CH4MetanC2H6EtanC3H8PropanC4H10ButanC5H12PentanC6H14HexanC7H16HeptanC8H18OctanC9H20NonanC10H22Đecan

- Ankan mạch cacbon tất cả nhánh

+ chọn mạch bao gồm : là mạch nhiều năm nhất có nhiều nhóm thể nhất.

Bạn đang xem: Cách đọc tên ankan

+ Đánh số địa chỉ cacbon trong mạch chính bước đầu từ phía ngay gần nhánh hơn.

+ điện thoại tư vấn tên: vị trí mạch nhánh + tên nhánh + tên mạch bao gồm (tên ankan khớp ứng với số nguyên tử cacbon trong mạch chính).

*
Bảng call tên ankan?" width="638">

Hãy cùng Top lời giải đọc thêm kiến thức về Ankan nhé!

1. Ankan là gì?

– Ankan là hầu như hidrocacbon no, mạch hở vào phân tử chỉ có liên kết đơn C-C, C-H gồm công thức bình thường là: CnH2n+2 (n ≥ 1).

– Hợp chất trong dãy Ankan bao gồm công thức đơn giản và dễ dàng nhất chính là metan: CH4

*
Bảng call tên ankan? (ảnh 2)" width="606">

2. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của ankan


a. Đồng đẳng

- Chất đầu tiên trong dãy ankan là metan: CH4, sau đó là C2H6, C3H3, C4H10.

- công thức chung CnH2n+2 (n ≥ 1)

*
Bảng gọi tên ankan? (ảnh 3)" width="578">

- dìm xét về phân tử C4H10:

+ Chứa các liên kết đơn

+ từng nguyên tử C tạo nên 4 link đơn hướng tới 4 đỉnh của một hình tứ diện đều

+ các nguyên tử C không nằm trên thuộc 1 con đường thằng.

- dìm xét bình thường về ankan:

+ trong phân tử ankan chỉ có link C-C với C-H

+ từng nguyên tử Cacbon tạo ra 4 liên kết đơn hưởng trọn từ nguyên tử C (nằm ở vai trung phong hình tử diện) về 4 đỉnh của hình tử diện với góc link góc CCC, góc HCH, góc CCH khoảng tầm 109,5°

=> những nguyên tử Cacbon trong phân tử ankan (trừ C2H6) không thuộc nằm bên trên một con đường thằng.

b. Đồng phân

- Đồng phân mạch cacbon

Ankan chỉ tất cả đồng phân mạch C khi tất cả từ 4C trở lên.

Ví dụ: Các đồng phân của C5H12.

*
Bảng điện thoại tư vấn tên ankan? (ảnh 4)" width="641">

 - Bậc của cacbon

Bậc của một nguyên tử cacbon sinh sống phân tử ankan ngay số nguyên tử C link trực tiếp với nó.

Ví dụ:

*
Bảng điện thoại tư vấn tên ankan? (ảnh 5)" width="634">

- Ankan ko phân nhánh là ankan chỉ đựng nguyên tử C bậc I hoặc bậc II.

- Ankan phân nhánh là ankan tất cả chứa C bậc III hoặc C bậc IV.

c. Danh pháp

– tên gọi gồm: thương hiệu mạch cacbon có đuôi an.

CH4: Metan C2H6: Etan

C3H8: Propan C4H10: Butan

C5H12: Pentan C6H14: Hexan

C7H16: Heptan C8H18: Octan

C9H20: Nonan C10H22: Đecan

– Phân tử có mạch nhánh thì điện thoại tư vấn theo luật lệ sau:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch dài nhất có không ít nhóm cầm nhất.

+ Đánh số địa chỉ cacbon vào mạch chính ban đầu từ phía ngay gần nhánh hơn.

+ điện thoại tư vấn tên: Vị trí mạch nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch chủ yếu (tên ankan khớp ứng với số nguyên tử cacbon trong mạch chính).

Ví dụ:

*
Bảng điện thoại tư vấn tên ankan? (ảnh 6)" width="596">

*Lưu ý:

tên thường:

+ giả dụ chỉ gồm một nhánh tốt nhất CH3 ở nguyên tử C số 2 thì thêm chi phí tố iso.

Ví dụ:

*
Bảng hotline tên ankan? (ảnh 7)" width="423">

 

+ Nếu bao gồm 2 nhánh CH3 ở C số 2 thì thêm chi phí tố neo.

