Cách phân biệt chất rắn khan với chất tan, vd? Những chất rắn khan có phai là các muối hay còn nhiều chất khác, làm sao để biết được chất nàorắn khan, chất nào korắn khan, chất nào tan chất nào ko tan?


Bạn đang xem: Chất rắn khan là gì

*

theo t thì chất rắn khan là chất có khả năng tan trong nước để tạo thành dung dịch , nhưng khi cô cạn hoặc là làm bay hơi nước thì sẽ thu được chất rắn . chất tan thì chỉ là những chất tan thành dung dịch thôi ,
chất khan có thể là nhiều loại không chỉ có muối . ví dụ như NaOH , KOH khi cô cạn sẽ cho chất rắn khan
để biết chất nào tan hay không tan thì làm nhiều bài tập sẽ nhớ thôi , có thể tra bảng chất tan ở cái bảng tuần hoàn ,


Xem thêm: Top 10 Truyền Thuyết Về Nhật Bản Hay Nhất, Top 7 Truyền Thuyết Về Ma Kinh Dị Nhất Nhật Bản

*

*
vukimanh1617:
*
*
vukimanh1617:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
hdgt:
*
*
*
*
*
*
koten123: 1. Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học,chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử
*