toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

A. Hóa trị của đồng trong CuO là IB. Hóa trị của fe trong Fe(OH)2 là IVC. Hóa trị của lưu hoàng trong H2S là IID. Hóa trị của Cacbon trong CO2 là IIĐáp án nào đúng: 


1. Oxit

- Oxit là hợp chất của hai …(1)…………… , trong các số đó có một nhân tố là oxi. Ví dụ: CuO, CO2,…

- tên thường gọi của oxit = thương hiệu …(2)…………….. (kèm theo hóa trị ví như kim loại có tương đối nhiều hóa trị) + oxit. Ví dụ: Al2O3 – nhôm oxit; CO2 – cacbon(IV) oxit.

Bạn đang xem: Co2 hóa trị mấy

- Đối cùng với oxit của …(3)……………. Có nhiều hóa trị, có thể gọi thương hiệu như sau: thương hiệu phi kim (có chi phí tố chỉ số nguyên tử) + oxit (có tiền tố chỉ số nguyên tử oxi). Tiền tố chỉ số nguyên tử: mono nghĩ là 1; đi là 2; tri là 3; tetra là 4, penta là 5. Lấy ví dụ như : teo – cacbon monooxit; CO2 – cacbon đioxit ; P2O5 điphotpho pentaoxit.

- Oxit được chia làm 4 loại: …(4)………………….. Ví dụ: CaO, Na2O; …(5)……………...... Ví dụ: CO2, SO2; …(6)…………………, ví dụ: NO, CO; …(7)………………………., lấy ví dụ Al2O3, ZnO.


Lớp 9 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

1.nguyên tố

2.kim loại

3.phi kim

4.oxit bazơ

5.oxit axit

6.oxit trung tính

7.oxit lưỡng tính


Đúng 1

phản hồi (0)

Hãy chọn công thức hóa học tương xứng với hóa trị IV của C trong các các bí quyết sau:CO2 , CO, CO3


Lớp 8 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

CO2


Đúng 1

bình luận (0)

Xác định hóa trị của C trong các hợp hóa học sau: C O , C H 4 , C O 2

A. II, IV,IV

B. II, III, V

C. III,V,IV

D. I,II, III


Lớp 8 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án A


Đúng 0

phản hồi (0)

a) Nêu qui tắc về hóa trị.

b) Tính hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau:

+ Na2O, CaO, SO3, P2O5, Al2O3, CO2, Cl2O7. Biết O(II).

+ KNO3, Ca(NO3)2, Al(NO3)3. Biết (NO3) bao gồm hóa trị I.

+ Ag2SO4, MgSO4, Fe2(SO4)3. Biết (SO4) gồm hóa trị II.

c) Lập CTHH và tính phân tử khối rồi suy ra khối lượng mol phân tử của các hợp chất sau biết:

Ag(I) và (NO3)(I) Zn(II) và (SO4)(II) Al(III) cùng (PO4)(III)

Na(I) và (CO3)(II) Ba(II) cùng (PO4)(III) Fe(III) cùng (SO4)(II)

Pb(II) với S(II) Mg(II) và Cl(I) (NH4)(I) và (SiO3)(II)


Lớp 8 chất hóa học Ôn tập học tập kỳ II
3
0
Gửi diệt

a) quy tắc về hóa trị: Trong bí quyết háo học,tích của chỉ số với hóa trị của yếu tắc này bằng tích của chỉ số và hóa trị của yếu tố kia.

 


Đúng 2

comment (0)

b) 

a II

Na2O

2.a=1. II

(Rightarrow)(a=dfrac1.II2=I)

Vậy Na có hóa trị I


Đúng 2
comment (1)

a) phép tắc về hóa trị: Trong bí quyết háo học,tích của chỉ số với hóa trị của thành phần này bởi tích của chỉ số với hóa trị của nhân tố kia.


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho oxit của sắt kẽm kim loại R hóa trị IV, trong các số ấy R chiếm phần 46,7% theo khối lượng. Công thức của oxit kia là

A SiO2. B. CO2. C. Fe3O4. D. Al2O3.

Câu 20: Oxit của yếu tắc R gồm hóa trị III cất 70% về khối lượng nguyên tố R. Sắt kẽm kim loại R và oxit của sắt kẽm kim loại R theo lần lượt là 

A Fe, FeO. B. Fe, Fe2O3. C. Fe, Fe3O4. D. Cu, CuO.

mọi người trình bày cách giải góp em ạ


Lớp 8 hóa học
1
0
Gửi bỏ
Đúng 2

bình luận (0)

Nhiệt phân trọn vẹn 50 gam một muối bột cacbonat axit của sắt kẽm kim loại hóa trị 1 thu được 11 gam khí CO2 tìm phương pháp hóa học của muối hạt cacbonat axit


Lớp 9 hóa học
1
0
Gửi hủy

CTHH: AHCO3

(n_CO_2=dfrac1144=0,25left(mol ight))

PTHH: 2AHCO3 --to--> A2CO3 + CO2 + H2O

_____0,5 (M_AHCO_3=dfrac500,5=100left(g/mol ight))

=> MA = 39 (K)

=> CTHH của muối đó là KHCO3

 


Đúng 1

phản hồi (0)

Cho những hợp hóa học sau: CH4, CO2, C2H4, C2H2. Số oxi hóa và cộng hóa trị của cacbon trong hợp hóa học nào thứu tự là +4 với 4 ?

A. CO2

B. C2H2

C.

Xem thêm: I'M Falling In Love Là Gì ? Các Cụm Từ Về Tình Yêu Phổ Biến Nhất

C2H2

D. CH4


Lớp 10 hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án A

*

Cộng hóa trị của cacbon trong CH4, CO2, C2H4, C2H2 đều bằng 4 vì:

*


Đúng 0

bình luận (0)

Lớp học trực đường

thứ lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
chungcutuhiepplaza.com