Đề cương cứng ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 tổng hợp lại toàn cục kiến thức triết lý quan trọng, thuộc đề ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 3, giúp những em khối hệ thống kiến thức để ôn thi học tập kì 1 đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 3 học kỳ 1

Với những dạng bài xích tập cùng trừ các số bao gồm 3 chữ số, bảng đơn vị đo độ dài, so sánh số to gấp mấy lần số bé, gấp một số lên nhiều lần.... Sẽ giúp đỡ thầy cô thuận tiện giao đề ôn tập cho học sinh của mình. Cụ thể mời thầy cô và những em cùng tham khảo nội dung bài viết dưới phía trên của Downlaod.vn:


Bài 2: Đặt tính rồi tính

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

381 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

250 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

587 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

727 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

634 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

314 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

434 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

239 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

565 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

972 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………


……………………………………………………………...

III. Góc vuông, góc không vuông

Bài 1:


Hình bên tất cả ....... Góc vuôngCó ......... Góc không vuôngBài 2: Nêu thương hiệu đỉnh và những cạnh góc vuông có trong hình bên:

IV. Tìm x; Y

Bài 1: tra cứu ×

x × 7 = 42

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28 : x = 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

49 : x = 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

472 – x = 50 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x : 4 = 200 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x × 5 = 237 - 137

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Bài 2: tìm Y

Y : 5 = 37 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 6 = 84 : 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

56 : Y = 21 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 8 = 115 - 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 9 = 183 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 9 = 7 (dư 4)

……………………………….

……………………………….

……………………………….


V. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Bài 1: Điền lốt >;

5m 6cm …….. 560cm

2m 4cm …….. 240cm

5dam 6dm ……… 506dm

3hm 4dam ……… 34m

1m 3cm ……….. 104cm

6dm 8mm …….. 680mm

9m 7dm …….. 99dm

5m 17cm ……… 517cm

420mm ……… 4dm 2mm

8dam 5m ……….. 85m

Bài 2: Tính

8 dam + 5dam =……………

56 dm × 8 = ……………..

403cm – 58cm = …………..

136 mm : 2 = …………….

12km × 8 = …………………

69cm : 3 = …………………

24km : 3 + 102km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63m – 14m : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

42km : 7 + 348km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

14cm × 3 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63 l : 7 + 159 l

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28kg × 2 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

5m × 7 – 16m

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7kg × 4 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9hm × 7 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

11kg × 6 – 6kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7m × 4 – 20dm

……………………………….

……………………………….

……………………………….

600kg : 2 – 63kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

VI. đối chiếu số lớn gấp mấy lần số bé

Bài 1: nhỏ chó nặng nề 24kg, nhỏ thỏ nhẹ nhàng hơn con chó 18kg. Hỏi nhỏ chó nặng vội vàng mấy lần nhỏ thỏ?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 2: công ty Lan nuôi 6 con gà trống, số con gà mái nhiều hơn thế số con gà trống là 24 con. Hỏi số kê mái vội mấy lần số con gà trống?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 3: Đoạn thẳng AB dài 6dm, đoạn thẳng CD dài ra hơn đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn thẳng CD lâu năm gấp mấy lần đoạn trực tiếp AB?


Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

VII. So sánh số bé nhỏ bằng một phần mấy số lớn

Bài 1: vào vườn tất cả 36 cây táo. Số lượng kilomet chanh ít hơn số cây táo bị cắn dở 27 cây. Hỏi số km chanh bằng 1 phần mấy số cây táo?

Bài 2: trong năm này Lan 9 tuổi, bà mẹ hơn Lan 36 tuổi. Hỏi trong năm này tuổi Lan bằng 1 phần mấy tuổi mẹ?Bài 3: Một cửa hàng có tất cả 81kg đỗ xanh và đỗ đen. Trong các số đó có 9kg đỗ xanh, hỏi số kg đỗ xanh bằng một trong những phần mấy số kilogam đỗ đen?

VIII. Search 1 trong những phần bởi nhau

Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minh đang đọc

*
quyển truyện đó. Hỏi Minh còn yêu cầu đọc bao nhiêu trang nữa new xong?

Bài 2: trên cây gồm 56 trái táo, bạn ta đang hái

*
số táo. Hỏi bên trên cây còn bao nhiêu quả táo?

Bài 3: Đội múa hát của trường có 96 bạn, trong những số đó có

*
các bạn là nam. Hỏi team múa hát của trường có bao nhiêu các bạn nữ?

Bài 4: Một hộp xà phòng nặng nề 78g. Tín đồ ta đã sử dụng hết

*
số xà chống đó. Hỏi trong hộp sót lại bao nhiêu gam xà phòng?

