Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự năng lượng điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cương hóa học tập hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon ko noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Phản ứng sản xuất phức của NH3
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Nitơ - Photpho

Phản ứng tạo thành phức của NH3

I. Cách thức giải

- chũm chắc kỹ năng về làm phản ứng khử - chế tạo ra phức của NH3:


- Amoniac gồm tính khử: bội nghịch ứng được với oxi, clo cùng khử một vài oxit sắt kẽm kim loại (Nitơ bao gồm số lão hóa từ -3 mang đến 0, +2 ).

Bạn đang xem: Chất tạo phức với nh3

Ví dụ : 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2 +3H2O

- dung dịch amoniac có chức năng hòa tung hiđroxit tuyệt muối ít tan của một số trong những kim các loại (Ag, Cu, Zn), tạo nên thành các dung dịch phức hóa học :

Với Cu(OH)2: Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2

II. Ví dụ

Bài 1: đến lượng khí NH3 đi nhàn hạ qua ống sứ cất 3,2g CuO nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ; chiếm được rắn A cùng 1 các thành phần hỗn hợp khí B. Chất rắn A phản bội ứng toàn diện với trăng tròn ml HCl 1M.

a. Viết ptpư.

Xem thêm: Cường Độ Bê Tông Sau 3 Ngày Đạt Bao Nhiêu ? Cường Độ Bê Tông Sau 7 Ngày Đạt Bao Nhiêu

b. Tính thể tích khí N2 (đkc) chế tạo ra thành sau làm phản ứng.


Trả lời

a. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2↑ + 3H2OChất rắn A: Cu và CuO dư

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

b. NCuO = nHCl/2 = 0,02/2 = 0,01 mol

số mol CuO gia nhập phản ứng khử là: 3,2/80 – 0,01 = 0,03 mol

→VN2 = 0,01. 22,4 = 2,24 lít

Bài 2: Thổi rảnh rỗi NH3 mang lại dư vào 400 gam dung dịch CuCl2 6,75%

a. Khi lượng kết tủa thu được cực lớn thì thể tích NH3 (đktc) đã cần sử dụng là bao nhiêu?

b. Khi kết tủa tan hết thì thể tích NH3 (đktc) đã dùng là bao nhiêu?


Trả lời

nCuCl2 = 400.6,75/100.135 = 0,2 mol

Phương trình phản nghịch ứng: CuCl2 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2↓ + 2NH4Cl (1)

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2(2)

a. Khi số lượng kết tủa cực to thì chỉ xảy ra phản ứng (1)

=> nNH3 = 0,2.2 = 0,4 mol => VNH3 = 0,4. 22,4 = 8,96 lít

b. Lúc kết tủa tan hết xẩy ra cả phản bội ứng (1) với phản ứng (2)

nNH3 = 0,2.2 + 0,2.4 = 1,2 mol => VNH3 = 1,2. 22,4 = 26,88 lít


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, chungcutuhiepplaza.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học giỏi 11 dành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.chungcutuhiepplaza.com