, and the second diagram (2-show)_____________ the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the đầu vào of raw materials & ending with bags of the finished product. Khổng lồ produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone và clay (4-crush)____________ to form a powder. This powder then (5-mix)______________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)_______________, & cement (7-produce)______________. Finally, the cement (8-package)_______________in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use)_______________ in the production of concrete, along with gravel, sand và water. Lớn be exact, concrete (10-consist)_______________ of 50% gravel, 25% sand, 15% cement và 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Xem thêm: Cách Nạp Tiền Điện Thoại Qua Ngân Hàng, Nạp Tiền Điện Thoại

Đáp án bài bác tập câu bị động (PASSIVE VOICE)

Exercise 1

This dish is brought khổng lồ me by the waiter.These postcards are sent to lớn us by our friends.They were told this story by their grandmother when they visited her last week.This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.Her ticket was shown khổng lồ the airline agent by her.This cake was baked by Jim yesterday.A new apartment is going to be bought next year.The customer was handed these boxes by the cửa hàng assistant.The first prize was awarded to the reporter by the board.Have the Christmas cards been sent to lớn your family?Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.Anna will be given a ride khổng lồ school by Tom tomorrow.This room is kept tidy all the time.Ann was given some bananas & some flowers by us.The fridge was moved into the living room.

Exercise 2

When will the work be done?How is this problem going to be dealt with?How is this amount of money spent?I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.How was the lost man found by the police?

Exercise 3

illustratesshowsare mixedare crushedis then mixedis groundis producedis packagedare usedconsists

chungcutuhiepplaza.com