Giả sử(dfracA(x)B(x)) là một trong phân thức của biến(x.) Hãy nêu đk của biến để giá trị của phân thức được xác định.
Bạn đang xem: Câu 12

*

Tham khảo lời giải các bài bác tập A. Thắc mắc khác • vấn đáp câu 1 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Định nghĩa phân thức... • trả lời câu 2 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Định nghĩa hai phân... • vấn đáp câu 3 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 vạc biểu đặc thù cơ... • vấn đáp câu 4 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Nêu qui tắc rút gọn... • vấn đáp câu 5 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mong mỏi qui đồng mẫu... • trả lời câu 6 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 phân phát biểu những qui tắc: cộng hai... • vấn đáp câu 7 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 nhị phân thức như thế... • vấn đáp câu 8 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 tuyên bố qui tắc trừ... • vấn đáp câu 9 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 tuyên bố qui tắc nhân... • vấn đáp câu 10 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang lại phân... • trả lời câu 11 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 tuyên bố qui tắc chia... • vấn đáp câu 12 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Giả...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi - Hình học 8
bài trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
A. Câu hỏi
• vấn đáp câu 1 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • trả lời câu 2 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • vấn đáp câu 3 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • vấn đáp câu 4 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • vấn đáp câu 5 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • trả lời câu 6 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • vấn đáp câu 7 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • vấn đáp câu 8 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • trả lời câu 9 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • vấn đáp câu 10 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • trả lời câu 11 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • vấn đáp câu 12 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1


Xem thêm: Soạn Bài Dấu Ngoặc Đơn Và Dấu Hai Chấm (Chi Tiết), Soạn Bài Lớp 8: Dấu Ngoặc Đơn Và Dấu Hai Chấm

Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những