Bài 5: hai năm nữa ông 63 tuổi với lúc đó tuổi cháu bằng

*
tuổi ông. Hỏi hiện giờ cháu từng nào tuổi?

IX. Gấp một vài lên nhiều lần

Bài 1: Quãng đường AB dài 172m, quãng đường BC lâu năm gấp 4 lần quãng mặt đường AB. Hỏi quãng mặt đường AC dài từng nào mét?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Đàn gà nhà Lan gồm 6 nhỏ gà trống, số con kê mái cấp 4 lần số gà trống. Hỏi bên Lan nuôi toàn bộ bao nhiêu bé gà?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: trong đợt Kế hoạch nhỏ, lớp 3A chiếm được 87kg giấy vụn, lớp 3B chiếm được số giấy vụn vội vàng 3 lần số giấy vụn của lớp 3A. Hỏi cả 2 lớp thu được từng nào ki-lô-gam giấy vụn?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...


X. Giảm đi một vài lần

Bài 1: bên trên cây tất cả 48 trái bưởi. Sau khi hái, số quả trên cây giảm đi 2 lần. Hỏi sẽ hái bao nhiêu quả bưởi?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Một shop có 45 bao gạo. Sau khi bán, số bao gạo sót lại giảm đi 5 lần. Hỏi cửa hàng đã cung cấp bao nhiêu bao gạo?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: Một người có 68kg gạo. Sau khoản thời gian bán 28kg gạo, người đó san hầu như số gạo sót lại vào 8 túi. Hỏi mỗi túi tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XI. Một trong những dạng toán khác

Bài 1: bao gồm 3 thùng dầu, mỗi thùng đựng 125 lít. Fan ta lôi ra 185 lít dầu từ các thùng đó. Hỏi sót lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 2: cửa hàng có 78kg gạo, buổi sáng shop bán được 15kg gạo. Số gạo sót lại được chia đa số vào 9 túi. Hỏi mỗi túi bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 3: Một đoàn khách phượt gồm 39 người ước ao đi thăm quan chùa Hương bởi ô tô. Hỏi cần tối thiểu mấy xe ô tô như vậy để chở không còn số khách đó, biết rằng mỗi xe chỉ chở được 5 fan khách?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 4: tất cả 62m vải, may mỗi bộ áo quần hết 3m vải. Hỏi rất có thể may được không ít nhất từng nào bộ xống áo và còn quá mấy mét vải?

Bài giải

.....................................................................................................


.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 5: Em vội được 18 ngôi sao. Số ngôi sao em gấp bằng

*
số ngôi sao sáng chị gấp. Hỏi chị vội vàng được bao nhiêu ngôi sao?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XII. Tính cực hiếm biểu thức

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức

123 × (42 – 40)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(100 + 11) × 9

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9 × (6 + 26)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

375 × 2 - 148

……………………………….

……………………………….

……………………………….

150 : 5 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 × 4 + 120

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 + 135 × 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

84 : 4 × 6

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(954 – 554) : 8

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(186 + 38) : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

8 × (234 – 69)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

111 × (6 – 6)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Xem thêm: Công Thức Tính Độ Dài Vectơ Lớp 10, Tính Độ Dài Vecto Lớp 10

Đề thi tập học kì 1 lớp 3


Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1. 8 x 7 + 42 = ?

A. 120

B. 98

C. 14

D. 36

Câu 2. 7 x X = 56 thì X = ?

A. 392

B. 49

C. 63

D. 8

Câu 3.

*
của 1 giờ là:

A. 15 phút

B. 10 phút

C. 12 phút

D. Trăng tròn phút

Câu 4. Tìm x biết: 96 : x = 3

A. X = 32

B. X = 303

C. X = 302

D. X = 203

Câu 5. 5m6cm =…….cm. Số thích hợp để điền vào địa điểm chấm là:

A.56

B.506

C.560

D.5600

Câu 6. Một tuần lễ có 7 ngày, 4 tuần lễ có số ngày là:

A.28

B.21

C.11

D.35

Phần II: từ luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

157 + 109

548 - 193

16 x 5

86 : 2

Bài 2:Tìm x:

a) X : 7 = 63

b) X x 6 = 54

Bài 3:Tính:

a) 28 x 7 – 58

b) 96 : 3 + 249

Bài 4: bà mẹ có một tấm vải nhiều năm 48m. Người mẹ đã may áo cho cả nhà hết

*
số vải đó. Hỏi bà mẹ đã may từng nào mét vải?