Thìhiện tạiđơnlà mộtđiểm ngữ pháp quan trọng trong 12 thì giờ đồng hồ Anh, nằmtrongbộ ngữ pháp anh văn. Với mỗi cá nhân mới ban đầu học tiếng Anh việcdùngthành thạothìhiện tạiđơn giảnlàvô cùngquan trọng.

Vậy làm nuốm nào để chũm thật vững vàdùngthật thành thạothìhiện tạiđơn?chungcutuhiepplaza.com sẽchia sẻchocácbạn hệ thống kiến thức, cách làm và bên cạnh đó là bài bác tập để các bạn củng cụ kiến thức.

Bạn đang xem: Các bài tập về thì hiện tại đơn

Định nghĩa thì hiện tại đơn (Simple Present tense)

Thì lúc này đơn(Simple Present hoặc Present Simple) là 1 thì trongngữ pháp giờ Anhnói chung.Thì hiện tại đơndiễn tả một hành động hay sự việc mang ý nghĩa chất chung, tổng quát lặp đi tái diễn nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hay như là 1 hành động ra mắt trong thời gian ở hiện tại tại.

Cấu trúc thì bây giờ đơn (Structure of simple present tense)


*
*
Bài tập Thì hiện tại đơn (simple present) Công thức, cách dùng đưa ra tiết

Vớicác thì trong tiếng Anh, cácđộng từ sẽ tiến hành chia theo ngôi của nhà ngữ tương ứng với từng thì. Đối cùng với thì lúc này đơn, cần xem xét thêm s/es vào câu như sau:● Thêm s vào đằng sau số đông các đụng từ hoàn thành là p, t, f, k: want-wants; keep-keeps;…● Thêm es vào những động từ ngừng bằng ch, sh, x, s: teach-teaches; mix-mixes;wash-washes;…● quăng quật y với thêm ies vào sau những động từ hoàn thành bởi một phụ âm + y: lady-ladies;…● một số trong những động từ bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has.Cách phân phát âm phụ âm cuối s/es:Lưu ý những phát âm phụ âm cuối này phải phụ thuộc phiên âm quốc tế mà không phải dựavào biện pháp viết.● /s/: lúc từ bao gồm tận cùng là những phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/, /ð/

● /iz/:Khi từ tất cả tận thuộc là những âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường gồm tận cùng làcác chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)● /z/: lúc từ gồm tận cùng là nguyên âm và những phụ âm còn lại

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Khi vào câu mở ra các trạng tự chỉ tần suất

Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) …Ví dụ:● We sometimes go to the beach.(Thỉnh thoảng chúng tôi đi biển.)● I always drink lots of water.(Tôi thường hay uống những nước.)

Every day, every week, every month, every year, every morning …(mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm).Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, sản phẩm tuần, hàng tháng, mặt hàng quý, hàng năm.)Ví dụ:

They watch TV every evening.(Họ coi truyền hình mỗi tối.)● I play football weekly.(Tôi chơi đá bóng hàng tuần.)

Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần/ hai lần/ tía lần/ tư lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)Ví dụ:● He goes khổng lồ the cinemathree timesa month.(Anh ấy đi xem phim 3 lần từng tháng.)● I go swimming once a week. (Tôi đi tập bơi mỗi tuần một lần.)

Vị trí của các trạng từ chỉ tần suấttrong câu thì lúc này đơn.

Các Trạng từ này hay đứng trước đụng từ thường, đứng sau động từ khổng lồ be với trợ rượu cồn từ (Always, usually, often, sometimes, rarely, seldom,…).


Kiểm tra chuyên môn để tìm được lộ trình học tương xứng là điều bắt buộc làm lúc đăng kí học IELTS. Để lại thông tin bên dưới để đăng ký test nguồn vào miễn phí.

Bài tập tiếng Anh Thì bây giờ Đơn

Bài 1: phân tách động từ vào ngoặc sinh hoạt thì bây giờ Đơn:

I (be) __ at school at the weekend.She (not study) __ on Friday.My students (be not) __ hard working.He (have) __ a new haircut today.I usually (have) __ breakfast at 7.00.She (live) __ in a house?Where your children (be) __?My sister (work) __ in a bank.Dog (like) __ meat.She (live)__ in Florida.It (rain)__ almost every day in Manchester.We (fly)__ lớn Spain every summer.My mother (fry)__ eggs for breakfast every morning.The ngân hàng (close)__ at four o`clock.John (try) hard in class, but I (not think) he`ll pass.Jo is so smart that she (pass)__ every exam without even trying.My life (be) so boring. I just (watch)__ TV every night.My best friend (write)__ to me every week.You (speak) __ English?She (not live) __ in hai Phong city.

Bài 2: sử dụng những rượu cồn từ cho tiếp sau đây để điền vào chỗ trống say đắm hợp.

cause(s) – connect(s) – drink(s) – live(s) – open(s) – speak(s) – take(s)

Tanya ………. German very well.I don’t often …… ………… … coffee.The swimming pool. ……. ……… at 7.30 every morning.Bad driving … . .. .. ……… …… many accidents.My parents .. … …………….. In a very small flat.The Olympic Games .. ……………… . ……. .. …… place every four years.The Panama Canal …………… ….. … ………… the Atlantic và Pacific Oceans.

Bài 3: Sử dụng các động từ bỏ sau để chấm dứt câu.

believe eat flow go grow make rise tell translate

The earth goes round the sun.2. Rice ……. In Britain.The sun … ………… …………………….. … in the east.Bees ……………… … …. ….. ……. … honey.Vegetarians …… meat.An atheist ……. In God.An interpreter …. ……. .. …………. From one language into another.Liars are people who ……………………….. …….. …… the truth.The River Amazon ………………………………… into the Atlantic Ocean.

