toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nêu hiện nay tượng, viết PTHH cho những trường vừa lòng sau:

a) mang đến đinh fe vào dd CuSO4.

Bạn đang xem: Cho dây bạc vào ống nghiệm chứa dd cuso4

b)Cho dd NaOH vào dd CuSO4

c) mang đến dây tệ bạc vào dd AlCl3.

d) đến CuO vào dd HCl.

e)Cho dd H2SO4 vào dd CaSO3

f) đến dd NaOH vào dd NH4NO3.

g) mang lại Mg vào dd Ba(NO3)2.

h) mang đến Cu vào dd H2SO4 loãng.

i) mang đến Ca(HCO3)2 vào dd NaOH.

j) đến Fe vào dd H2SO4 quánh nóng.


*

câu 2: Nêu hiện tượng lạ quan gần cạnh được và viết PTHH xảy ra, ghi rõ đk phản ứng (nếu có) a, đến mẫu sắt vào ống nghiệm cất dd HCl (dư)b, đến từ trường đoản cú dd BaCL2 vào ống nghiệm cất dd H2SO4c, cho đinh fe vào ống nghiệm đựng dd CuSO4d, cho dd NaOH tư từ vào ống nghiệm cất dd CuSO4e, Đốt lạnh đỏ một quãng dây fe rồi cho vào trong bình chứa khí oxif, Đốt fe trong khí Clo


*

: Nêu hiện tượng kỳ lạ quan sát được với viết PTHH xảy ra, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

1. Mang đến mẫu kẽm vào ống nghiệm chứa dd HCl(dư)

2. Mang đến mẫu nhôm vào ống nghiệm đựng H2SO4 đặc, nguội.

3. Cho dây nhôm vào dd NaOH đặc.

4. Cho từ tự dd BaCl2 vào ống nghiệm cất dd H2SO4.

5. Mang lại từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm cất dd Na2CO3.

6. Mang lại từ tự dd HCl vào ống nghiệm chưá dd NaOH tất cả để sẵn 1 mẫu mã giấy quỳ tím.

7. Cho đinh sắt vào ống nghiệm cất dd CuSO4.

8. đến dd NaOH thủng thẳng vào ống nghiệm cất dd CuSO4. Sau đó lọc lấy chất kết tủa rồi đun nhẹ.

9. Cho từ từ dd AgNO3 vào ống nghiệm cất dd NaCl. 8

10. Cho lá đồng vào ống nghiệm chứa dd HCl.

11. Đốt lạnh đỏ một đoạn dây fe cho vào bình chứa khí oxi.

12. đến dây bạc vào ống nghiệm chứa dd CuSO4.

13. đến Na(r) vào ly nước có pha phenolphtalein.

14. Rắc bột Al lên ngọn lửa đèn cồn.

15. Đun rét ống nghiệm cất Cu(OH)2.


Lớp 9 hóa học
3
0
giữ hộ Hủy

1) mẫu mã kẽm rã dần cho đến khi xong và bao gồm khí không màu hình thành là H2H2

Zn+2HCl→ZnCl2+H2Zn+2HCl→ZnCl2+H2

2) mẫu mã nhôm ko tan do AlAl bị tiêu cực trong H2SO4H2SO4 đặc, nguội.

3) Dây nhôm rã dần, bội phản ứng xẩy ra mãnh liệt tỏa nhiệt và tất cả khí ko màu sinh ra.

2Na+2Al+3H2O→2NaAlO2+3H22Na+2Al+3H2O→2NaAlO2+3H2

 4)

Xuất hiện kết tủa trắng tan dần tới rất đại.

BaCl2+H2SO4→BaSO4+2HCl

CÒN LẠI ĐANG NGHĨ 


Đúng 0
bình luận (0)

từ 1-> 4 có tín đồ làm rồi nên mk có tác dụng từ 5->9 nha 

5. Mang lại từ trường đoản cú dd BaCl2 vào ống nghiệm cất Na2CO3 thấy tất cả kết tủa white xuất hiện

BaCl2 + Na2CO3 --> BaCO3 + 2NaCl

6. Cho từ tự dd HCl vào ống nghiệm chứa dd NaOH bao gồm để sẵn giấy quỳ tím, hiện tượng kỳ lạ giấy quỳ trường đoản cú xanh (do để trong môi trường xung quanh kiềm) đưa thành màu đỏ khi dư HCl

HCl + NaOH ---> NaCl + H2O

7. Cho đinh sắt vào ống nhgiệm cất dd CuSO4 thấy tất cả kết tủa Cu đỏ bám trên đinh sắt

Fe + CuSO4 --> FeSO4 + Cu

8. đến NaOH vào ống nghiệm cất dd CuSO4 tiếp nối lọc chất lấy kết tủa rồi nấu nhẹ: kết tủa sau lọc có blue color ( Cu(OH)2, đun vơi thấy color đen lộ diện (CuO)

2NaOH + CuSO4 --> Cu(OH)2 + Na2SO4

Cu(OH)2 --> CuO + H2O

9 cho từ từ AgNO3 vào ống nghiệm đựng dd NaCl thấy có kết tủa white xuất hiện

AgNO3 + NaCl --> AgCl + NaNO3


Đúng 0
bình luận (0)

thôi tự 10 -> 15 này

10. đặt lá đồng vào ống nghiệm chứa dd HCl không có hiện tượng gì xảy ra.

