-CTĐGN là công thức thể hiện tỉ lệ về tối giản về số nguyên tử của những nguyên tố vào phân tử.

Bạn đang xem: Công thức phân tử của

2. Cách cấu hình thiết lập CTĐGN:

- điện thoại tư vấn CTĐGN của hợp chất đó là: CxHyOz(x, y, z: Số nguyên về tối giản)

- Lập tỉ lệ:

*

hay

*

* Ví dụ: đốt cháy trọn vẹn 0,6 gam một hợp hóa học hữu cơ A chiếm được 0,448 lít khí CO2(đktc) cùng 0,36 gam nước. Khẳng định công thức dễ dàng và đơn giản nhất của A

Đặt CTĐGN của A là CxHyOz

*
;
*

mO= 0,6 - 0,02.12 - 0,04.1 = 0,32 gam

*

Ta có: x : y : z = 0,02 : 0,04 : 0,02 = 1 : 2 : 1

⇒ CTĐGN là: CH2O

II. Phương pháp phân tử:

1. Định nghĩa:

-CTPT là công thức thể hiện số lượng nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử

2. Mối quan hệ giữa CTPT và CTĐGN:

* công thức thực nghiệm: gồm dạng (CTĐGN)n. Cố gắng n = 1, 2, 3.. Nhận được CTPT.

VD: - Công thức dễ dàng và đơn giản nhất là CH2O

⇒ phương pháp thực nghiệm là (CH2O)n.

Với n=1: CTPT là CH2O

n=2: CTPT là C2H4O2

3. Cách thiết lập CTPT của HCHC:

a. Thông qua CTĐGN:

- (CaHbOc)n⇒ M = (12a + 1b + 16c).n

- cùng với a, b, c đang biết kết hợp M, tính được n ⇒ CTPT

b. Phụ thuộc vào thành tỷ lệ về trọng lượng các nguyên tố:

* Xét sơ đồ: CxHyOz→ xC + yH + zO.

Klg (g) M(g) 12x y 16z

%m 100% %C %H %O

* trường đoản cú tỉ lệ:

*

*

c. Tính trực tiếp từ trọng lượng sản phẩm đốt cháy:

CxHyOz+ (x+y/4–z/2)O2→ xCO2+ y/2H2O

1mol x mol y/2mol

nA nCO2 nH2O

*
;
*

Biết MA; x; y →12x+1y+16z = MA

*

B. Bài bác tập

1. Dạng 1:Tìm công thức đơn giản dễ dàng chất

Công thức đơn giản dễ dàng nhất (CTĐGN) là công thức biểu lộ tỉ lệ buổi tối giản về số nguyên tử của những nguyên tố trong phân tử.

Nói phương pháp khác, CTĐGN của chất hữu cơ CxHyOzlà tỉ trọng nguyên về tối giản x : y : z.

Thiết lập công thức đơn giản dễ dàng nhất:

*

2. Dạng 2:Tìm bí quyết phân tử

Công thức phân tử (CTPT) là công thức thể hiện số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử.

Với chất X bao gồm CTĐGN là CxHyOz.⇒ cách làm thực nghiệm (CxHyOz)n(với n = 1, 2, 3,...)

Xác định được n ta bao gồm CTPT.

a.Xác định CTPT theoCTĐGN:

B1: khẳng định CTĐGN

B2: xác minh hệ số n của CTTN. Thông thường n rất có thể tìm thông qua M

M được khẳng định theo 2 cách:

- Tính theo khối lượng và số mol:

*

- Tính theo tỉ khối:

*
;
*

b. Khẳng định CTPT theo tỷ lệ khối lượng:

Chất X có khối lượng mol M, CTPTCxHyOz

*

*

c.Xác định CTPT theo phần trămsố mol.

Chất X tất cả CTPTCxHyOz, khi đó:

*

3. Vận dụng:

VD1:Hợp chất X gồm %C = 54,54% ; %H = 9,1%, còn sót lại là oxi. Khối lượng phân tử của X bằng 88. CTPT của X là

A. C4H10O. B. C5H12O. C. C4H10O2. D. C4H8O2.

Lời giải:

GọiCTPTcủa X là CxHyOz

*
;
*

*
⇒ Đáp án D.

VD2:Khi đốt 1 lít khí X phải 6 lít O2thu được 4 lít CO2và 5 lít khá H2O (các thể tích khí đo sinh hoạt cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). CTPT của X là

A. C4H10O. B. C4H8O2. C. C4H10O2. D. C3H8O.

Lời giải:

Ở cùng đk T, p thì tỉ trọng thể tích tương tự tỉ lệ số mol. Nói theo cách khác đốt 1 mol X nên 6 mol O2thu được 4 mol CO2và 5 mol H2O.

Xem thêm: Quỹ Đạo Chuyển Động Của Vật Ném Ngang, Quỹ Đạo Của Chuyển Động Ném Ngang Là:

Gọi CTPT của X làCxHyOz

*
;
*
;
*

⇒ Đáp án A.

VD3:Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ X rồi cho thành phầm cháy qua bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2dư thấy bao gồm 2 gam kết tủa và cân nặng bình tăng lên 1,24 gam. Tỉ khối của X so với H2bằng 15. CTPT của X là