Dạng này chủ yếu chạm mặt ở ngôi trường hợp: sắt kẽm kim loại mạnh đẩy kim loại yếu thoát ra khỏi dd muối+ Nếu trọng lượng kim loại sau pư > trọng lượng kim một số loại trước pư: độ tăng khối lượng


Bạn đang xem: Bài toán tăng giảm khối lượng


Dx = mKL(sau pư) – mKL(trước pư) + Nếu khối lượng kim các loại sau pư Dx = mKL(trước pư) – mKL(sau pư)Với giả thiết tổng thể kim các loại giải phóng ra sau phản bội ứng dính lên thanh sắt kẽm kim loại ban đầu*Lưu ý: trong số kim nhiều loại chỉ tất cả Hg nghỉ ngơi trạng thái lỏng nên lúc sinh ra sau làm phản ứng không bám lên thanh kim loại ban đầuBài 1
: cho 1 miếng nhôm nặng trăng tròn g vào 400 ml dd CuCl2 0,5M. Lúc nồng độ dd CuCl2 gảm 25% thì rước miếng nhôm ra rửa sạch, sấy khô khối lượng bao nhiêu g? giả sử Cu dính hết vào miếng nhômBài 2: Nhúng một miếng Al sắt kẽm kim loại nặng 10 g vào 500 ml dd CuSO4 0,4M. Sau một thời hạn lấy miếng Al ra, rửa không bẩn ,sấy khô cân nặng 11,38 ga, Tính khối lượng Cu bay ra dính vào miếng Alb, Tính CM những chất sau phản ứng
*
Bài 3
: nhị miếng Zn có cùng trọng lượng 100 g. Miếng trước tiên nhúng vào 100 ml dd CuSO4 dư, miếng sản phẩm công nghệ hai nhúng vào 500 ml dd AgNO3 dư. Sau một thời hạn lấy hai miếng Zn ngoài dd nhận biết miếng trước tiên giảm 0,1 % khối lượng, độ đậm đặc mol của những muối Zn vào 2 dd bởi nhau. Hỏi miếng Zn máy 2 thay đổi thế nào?
*
*
*
Bài 6
: Nhúng một thanh Zn vào dd chứa hỗn hợp 3,2 g CuSO4 và 6,24 g CdSO4. Hỏi sau khoản thời gian Cu cùng Cd bị đẩy hoàn toàn khỏi dd thì khối lượng thanh Zn tăng hay giảm bao nhiêu?Giải:
*
Bài 7
: hỗn hợp A đựng 8,32 g CdSO4. Nhúng một thanh Zn vào dd A. Sau thời điểm tất cả Cd bị xuất kho và dính hết vào thanh Zn người ta nhấn thấy khối lượng thanh Zn tăng thêm 2,35%. Xác định cân nặng thanh Zn lúc đầu.
*
Bài 8
: 1, R,X,Y là các kim loại hóa trị II.

Xem thêm: Lan Tỏa Những Tấm Gương Sống Đẹp Hay Nhất, 20 Gương Mặt Thanh Niên Sống Đẹp

NTK tương xứng là r,x,y . Nhúng 2 thanh kim loại R cùng khối lượng vào 2 dd muối nitrat của X cùng Y người ta nhận biết khi số mol muối hạt nitrat của R vào 2 dd đều nhau thì trọng lượng thanh thứ nhất giảm a% cùng thanh thứ 2 tăng b% ( mang sử những kim loại X với Y bám vào thanh R).- Lập biểu thức tính r theo x,y,a,b- áp dụng: X là Cu, Y là Pb, a = 0,2%, b = 28,4%2, Lập biểu thức tính R so với trường vừa lòng R là sắt kẽm kim loại hóa trị III, X hóa trị I, Y hóa trị II, thanh đầu tiên tăng a%, thanh thứ 2 tăng b%, các đk khác ví như câu 1.Giải:
*
*