11. Đốt rét 1 đoạn dây sắt cho vào trong bình chứa khí oxi thấy dây sắt đổi màu đen

Fe+ 1/2 O2 --> FeO

2Fe + 3/2 O2 --> Fe2O3

12. Cho dây tệ bạc vào ống nghiệm đựng CuSO4 không thấy có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra

13. Cho Na(r) vào ly nước gồm pha phenolphtalein thấy bao gồm sủi bong bóng khí với phenolphtalein chuyển màu sắc hồng do môi trường thiên nhiên kiềm tạo ra từ phản bội ứng

Na + H2O --> NaOH + 1/2 H2

14 Rắc bột Al lên ngọn lửa đèn cồn thấy tất cả chất rắn màu trắng xuất hiện

2Al + 3/2 O2 --> Al2O3

15 Đun rét ống nghiệm đựng Cu(OH)2 thấy có kết tủa black xuất hiện

Cu(OH)2 --> CuO + H2O


Đúng 0
bình luận (0)

) Viết PTHH và cho biết thêm hiện tượng khi làm những thí nghiệm sau:

a. Cho đinh sắt vào dd đồng (II) sunfat.

b. Cho dd BaCl2 vào dd H2SO4 loãng.

c. đến dây dồng vào dd bạc bẽo nitat.

d. Đốt dây fe trong bình khí oxi.

e. Đốt dây fe trong bình lúc clo


Lớp 9 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

a. Mở ra chất rắn màu đỏ bám trên đinh sắt, dung dịch CuSO4 nhạt dần

(Fe+CuSO_4 ightarrow FeSO_4+Cu)

b. Mở ra kết tủa trắng

(BaCl_2+H_2SO_4 ightarrow BaSO_4+2HCl)

c. Xuất hiện chất rắn white color bạc phụ thuộc vào dây đồng

(Cu+2AgNO_3 ightarrow Culeft(NO_3 ight)_2+2Ag)

d. Sắt cháy mạnh, sáng chói, không có ngọn lửa, không có khói, sản xuất thành chất rắn màu nâu

(3Fe+2O_2-^t^o ightarrow Fe_3O_4)

e. Sắt cháy sáng tạo thành sương màu nâu đỏ

(2Fe+3Cl_2-^t^o ightarrow2FeCl_3)


Đúng 2

comment (0)

-TN1: đến hơi nước trải qua ống đựng bột sắt nung nóng.

-TN3: Để thanh thép trong không gian ẩm

-TN5: Thanh Fe bao gồm quấn dây Cu cùng để kế bên không khí ẩm.

-TN7: kim loại tổng hợp Zn-Cu nhúng vào dd NaOH


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án A


Đúng 0

comment (0)
Nêu hiện nay tượng,giải thích cùng viết phương trình bội phản ứng xảy ra trong số trường phù hợp sao:a) cho dd natri hidroxit vào dd sắt (lll) cloruab) mang đến dd bari clorua vào dd natri sunfatc)cho sắt kẽm kim loại Cu vào dd bội bạc nitratd)nhỏ dd HCl vào chủng loại đá vôi
Lớp 9 chất hóa học Đề cương cứng ôn tập HKI
1
0
Gửi hủy

a) 3 NaOH + FeCl3 -> 3 NaCl + Fe(OH)3 

Hiện tượng: Có xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.

b) BaCl2 + Na2SO4 -> 2 NaCl + BaSO4 

Hiện tượng: Có xuất hiện kết tủa trắng.

c) Cu + 2 AgNO3 -> Cu(NO3)2 + 2 Ag

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa bạc.

d) CaCO3 +2 HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O

Hiện tượng: Mẩu đá vôi tan, có thấy bọt khí không màu xuất hiện.


Đúng 2

comment (0)

Mô tả hiện tượng lạ - viết phương trình hóa học:

1. Cho dung dịch phenolphtalein vào ống nghiệm chưa dung dịch NaOH sau đó nhỏ từ từ dung dịch HCl.

2. đến đinh sắt vào ống nghiệm không dd CuSO4.

