BÀI 41 : ĐỘ chảy CỦA MỘT CHẤT vào NƯỚC

41.1 địa thế căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất rắn trong nước (hình 6.5, SGK), hãy cầu lượng độ tan của những muối

*
, KBr,
*
;
*
, NaCl với
*
ở ánh sáng :

a) 20°c.

Bạn đang xem: Bài tập về độ tan lớp 8

b) 40°c.


41.2 căn cứ vào vật thị về độ rã của hóa học khí trong nước (hình 6.6, SGK), hãy mong lượng độ tan của những khí NO,

*
với
*
nghỉ ngơi 20°c. Hãy cho biết thêm có bao nhiêu mililít đều khí bên trên tan trong một lít nước. Biết rằng ở 20°c với 1 atm, 1 mol hóa học khí rất có thể tích là 24 lít và khối lượng riêng của nước là một g/ml.

41.3 Tính khối lượng muối natri clorua NaCl có thể tan trong 750 g nước nghỉ ngơi 25°c. Biết rằng ở nhiệt độ này độ tung của NaCl là 36,2 g.

41.4 Tính trọng lượng muối

*
có thể tan vào 250 g nước ngơi nghỉ 25°c. Biết độ rã của
*
ngơi nghỉ 25°c là 222 g.

41.5*. Biết độ rã của muối hạt KCl nghỉ ngơi 20°c là 34 g. Một hỗn hợp KCl nóng gồm chứa 50 g KCl trong 130 g

*
được thiết kế lạnh về ánh nắng mặt trời 20°c. Hãy đến biết

a) gồm bao nhiêu gam KCl rã trong dung dịch.

b) bao gồm bao nhiêu gam KCl tách ra ngoài dung dịch.

41.6 Một dung dịch có chứa 26,5 g NaCl trong 75 g

*
nghỉ ngơi 25°c.Hãy xác định dung dịch NaCl nói trên là chưa bão hoà tuyệt bão hoà.

Xem thêm: Câu Hỏi Rung Chuông Vàng Khối 4, Bộ Câu Hỏi Rung Chuông Vàng Lớp 4

Biết độ rã của NaCl trong nước sinh hoạt 25°c là 36 g.

41.7 tất cả bao nhiêu gam

*
sẽ tách bóc ra khỏi 200 g dung dịch bão hoà
*
sinh sống 50°c, nếu dung dịch này được thiết kế lạnh đến 20°c ?