Phép vị tự phát triển thành tâm vị từ bỏ thành thiết yếu nó lúc k=1, phép vị từ là phép nhất quán Khi k = -1, phép vị từ là phép đối xứng qua trung tâm vị tự


1. Định nghĩa

Cho điểm (O) với số (k  e 0). Phép vươn lên là hình đổi thay mỗi điểm (M) thành điểm (M") sao cho (overrightarrowOM" = k) (overrightarrowOM), được call là phép vị tự trọng tâm (O), tỉ số (k)

Phép vị tự trung tâm (O), tỉ số (k) cùng thường được kí hiệu là (V_(O,k)^)

-->