3. Mang đến dd NaOH lỏng lẻo vào ống nghiệm cất dd CuSO4.


Lớp 9 hóa học
1
0
Gửi hủy

1) ban sơ dung dịch có màu hồng, sau đó, nhỏ dại từ từ hỗn hợp HCl, dung dịch dần dần mất màu

NaOH + HCl --> NaCl + H2O

2) một phần đinh sắt chảy vào dung dịch, lộ diện chất rắn red color bám vào đinh sắt, blue color của dung dịch ban đầu nhạt dần

(Fe+CuSO_4 ightarrow FeSO_4+Cu)

3) - lộ diện kết tủa xanh, màu xanh lá cây của dung dịch ban đầu nhạt dần

(2NaOH+CuSO_4 ightarrow Culeft(OH ight)_2downarrow+Na_2SO_4)


Đúng 4

comment (0)

Thực hiện những thí nghiệm sau:a) mang đến dd Ba(HCO3)2 vào dd KHSO4b) cho K vào dd CuSO4 dưc) cho dd NH4NO3 vào dd Ba(OH)2d) cho dd HCl tới dư vào dd C6H5ONae) mang đến dd CO2 cho tới dư vào dd gồm NaOH cùng Ca(OH)2Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được cả chất rắn lẫn hóa học khí làA.2B.4C.3D.5


Lớp 12 hóa học
2
0
Gửi hủy

Thực hiện các thí nghiệm sau:

a) mang đến dd Ba(HCO3)2 vào dd KHSO4

b) mang lại K vào dd CuSO4 dư

c) đến dd NH4NO3 vào dd Ba(OH)2

d) cho dd HCl cho tới dư vào dd C6H5ONa

e) đến dd CO2 cho tới dư vào dd có NaOH với Ca(OH)2

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí sát hoạch được cả chất rắn lẫn chất khí là

A.2 B.4 C.3 D.5


Đúng 2

comment (1)

2 lấy ví dụ cuối

d) (HCl+C_6H_5ONa ightarrow NaCl+C_6H_5OH)

e) (CO_2+NaOH ightarrow NaHCO_3)

(2CO_2+Caleft(OH ight)_2 ightarrow Caleft(HCO_3 ight)_2)

các p/ứ trên không tạo khí


Đúng 1
phản hồi (0)

Nêu hiện tượng và viết PTHH xẩy ra khi đến Na lần lượt vào những dd sau đây 

a. DD CuSO4 b.DD Al2(SO4)3 c. DD Ca(OH)2 d. DD Ca(HCO3)2

 


Lớp 9 hóa học Chương I. Những loại hợp hóa học vô cơ
1
0
Gửi hủy

a) hiện tượng: mãng cầu tan, có thấy bọt khí, tất cả kết tủa xanh lam

PTHH: na + H2O -> NaOH +1/2 H2

2 NaOH + CuSO4 -> Cu(OH)2 (kt xanh lam) + Na2SO4 

b) Hiện tượng: mãng cầu tan, tất cả thấy bọt khí, tất cả kết tủa keo trắng.

PTHH: na + H2O -> NaOH +1/2 H2

6 NaOH + Al2(SO4)3 ->3 Na2SO4 + 2 Al(OH)3

c) hiện nay tượng: mãng cầu tan, chế tác thành dung dịch, bao gồm thấy bong bóng khí.

Na + H2O -> NaOH + 1/2 H2

d) hiện tượng: mãng cầu tan, sản xuất thành dung dịch, gồm bọt khí, có xuất hiện thêm kết tủa trắng

PTHH: na + H2O -> NaOH + 1/2 H2

2 NaOH + Ca(HCO3)2 -> CaCO3 + Na2CO3 + 2 H2O


Đúng 2

phản hồi (0)

Bài 2. Nêu hiện tượng, viết PTHH giait thích

a). để lá nhôm vào dd HCl

b) cho H2SO4 quánh vào con đường saccarozo (C12H22O11)

c) Dẫn khí SO2 trải qua dd nước vôi trong dư

d) nhỏ dd HCl vào bột Fe2O3.

Xem thêm: Monome Được Dùng Để Điều Chế Polipropilen Là, Monome Được Dùng Để Điều Chế Poli

e) nhỏ dd H2SO4 loãng  vào dd Na2CO3


Lớp 9 chất hóa học
0
0
gửi Hủy

Bài 2. Nêu hiện tại tượng, viết PTHH giait thích

a). Cho lá nhôm vào dd HCl

b) mang lại H2SO4 đặc vào mặt đường saccarozo (C12H22O11)

c) Dẫn khí SO2 đi qua dd nước vôi vào dư

d) nhỏ dd HCl vào bột Fe2O3.

e) nhỏ dd H2SO4 loãng  vào dd Na2CO3


Lớp 9 hóa học
0
0
nhờ cất hộ Hủy

Lớp học trực tuyến

giờ đồng hồ Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học tập 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
chungcutuhiepplaza.com