*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất gồm tính lưỡng tính là


Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số hóa học phản ứng được đối với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH là


Cho những phản ứng:

(1) fe + 2HCl→ FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4→Na2SO4+ 2NH3+ 2H2O

(3) BaCl2+ Na2CO3→BaCO3+ 2NaCl

(4) 2NH3+ 2H2O + FeSO4→Fe(OH)2+ (NH4)2SO4

Các phản ứng thuộc các loại phản ứng axit - bazơ là


Dung dịch của hóa học X làm cho quỳ tím hóa đỏ, hỗn hợp của chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Pha trộn dung dịch X của hai hóa học lại thì xuất hiện kết tủa. Vậy X cùng Y rất có thể lần lượt là


Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml dung dịch NaOH tất cả pH = 12 và đun sôi, kế tiếp làm nguội, thêm vào một trong những ít phenolphtalein, dung dịch thu được gồm màu


Cho các dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Số dung dịch có công dụng làm đổi màu phenolphtalein là:


Cho các phát biểu sau:

(a) Muối trung hòa - nhân chính là muối cơ mà anion gốc axit không có tác dụng phân li ra ion H+.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây là muối trung hòa

(b) Muối axit là muối nhưng mà anion nơi bắt đầu axit vẫn có công dụng phân li ra ion H+.

(c) Theo Bronsted: Axit là hóa học nhận proton (tức H+) còn bazơ là hóa học nhường proton (H+).

(d) Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit vừa hoàn toàn có thể phản ứng được cùng với axit, vừa phản bội ứng được cùng với bazơ.

Xem thêm: Ký Hiệu Giao Và Hợp Toán Lớp 10, Lý Thuyết Và Bài Tập Các Tập Hợp Số Lớp 10

Số phát biểu đúng là:


Phèn chua bao gồm công thức là NH4Al(SO4)2.12H2O cùng soda bao gồm công thức là Na2CO3. Theo thuyết Bronsted thì phèn chua cùng soda gồm tính:


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.