VECC – Được sự có thể chấp nhận được sử dụng ý tưởng phát minh nội dung từ tổ chức triển khai Salem web Network, Ban truyền thông media Hội Thánh Tin Lành Giao Ước nước ta xin phép chia sẻ cùng khách hàng & các bạn danh sách hồ hết câu nơi bắt đầu được phân nhiều loại theo chủ thể trong khiếp Thánh (Bản dịch hiệu gắn 2011).

1/ Đức Giê-hô-va phán: “Vì thiết yếu Ta biết công tác mà Ta hoạch định cho các con; chính là chương trình bình yên chứ không hẳn tai họa, nhằm ban cho các con một tương lai cùng một hi vọng. (Giê-rê-mi 29:11)

2/ Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ lại tôi, Tôi đã chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ khu vực đồng thảm cỏ tươi, Dẫn tôi mang lại mé nước bình tịnh. (Thi thiên 23:1-2)

3/ Tình ngọt ngào không lúc nào suy tàn. Những lời tiên tri vẫn hết, ân tứ nói giờ đồng hồ lạ đang ngưng, sự hiểu biết đang chấm dứt. (I Cô-rinh-tô 13:8)

4/ Tôi làm cho được đa số sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. (Phi-líp 4:13)

5/ do Đức Chúa Trời yêu thương trần gian đến nỗi đang ban bé Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)

6/ chúng ta biết rằng đông đảo sự hiệp lại có tác dụng ích cho phần đông ai thương mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được call theo ý muốn của Ngài. (Rô-ma 8:28)

7/ Đừng sợ vày Ta làm việc với con, Chớ tởm khiếp vì chưng Ta là Đức Chúa Trời của con! Ta sẽ tạo cho con mạnh mẽ mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ con, sử dụng tay buộc phải công chủ yếu của Ta mà sở hữu con. (Ê-sai 41:10)

8/ Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận ra Ngài trong phần đa đường lối của con, thiết yếu Ngài đang san bằng các nẻo nhỏ đi. (Châm ngôn 3:5-6)

9/ Đức Chúa Trời là khu vực nương náu và sức khỏe của bọn chúng con, Ngài hằng giúp sức trong cơn thiến nạn. (Thi thiên 46:1)

10/ Nhưng trái của Thánh Linh là: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành lành, trung tín, khiêm nhu, ngày tiết độ. Không có quy định nào cấm các điều đó. (Ga-la-ti 5:22-23)

11/ Đức tin là việc xác quyết về gần như điều mình đã hi vọng, là bằng chứng của rất nhiều điều mình chẳng xem thấy. (Hê-bơ-rơ 11:1)

12/ vày Đức Chúa Trời không ban cho họ tinh thần nhút nhát, nhưng lòng tin mạnh mẽ, có tình yêu thương thương cùng tự chủ. (II Ti-mô-thê 1:7)

13/ Những thử thách đến với anh em, chẳng tất cả điều như thế nào quá sức chủng loại người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài ko để bằng hữu bị thử thách quá sức mình đâu! tuy nhiên trong demo thách, Ngài đang mở đường đã tạo ra khỏi, để bạn bè có thể chịu đựng được. (I Cô-rinh-tô 10:13)

14/ Hãy dạy mang lại trẻ thơ con phố nó cần theo,Để khi trở về già, nó cũng ko lìa khỏi đó. (Châm ngôn 22:6)

15/ Nhưng ai trông chờ Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, đựng cánh bay cao như chim ưng, Chạy nhưng không mệt mỏi nhọc, Đi nhưng không mòn mỏi. (Ê-sai 40:31)

16/ Chẳng yêu cầu Ta vẫn truyền phán với con sao? Hãy dạn dĩ dạn, can đảm! Chớ run sợ, chớ ghê hãi! vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của nhỏ vẫn nghỉ ngơi cùng nhỏ trong gần như nơi con đi. (Giô- suê 1:9)

17/ Đừng lo lắng gì cả, tuy thế trong số đông sự hãy dùng lời cầu nguyện, nại xin cùng với sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của chính mình cho Đức Chúa Trời. (Phi-líp 4:6)

18/ Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên cùng hoàn vớ của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu đựng thập trường đoản cú giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay đang ngồi bên đề xuất ngai Đức Chúa Trời. (Hê-bơ-rơ 12:2)

19/ Theo ý mong đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đầy đủ cả.. (Hê-bơ-rơ 10:10)

20/ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự thân ngươi, Ngài là Đấng thế lực sẽ giúp đỡ ngươi; Ngài đang vui mừng mừng rỡ vì ngươi, vì lòng yêu thương thương, Ngài đã nín lặng, Và vị ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. (Sô-phô-ni 3:17)

21/ Vậy, ví như ai sống trong Đấng Christ, tín đồ ấy là tạo ra vật mới, đầy đủ gì cũ đang qua đi, nầy, các sự hầu hết trở phải mới. (II Cô-rinh-tô 5:17)

22/ Vậy, hãy xưng tội cùng mọi người trong nhà và mong nguyện cho nhau để bằng hữu được lành bệnh.


Bạn đang xem: Câu kinh thánh hay nhất


Xem thêm: Đề Thi Toán Lớp 4 Cuối Năm 2021, Đề Kiểm Tra Định Kì Cuối Kì I Năm Học 2020

Lời cầu nguyện của người công bao gồm có gia thế và rất thiêng nghiệm. (Gia-cơ 5:16)

23/ Hãy mạnh dạn và can đảm! Đừng sợ, đừng kinh ghê trước mặt những dân tộc đó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của đồng đội đi với anh em. Ngài chẳng lìa ngoài anh em, chẳng từ bỏ bỏ đồng đội đâu! (Phục truyền chế độ lệ kí 31:6)

24/ Anh em hãy tỉnh thức, hãy tại vị trong đức tin, hãy gan góc và mạnh mẽ. (I Cô-rinh-tô 16:13)

25/ Hỡi hồ hết ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy cho với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. (Ma-thi-ơ 11:28)

Biên soạn: Mục vụ truyền thông – HTTL Giao Ước Việt NamTheo sự cho phép từ tổ chức: Salem web Network