Ví dụ:

*
Bảng call tên ankan? (ảnh 8)" width="372">

3. đặc thù vật lý của ankan

– các ankan những không tung trong nước nhưng mà dễ tan trong những dung môi cơ học và đa số là số đông chất ko màu.

– Ở ánh sáng thường, các ankan từ bỏ C1 mang đến C4 nghỉ ngơi trạng thái khí; từ bỏ C5 đến khoảng chừng C18 nghỉ ngơi trạng thái lỏng; từ khoảng chừng C18 trở lên ngơi nghỉ trạng thái rắn.

– ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh sáng sôi và khối lượng riêng của ankan nói bình thường đều tăng theo số nguyên tử C vào phân tử tức là tăng theo phân tử khối. Ankan nhẹ nhàng hơn nước.

4. đặc điểm hóa học

a. Phản nghịch ứng thế vì halogen

nắm clo cùng brom: xẩy ra dưới tính năng của askt hoặc nhiệt độ và tạo thành một hỗn hợp sản phẩm.

- làm phản ứng núm H bằng halogen thuộc các loại phản ứng halogen hóa, thành phầm hữu cơ có chứa halogen điện thoại tư vấn là dẫn xuất halogen.

- Clo cầm cố H làm việc cacbon bậc khác nhau; Brom phần nhiều chỉ cố gắng H nghỉ ngơi cacbon bậc cao. Flo bội nghịch ứng mãnh liệt yêu cầu phân diệt ankan thành C cùng HF. Iot thừa yếu nên không phản bội ứng cùng với ankan.

*
Bảng call tên ankan? (ảnh 9)" width="646">

đông đảo ankan gồm phân tử béo tham gia phản ứng cầm êm nhẹ hơn với ưu tiên thế gần như nguyên tử H của nguyên tử C bậc cao cho sản phẩm chính.

b. Làm phản ứng tách

* bội nghịch ứng bóc hiđro: sinh sống 400 - 900ºC, xúc tác Cr2O3 + Al2O3.

CH3–CH2-CH3 → CH3-CH=CH2 + H2

* phản ứng phân giảm mạch cacbon:

C5H12 → C2H6 + C3H6

dìm xét: Dưới tính năng của nhiệt cùng xúc tác (Cr2O3, Fe, Pt, ...) những ankan không phần đông bị bóc tách hiđro tạo nên thành hiđrocacbon không no ngoài ra bị gãy các liên kết C−C tạo nên các phân tử nhỏ tuổi hơn.

c. Phản bội ứng oxi hoá:

phản nghịch ứng đốt cháy ankan sản xuất CO2, H2O với tỏa những nhiệt:

CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n + 1)H2O (1)

thừa nhận xét:

+ Đốt ankan thu nCO2 H2O

+ nếu đốt hiđrocacbon chiếm được nCO2 H2O ⇒ Hiđrocacbon lấy đốt là ankan (CnH2n+2).

- Trong đk thiếu oxi không tính CO2 và H2O phản nghịch ứng còn chế tạo ra CO, muội than gây hại mang lại môi trường.

- Nếu có xúc tác với to thích hợp, ankan bị oxi hóa không trọn vẹn tạo thành dẫn xuất đựng oxi.

*
Bảng hotline tên ankan? (ảnh 10)" width="631">

4. Điều chế ankan

- nhiệt phân muối bột Natri của axit cacboxylic (phản ứng vôi tôi xút): 

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Tổng quát:

CnH2n+2-x(COONa)x + xNaOH → CnH2n+2 + xNa2CO3 (CaO, t0)

 - cùng hiđro vào hiđrocacbon không no hoặc vòng ko bền:

CnH2n+2-2k + kH2 → C­nH2n+2 (Ni, t0)

 - riêng với CH4 có thể sử dụng phản ứng:

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

Al4C3 + 12HCl → 4AlCl3 + 3CH4

C + 2H2 → CH4 (xúc tác, t0)

 - bóc tách từ mối cung cấp khí thiên nhiên.

5. Ứng dung của ankan

- dùng làm nguyên nhiên liệu (CH4 dùng trong đèn xì để hàn, cắt kim loại).

- dùng làm dầu quẹt trơn.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Số 49 - Ý Nghĩa Số 49 Là Gì

- sử dụng làm dung môi.

- Để tổng hợp các chất cơ học khác: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2,…

- Đặc biệt từ CH4 điều chế được rất nhiều chất không giống nhau: các thành phần hỗn hợp CO + H2, amoniac,CH ≡ CH, rượu metylic, anđehit fomic