Ghi nhớ một số trong những hidroxit tất cả tính lưỡng tính thường chạm chán như: Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2, Cr(OH)3, Pb(OH)2, ...

Bạn đang xem: Chất nào dưới đây là chất lưỡng tính


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất bao gồm tính lưỡng tính là


Cho những chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số chất phản ứng được đối với cả dung dịch HCl với dung dịch NaOH là


Cho các phản ứng:

(1) fe + 2HCl→ FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4→Na2SO4+ 2NH3+ 2H2O

(3) BaCl2+ Na2CO3→BaCO3+ 2NaCl

(4) 2NH3+ 2H2O + FeSO4→Fe(OH)2+ (NH4)2SO4

Các phản nghịch ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là


Dung dịch của hóa học X có tác dụng quỳ tím hóa đỏ, hỗn hợp của hóa học Y có tác dụng quỳ tím hóa xanh. Xáo trộn dung dịch X của hai chất lại thì lộ diện kết tủa. Vậy X cùng Y có thể lần lượt là


Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml hỗn hợp NaOH bao gồm pH = 12 với đun sôi, tiếp đến làm nguội, thêm vào một ít phenolphtalein, dung dịch thu được bao gồm màu


Cho các dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Số dung dịch có khả năng làm chuyển màu phenolphtalein là:


Cho những phát biểu sau:

(a) Muối th-nc là muối cơ mà anion gốc axit không có công dụng phân li ra ion H+.

(b) Muối axit là muối mà lại anion nơi bắt đầu axit vẫn có chức năng phân li ra ion H+.

(c) Theo Bronsted: Axit là chất nhận proton (tức H+) còn bazơ là chất nhường proton (H+).

(d) Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit vừa có thể phản ứng được cùng với axit, vừa phản ứng được cùng với bazơ.

Xem thêm: Xu Cà Na Là Gì? Giải Đáp Ý Nghĩa Hot Trend Xu Cà Na Trên Mxh

Số phạt biểu đúng là:


Phèn chua bao gồm công thức là NH4Al(SO4)2.12H2O cùng soda bao gồm công thức là Na2CO3. Theo thuyết Bronsted thì phèn chua với soda tất cả tính:


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.