Mục tiêu của chuẩn hóa

Loại bỏ dư vượt dữ liệuLoại quăng quật update anomalyLoại vứt insertion anomalyLoại bỏ deletion anomaly

Các dạng chuẩn hóa dữ liệu

Chuẩn hoá là thừa trình tách bảng (phân rã) thành các bảng nhỏ dại hơn phụ thuộc vào các dựa vào hàm.Các dạng chuẩn là các hướng dẫn để xây đắp các bảng vào CSDL.

Bạn đang xem: Cách xác định dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

Mục đích của chuẩn chỉnh hoá là loại trừ các dư thừa tài liệu và các lỗi khi làm việc dư vượt và những lỗi khi thao tác làm việc dữ liệu (Insert, Delete, Update).Nhưng chuẩn chỉnh hoá làm cho tăng thời gian truy vấn.

Các dạng chuẩn chỉnh hoá(Normal Form)

*
Dạng chuẩn chỉnh 1 – 1NF (First Normal Form)

Định nghĩa:Một bảng (quan hệ) được hotline là làm việc dạng chuẩn 1NF nếu còn chỉ nếu toàn cục các miền giá chỉ trị của những cột xuất hiện trong bảng (quan hệ) hầu như chỉ chứa những giá trị nguyên tử (nguyên tố)

Ví dụ:

Một bảng (quan hệ) không ở 1NF:

MASVHOTENDIACHIMAMONTENMONDIEM
A01Lê Na12 Thái HàM01M02CSDLAnh89
A02Trần An56 Mã MâyM01CSDL8
A03Hà Nam24 cầu GỗM01M02M03CSDLAnhToán 1689

Dạng chuẩn 2 – 2NF

Định nghĩaMột quan hệ ở dạng chuẩn 2NF nếu quan hệ tình dục đó:

Là 1NF

Các nằm trong tính ko khoá phải dựa vào hàm đầy đủ vào khoá chính

Ví dụ

Ví dụ1: đến quan hệ R = (ABCD) , khoá là AB cùng tập dựa vào hàm F = AB -> C, AB -> Dlà dục tình đạt chuẩn chỉnh 2NF.

Ví dụ2: cho quan hệ R = (ABCD) , khoá là AB và tập nhờ vào hàm

F = AB -> C, AB -> D, B -> DC là quan hệ giới tính không đạt chuẩn chỉnh 2NF vì chưng có dựa vào hàm

B -> DC là nhờ vào hàm phần tử (phụ ở trong hàm không đầy đủ) vào khoá. Lúc đó ta đưa về dạng chuẩn chỉnh 2NF như sau:

*

Nhận xét

Một quan hệ tình dục ở dạng chuẩn 2NF nếu mãn nguyện 1 trong các đièu kiện sau:Khoá thiết yếu chỉ tất cả một trực thuộc tínhBảng không có các nằm trong tính ko khoáTất cả những thuộc tính ko khoá phụ thuộc hoàn toàn vào tập các thuộc tính khoá chính

Dạng chuẩn 3 – 3NF

Định nghĩaMột tình dục ở dạng chuẩn chỉnh 3NF nếu quan hệ tình dục đó:

Là 2NFCác thuộc tính ko khoá phải phụ thuộc trực tiếp vào khoá chính

Ví dụ

Ví dụ1: mang đến quan hệ R = (ABCDGH, khoá là AB với tập nhờ vào hàm F = AB -> C, AB -> D, AB -> GH là quan hệ giới tính đạt chuẩn chỉnh 3NF.

Ví dụ2: cho quan hệ R = (ABCDGH) , khoá là AB và tập dựa vào hàm

*

Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd Normal Form)

Định nghĩaMột quan hệ nam nữ ở dạng chuẩn BCNF nếu quan hệ giới tính đó:

Là 3NF

Không tất cả thuộc tính khoá mà nhờ vào hàm vào nằm trong tính ko khoá.

Ví dụ

Ví dụ1: đến quan hệ R = (ABCDGH, khoá là AB cùng tập phụ thuộc hàm F = AB -> C, AB -> D, AB -> GH là tình dục đạt chuẩn BCNF.

Ví dụ2: cho quan hệ R = (ABCDGH) , khoá là AB cùng tập phụ thuộc hàm

F = AB -> C, AB -> D, AB -> GH, H -> B là dục tình không đạt chuẩn chỉnh BCNF vì gồm thuộc tính khoá B nhờ vào hàm vào trực thuộc tính ko khoá H. Lúc đó ta đem lại dạng chuẩn chỉnh BCNF như sau:

*

Phương pháp chuẩn chỉnh hóa

Nguyên lí cơ bạn dạng trong chuẩn hóa cơ sở dữ liệu là triệt tiêu dư quá dữ liệu bằng cách phân rã những quan hệ cơ mà không được thiết kế mất thông tin.Tutorial về chuẩn hóa CSDL

Tutorial 1 - Dùng phương thức làm phẳng để chuẩn hóa 1NF

Ở đây gồm một tutorial rất hấp dẫn về chuẩn chỉnh hóa database và vì đấy là trang công nghệ thông tin chấm giờ đồng hồ Việt yêu cầu tutorial đó cũng đã có phiên bản tiếng Việt cho những các bạn không đam mê tiếng Anh. Mời các bạn trao đổi về chuẩn hóa csdl ở topic này.