Bài 4: phân chia động từ mang đến đúng

Julie …………… (not / drink) tea very often.What time …….. …………. ……. …………………………………………….. (the banks/dose)here?I’ve got a car, but I ……………… ………………….. ….. … .. …… .. (not / use) it much.‘Where … .. .. ….. .. ….. …… ….. …… (Ricardo / come) from?’ – ‘From Cuba.’‘What. …………. …. (you / do)?’ – I’m an electrician.’lt ………………………………………………………….. ……………….. (take) me an hour to get towork. How long ……………………………. …………….. ……… ……. ………………. (it / take) you?Look at this sentence. What …………………. . …… …. ……………………………….. (thisword/mean)?David isn’t very fit. He …. …. . . ….. …. .. ………. … (not / do) any sport.

Bài 5: Đặt thắc mắc mà các bạn sẽ hỏi Lisa về bạn dạng thân và gia đình cô ấy.

You know that Lisa plays tennis. You want to lớn know how often. Ask her.How often ………………………………………………………………………………….. ?Perhaps Lisa’s sister plays tennis too. You want lớn know. Ask Lisa.……… …………………. Your sister. ……. . …. … …….. …… ……….. .. ……..You know that Lisa reads a newspaper every day. You want to lớn know which one. Askher.…………………………………………………………….. ……………………………………You know that Lisa’s brother works. You want to lớn know what he does. Ask Lisa.…………………………………………………………………………………………………….You know that Lisa goes khổng lồ the cinema a lot. You want to know how often. Ask her.………………………………………………………………………………………………….6 You don’t know where Lisa’s grandparents live. You want to know. Ask Lisa.………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Viết lại câu hoàn chỉnh

E.g.: They / wear suits to work? => vị they wear suits to lớn work?

she / not / sleep late at the weekends =>we / not / believe the Prime Minister =>you / understand the question? =>they / not / work late on Fridays =>David / want some coffee? =>she / have three daughters =>when / she / go to lớn her Chinese class? =>_why / I / have to lớn clean up? =>

Bài 7: chấm dứt đoạn hội thoại sau:

Rita: vì you like (you / like) (0) football, Tom?Tom: I love it. I’m a United fan. (1)……………………………… (I / go) lớn all their games. Nick usually (2) …………………………………………. (come) with me. & (3) ……………………………………….. (we / travel) to lớn away games, too. Why (4) ……………………………………… (you / not / come) khổng lồ a match some time? Rita: I’m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense to me — men running after a ball. Why (6) ……………………………………………… (you / take) it so seriously?

Tom: It’s a wonderful game. (7) ………………………………………… (I / love) it. United is my whole life.Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) to lớn buy the tickets và pay for the travel?Tom: A lot. (9) ……………………….. (I / not / know) exactly how much. But (10) (that / not / matter) to me. (11) ………………………. (I / not / want) to do anything else. (12) …………………….. (that / annoy) you?Rita: No, (13) …………………….. (it / not / annoy) me. I just (14) (find) it a bit sad.

Đáp án: Bài tập thì hiện tại đơn

Bài 1: Chia cồn từ trong ngoặc làm việc thì lúc này Đơn:am does not study are not has have lives Where are your children? workslikes livesrainsflyfliesclosestries – vì chưng not thinkpassesis – watchwritesDo you speak English?does not liveBài 2: Sử dụng những động từ cho dưới đây để điền vào địa điểm trống mê say hợp.speaksdrinkopenscauseslivetakeconnectsBài 3: Sử dụng các động tự sau để kết thúc câu.goesdoesn’t growrisesmakedon’t eatdoesn’t believetranslatesdon’t tellflowsBài 4: Chia rượu cồn từ cho đúngdoesn’t drinkdo the banks closedon’t usedoes Ricardo comedo you dotakes … does it takedoes this word meandoesn’t doBài 5: Đặt câu hỏi mà các bạn sẽ hỏi Lisa về bạn dạng thân và gia đình cô ấy.

Xem thêm: Pros And Cons Là Gì ? Và Những Cụm Từ Xoay Quanh Pros And Cons

How often vì you play tennisDoes your sister play tennis?Which newspaper bởi you read?What does your brother do?How often vì you go lớn the cinema?Where do your grandparents live?Bài 6: Câu hoàn chỉnhShe doesn’t sleep late at the weekends.We don’t believe the Prime Minister.Do you understand the question?They don’t work late on Fridays.Does David want some coffee?She has three daughters.When does she go to her Chinese class?Why vì I have lớn clean up?Bài tập 7 Hoàn thành đoạn hội thoại sau:I gocomeswe traveldon’t you comedoesn’t makedo you takeI lovedoes it costI don’t knowthat doesn’t matterI don’t wantDoes that annoyit doesn’t annoyfind

Trên đây là toàn bộ cụ thể bài học tập vềthì lúc này đơn (Simple present tense)bao gồm: Khái niệm, công thức, bí quyết sử dụng, vệt hiệu nhận ra và bài tập rèn luyện, nhằm giúp chúng ta hiểu thiệt rõ kiến thức và kỹ năng về thì cơ bản này cũng như hoàn toàn có thể áp dụng chủ yếu xáctrong giao tiếp. Các bạn đừng quên học tập thêm những bài học về các thì giờ đồng hồ Anh khác trên website chungcutuhiepplaza.com nhé.