Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề chất hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cương cứng hóa học hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon ko noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Đồng đẳng, đồng phân với độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Đại cương hóa học hữu cơ

Đồng đẳng, đồng phân cùng độ bất bão hòa của hợp hóa học hữu cơ

I. Phương thức giải

- vắt chắc kiến thức và kỹ năng về đồng đẳng – đồng phân.

Bạn đang xem: Công thức tính độ bất bão hòa lớp 11


- xác định độ bất bão hòa của phân tử hợp chất hữu cơ qua công thức:

Xét CTPT của hợp chất hữu cơ bao gồm dạng: CxHyOzNtClu

Đọ bất bão hòa: Δ = (2x+2-y+t-u)/2

II. Ví dụ

Bài 1: cố nào là đồng đẳng? đồng phân? mang ví dụ minh họa.

Trả lời

- Đồng đẳng: các hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2, tuy nhiên có đặc điểm hóa học giống như nhau là đầy đủ chất đồng đẳng.

Ví dụ: CH3OH, C2H5OH, C3H7OH thuộc thuộc dãy đồng đẳng của ancol.

- Đồng phân: rất nhiều hợp chất khác biệt nhưng gồm cùng CTPT được call là những chất đồng phân của nhau.

Ví dụ: C2H5OH cùng CH3OCH3


Bài 2: xác minh số liên kết đôi trong phân tử dưới đây:

a. Vi-ta-min A công thức phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và ko có chứa liên kết ba.

b. Licopen, công thức phân tử C40H56 là chất màu đỏ vào quả cà chua, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết 1-1 trong phân tử. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82. Biết licopen ở dạng mạch hở.

Trả lời

a. Độ bất bão hòa của phân tử C20H30O là: Δ = (20.2-30+2)/2 = 6

Mà Δ = số Π + số vòng; phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và ko có chứa liên kết ba.

Xem thêm: Phương Trình Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số, Cách Viết Cực Hay

Vậy số links đôi của phân tử là: 6-1 = 5

b. Độ bất bão hòa của phân tử C40H56 là: Δ = (40.2-56+2)/2 = 13

Mà Δ = số Π + số vòng; phân tử C20H30O, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đối kháng trong phân tử.

Vậy số liên kết đôi của phân tử là: 13


Quảng cáo

Tham khảo những bài chăm đề 4 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube chungcutuhiepplaza.com


Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 trên khoahoc.chungcutuhiepplaza.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, chungcutuhiepplaza.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học xuất sắc 11 dành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.chungcutuhiepplaza.com