Tutorial 2 - sử dụng phương pháp tách bóc nhóm lặp để chuẩn chỉnh hóa 1NF

Yêu cầu: xây cất CSDL quản lí lí cửa hàng thuốc cần các thông tin sau:

DB(Mã hóa đơn, Ngày bán, Tổng tiền Hóa đơn, Mã khách hàng hàng, Tên khách hàng hàng, Số ĐT khách hàng, Mã Nhân viên, Số CMT của NV, thương hiệu NV, Địa chỉ NV, Số ĐT nhân viên (Mã thuốc, tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD, Số lượng, Thành tiền)).

Các nhờ vào hàm:

Mã hóa đơn, Mã khách hàng hàng, Mã nhân viên, Mã thuốc, khẳng định duy độc nhất 1 hóa đơn, 1 khách hàng, 1 NV, 1 loại thuốc.Một hóa solo có thể có tương đối nhiều thuốc nhưng chỉ vì chưng một người mua và một nhân viên bán.Số CMT của NV-> tên NV, Địa chỉ NV

1NF - đào thải nhóm lặp và vứt bỏ các trực thuộc tính tính toán.

Cần một số loại 2 trực thuộc tính giám sát và đo lường sau: Tổng chi phí hóa solo và thành tiền. Bởi đây đó là dữ liệu dư thừa.

Hóa đơn(Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng, Tên khách hàng hàng, Số ĐT khách hàng hàng, Mã Nhân viên, Số CMT của NV, tên NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)Hóa 1-1 - Thuốc(Mã hóa đơn, Mã thuốc, tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD, Số lượng)

2NF - sa thải các phụ thuộc hàm không hoàn toàn vào khóa chính

Quan hệ Hóa đơn chỉ tất cả khóa đơn nên quan hệ tình dục này đã ở 2NF.

Xét dục tình Hóa solo - thuốc : tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD chỉ nhờ vào vào Mã thuốc mà lại không dựa vào vào toàn khóa bắt buộc quan hệ này được tách bóc làm 2 quan hệ giới tính sau:

Hóa đơn - Thuốc(Mã hóa đơn, Mã thuốc, Số lượng)Thuốc(Mã thuốc, thương hiệu thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD)

Như vậy, sống dạng 2NF ta tất cả 3 quan liêu hệ:

Hóa đơn(Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng hàng, Tên khách hàng, Số ĐT khách hàng, Mã Nhân viên, Số CMT của NV, tên NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)Hóa đơn - Thuốc(Mã hóa đơn, Mã thuốc, Số lượng)Thuốc(Mã thuốc, thương hiệu thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD)

3NF - vứt bỏ các nhờ vào hàm bắc ước vào khóa chính

Ở quan hệ tình dục Hóa đơn, ta thấy Tên khách hàng hàng, Số ĐT khách hàng chỉ phụ thuộc Mã khách hàng. Số CMT của NV, tên NV, Địa chỉ NV chỉ nhờ vào mã nhân viên. Bởi vì đó bóc quan hệ này thành 3 quan hệ giới tính sau:

Hóa đơn(Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng, Mã Nhân viên)Khách hàng(Mã khách hàng hàng, Tên khách hàng, Số ĐT khách hàng)Nhân viên(Mã Nhân viên, Số CMT của NV, thương hiệu NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)

Như vậy, ở 3NF, bọn họ có 5 dục tình sau:

Hóa đơn(Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng, Mã Nhân viên)Khách hàng(Mã khách hàng, Tên khách hàng, Số ĐT khách hàng)Nhân viên(Mã Nhân viên, Số CMT của NV, thương hiệu NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)Hóa đơn - Thuốc(Mã hóa đơn, Mã thuốc, Số lượng)Thuốc(Mã thuốc, thương hiệu thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD)

Tutorial 3 - chuẩn hóa về BCNFỞ đây tất cả giáo trình cơ sở dữ liệu (Bằng tiếng Anh)đề cập về chuẩn chỉnh hóa rất đơn giản hiểu. Trình bày khá sâu về anomaly, những dạng chuẩn chỉnh giải quyết anomaly như thế nào.

Xem thêm: Đoản Văn Là Gì ? Đoản Văn Trong Tiếng Pháp Là Gì

Nói tầm thường thì chuẩn chỉnh hóa database là bài toán nên biết trong lúc học , Vì ngoài thực tế nếu mà đạt được chuẩn càng cao thì database càng bị dư quá - phụ thuộc vào mục đích thực hiện mà chuẩn hóa hay không ).