Độ dời có thể âm, có thể dương, cũng có thể bằng không tùy thuộc vào từng trường hợp.

Bạn đang xem: Độ dời

Bạn đang xem: độ dời là gì

Đơn vị tính:m

Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trong dao động điều hòa

Video bài giảng hướng dẫn chi tiết cho các bạn hiểu về tốc độ trung bình, vận tốc trung bình trong dao động điều hòa. Kèm theo bài tập ví dụ.

Vấn đề 6: Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trong dao động điều hòa..Vấn đề 7: Tốc độ trung bình lớn nhất trong dao động điều hòa.

Tổng hợp công dụng của vectơ quay Fresnel

Video tổng hợp tất cả các công dụng của vectơ quay Fresnel kèm bài tập áp dụng chi tiết


*

Định nghĩa: Độ dời là hiệu số giữa hai tọa độ của vật.

Đơn vị tính: m, km, cm.

Chú thích:

Δx: là độ dời của vật (m).

x2, x1: là tọa độ của vật ở thời điểm 2 và 1 (m).

Định nghĩa:

Vận tốc trung bình là thương số giữa độ dời vật di chuyển được và thời gian di chuyển hết độ đời đó.

Chú thích:

Vtb: vận tốc trung bình của vật (m/s).

Δx: độ dời của vật (m).

Δt: thời gian chuyển động của vật (s).

x2, x1: tọa độ của vật ở vị trí 1 và 2 (m)

t2, t1: thời điểm 1 và 2 trong chuyển động của vât (s)

Lưu ý

+ Vận tốc trung bình có thể âm hoặc dương tùy theo cách chọn chiều dương. Khi chọn chiều dương cùng chiều chuyển động vận tốc trung bình mang giá trị dương .Ngược lại , khi chọn chiều dương ngược chiều chuyển động vận tốc trung bình mang giá trị âm.

+ Vận tốc trung bình qua hai tọa độ có độ lớn giống nhau trong mọi hệ quy chiếu.

Vận tốc trung bình

vtb=∆x∆t

Khái niệm:

Vận tốc trung bình là thương số giữa độ dời của chất điểm và độ biến thiên thời gian.

Chú thích:

vtb: Vận tốc trung bình của chất điểm(cm/s, m/s)

∆x: Độ dời của chất điểm(cm, m) ∆x=x2-x1

∆t: Thời gian để vật thực hiện độ dời∆x (s)∆t=t2-t1

Advertisement

Biến số liên quan

Độ biến thiên thời gian - Vật lý 10

Δt

Khái niệm:Độ biến thiên thời gian là hiệu số giữa hai thời điểm.

Đơn vị tính:giây (s), phút (min), giờ (h).

Vận tốc trung bình - Vật lý 10

vtb

Khái niệm:Vận tốc trung bình được hiểu là thương số giữa quãng đường vật đi được và thời gian vật đi hết quãng đường đó.

Đơn vị tính:m/s hoặckm/h.

Tọa độ ban đầu trong chuyển động thẳng - Vật lý 10

xo

Khái niệm:Là tọa độ ban đầu của vật tại thời điểm t=0.

Đơn vị tính:m

Độ biến thiên thời gian - Vật lý 10

Δt

Khái niệm:Độ biến thiên thời gian là hiệu số giữa hai thời điểm.

Đơn vị tính:giây (s), phút (min), giờ (h).

Độ dời trong chuyển động thẳng - Vật lý 10

Δx

Khái niệm:

Độ dời trong chuyển động thẳng là hiệu số giữa hai tọa độ.

Xem thêm: This Morning Chia Thì Gì ? Công Thức Và Cách Dùng Cụ Thể This Morning Là Thì Gì

Độ dời có thể âm, có thể dương, cũng có thể bằng không tùy thuộc vào từng trường hợp.

Đơn vị tính:m

Advertisement

Các chủ đề liên quan

Vấn đề 6: Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trong dao động điều hòa.. Bài 2: Chuyển động thẳng đều. Vấn đề 1: Viết được phương trình toạ độ chuyển động thẳng đều. Xác định thời gian và địa điểm gặp nhau. Vấn đề 2: Bài toán liên quan tới đồ thị chuyển động.

Các câu hỏi liên quan

có 2 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý

vận tốc chất điểm tại vị trí cân bằng

Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s và biên độ A = 1m. Tại thời điểm chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó có độ lớn bằng

↳Trắc nghiệm Trung bình Câu hỏi yêu thích

Bài toán xác định tọa độ của chuyển động cơ học.


*

↳Tự luận Dễ Xem tất cả câu hỏi liên quanLàm bài tập

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Chính xácKhông chính xácBáo Lỗi

Các công thức liên quan

Độ dời trong chuyển động thẳng Vận tốc trung bình Vận tốc trung bình

Biến số liên quan

Độ biến thiên thời gian - Vật lý 10

Δt