Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Xuất xứ: Jacob & Co. Kích thước: 38mm. Ref: BQ020.10.RZ.LZ.A. Movement: Quartz, Cal. 955.432. Chức năng: Giờ, phút. Chất liệu vỏ: thép không gỉ, kim cương trắng. Phòng nước: 30m.

Bạn đang xem: Đồng hồ jacob & co


*
*

*
*

Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Xuất xứ: Jacob và Co. Kích thước: 44mm. Ref: BQ030.10.RZ.LZ.A. Movement: Quartz, Cal. 955.432. Chức năng: Giờ, phút. Cấu tạo từ chất vỏ: thép ko gỉ, kim cương cứng trắng. Phòng nước: 30m.
*
*

*
*

Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Xuất xứ: Jacob & Co. Kích thước: 44mm. Ref: BQ030.40.RH.RD.A40RA. Movement: Quartz, Cal. JCGQ01. Chức năng: Giờ, phút. Cấu tạo từ chất vỏ: đá quý hồng 18k, kim cương cứng trắng. Chống nước: 30m.
*
*

Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Xuất xứ: Jacob & Co. Kích thước: 38mm. Ref: BQ020.40.RH.RD.A. Movement: Quartz, Cal. JCGQ01. Chức năng: Giờ, phút. Gia công bằng chất liệu vỏ: quà hồng 18k, kim cương cứng trắng. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Nguồn gốc: Jacob & Co. Kích thước: 38mm. Ref: BQ020.10.RH.RD.A. Movement: Quartz, Cal. 955.432. Chức năng: Giờ, phút. Làm từ chất liệu vỏ: thép ko gỉ, kim cưng cửng trắng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Nguồn gốc: Jacob và Co. Kích thước: 44mm. Ref: BQ030.10.RH.RD.A. Movement: Quartz, Cal. 955.432. Chức năng: Giờ, phút. Chất liệu vỏ: thép không gỉ, kim cương trắng. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022 (Limited 101 pcs). Nguồn gốc: Jacob và Co. Kích thước: 40mm. Ref: BA527.30.RO.PE.A. Movement: Automatic, Cal. JCAA04. Chức năng: Giờ, phút. Làm từ chất liệu vỏ: rubi trắng 18k cùng kim cương. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Xuất xứ: Jacob & Co. Kích thước: 38mm. Ref: BM526.40.RD.RD.A. Movement: Quartz, Cal. E01.701. Chức năng: Giờ, phút. Làm từ chất liệu vỏ: rubi hồng 18k, kim cương cứng trắng. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Xuất xứ: Jacob & Co. Kích thước: 38mm. Ref: BM526.30.RD.RD.A. Movement: Quartz, Cal. E01.701. Chức năng: Giờ, phút. Làm từ chất liệu vỏ: kim cương trắng 18k, kim cương cứng trắng. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Xuất xứ: Jacob & Co. Kích thước: 44mm. Ref: BM556.30.RD.RD. Movement: Quartz, Cal. E01.701. Chức năng: Giờ, phút. Gia công bằng chất liệu vỏ: rubi trắng 18k, kim cương cứng trắng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Nguồn gốc: Jacob và Co. Kích thước: 44mm. Ref: BM556.40.RD.RD.A. Movement: Quartz, Cal. E01.701. Chức năng: Giờ, phút. Gia công bằng chất liệu vỏ: xoàn hồng 18k, kim cương trắng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022 (Limited 18 pcs). Nguồn gốc: Jacob và Co. Kích thước: 38mm. Ref: BM526.30.BD.BD.A. Movement: Quartz, Cal. E01.701. Chức năng: Giờ, phút. Chất liệu vỏ: kim cương trắng 18k, kim cương Baguette trắng. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022 (Limited 3 pcs). Xuất xứ: Jacob và Co. Kích thước: 38mm. Ref: BM526.30.BE.BD.ABSAA. Movement: Quartz, Cal. E01.701. Chức năng: Giờ, phút. Cấu tạo từ chất vỏ: xoàn trắng 18k, đá ngọc lục bảo. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022 (Limited 3 pcs). Nguồn gốc: Jacob và Co. Kích thước: 38mm. Ref: BM526.30.BE.BE.A. Movement: Quartz, Cal. E01.701. Chức năng: Giờ, phút. Cấu tạo từ chất vỏ: xoàn trắng 18k, đá ngọc lục bảo. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022 (Limited 18 pcs). Xuất xứ: Jacob & Co. Kích thước: 38mm. Ref: BM526.30.BD.BE.A. Movement: Quartz, Cal. E01.701. Chức năng: Giờ, phút. Chất liệu vỏ: quà trắng 18k, kim cưng cửng Baguette trắng. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022 (Limited 18 pcs). Xuất xứ: Jacob & Co. Kích thước: 44mm. Ref: BM555.40.AA.AA.CBSAA. Movement: Quartz, Cal. E01.701. Chức năng: Giờ, phút. Chất liệu vỏ: đá quý hồng 18k, đá Sapphire Baguette đa màu. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022 (Limited 1 pcs). Nguồn gốc: Jacob & Co. Kích thước: 44mm. Ref: BM555.30.AC.UB.C. Movement: Quartz, Cal. E01.701. Chức năng: Giờ, phút. Cấu tạo từ chất vỏ: đá quý trắng 18k, đá Sapphire Baguette đa màu. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022 (Limited 1 pcs). Nguồn gốc: Jacob & Co. Kích thước: 44mm. Ref: BM555.30.AB.UA.C. Movement: Quartz, Cal. E01.701. Chức năng: Giờ, phút. Chất liệu vỏ: rubi trắng 18k, đá Sapphire Baguette đa màu. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022 (Limited 18 pcs). Xuất xứ: Jacob & Co. Kích thước: 44mm. Ref: BM555.34.BD.BR.B. Movement: Quartz, Cal. JCGQ03. Chức năng: Giờ, phút. Làm từ chất liệu vỏ: kim cương trắng 18k, kim cương cứng Baguette trắng. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022 (Limited 18 pcs). Xuất xứ: Jacob & Co. Kích thước: 44mm. Ref: BM555.34.BD.BP.B. Movement: Quartz, Cal. JCGQ03. Chức năng: Giờ, phút. Làm từ chất liệu vỏ: quà trắng 18k, kim cương cứng Baguette trắng. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022 (Limited 18 pcs). Nguồn gốc: Jacob & Co. Kích thước: 44mm. Ref: BM555.30.BD.BD.B. Movement: Quartz, Cal. JCGQ03. Chức năng: Giờ, phút. Chất liệu vỏ: rubi trắng 18k, kim cưng cửng Baguette trắng. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022 (Limited 18 pcs). Nguồn gốc: Jacob & Co. Kích thước: 44mm. Ref: BM555.40.BD.BD.B. Movement: Quartz, Cal. JCGQ03. Chức năng: Giờ, phút. Chất liệu vỏ: kim cương hồng 18k, kim cương cứng Baguette trắng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022 (Limited 101 pcs). Nguồn gốc: Jacob & Co. Kích thước: 44mm. Ref: EX120.11.AA.AA.ABRUA. Movement: Manual Winding, Cal JCAM45. Chức năng: Giờ, phút. Chất liệu vỏ: Thép mạ DLC đen. Dự trữ: 48h. Chống nước: 50m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022 (Limited 101 pcs). Xuất xứ: Jacob & Co. Kích thước: 44mm. Ref: EX120.43.AA.AA.ABRUA. Movement: Manual Winding, Cal JCAM45. Chức năng: Giờ, phút. Làm từ chất liệu vỏ: kim cương hồng 18k. Dự trữ: 48h. Kháng nước: 50m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022 (Limited 180 pcs). Xuất xứ: Jacob và Co. Kích thước: 44mm. Ref: EX110.21.AC.AC.A. Movement: Manual Winding, Cal JCAM02. Chức năng: Giờ, phút. Cấu tạo từ chất vỏ: Titanium mạ PVD đen. Dự trữ: 48h. Chống nước: 50m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Nguồn gốc: Jacob & Co. Kích thước: 44mm. Ref: EX120.10.AB.AB.A10AA. Movement: Manual Winding, Cal JCAM45. Chức năng: Giờ, phút. Làm từ chất liệu vỏ: Thép ko gỉ. Dự trữ: 48h. Phòng nước: 50m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Nguồn gốc: Jacob & Co. Kích thước: 44mm. Ref: EX120.43.AB.AB.A40AA. Movement: Manual Winding, Cal JCAM45. Chức năng: Giờ, phút. Làm từ chất liệu vỏ: vàng hồng 18k. Dự trữ: 48h. Kháng nước: 50m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Nguồn gốc: Jacob và Co. Kích thước: 44mm. Ref: EX120.10.AB.AB.ABRUA. Movement: Manual Winding, Cal JCAM45. Chức năng: Giờ, phút. Cấu tạo từ chất vỏ: Thép ko gỉ. Dự trữ: 48h. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Xuất xứ: Jacob và Co. Kích thước: 44mm. Ref: EX120.43.AC.AC.ABRUA. Movement: Manual Winding, Cal JCAM45. Chức năng: Giờ, phút. Cấu tạo từ chất vỏ: kim cương hồng 18k. Dự trữ: 48h. Phòng nước: 50m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Xuất xứ: Jacob & Co. Kích thước: 44mm. Ref: EX120.11.AB.AB.ABRUA. Movement: Manual Winding, Cal JCAM45. Chức năng: Giờ, phút. Làm từ chất liệu vỏ: Thép không gỉ tủ DLC đen. Dự trữ: 48h. Chống nước: 50m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Xuất xứ: Jacob và Co. Kích thước: 44mm. Ref: EX820.43.BD.BD.ABRUA. Movement: Manual Winding, Cal JCAM45. Chức năng: Giờ, phút,. Làm từ chất liệu vỏ: đá quý hồng 18km và kim cương Baguette trắng. Dự trữ: 48h. Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Nguồn gốc: Jacob và Co. Kích thước: 44mm. Ref: EX100.43.PS.BW.A. Movement: Manual Winding, Cal JCAM02. Chức năng: Giờ, phút. Chất liệu vỏ: đá quý hồng 18k. Dự trữ: 48h. Phòng nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Xuất xứ: Jacob & Co. Kích thước: 44mm. Ref: EX110.21.AA.AF.A. Movement: Manual Winding, Cal JCAM02. Chức năng: Giờ, phút. Gia công bằng chất liệu vỏ: Titanium mạ DLC đen. Dự trữ: 48h. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Xuất xứ: Jacob và Co. Kích thước: 44mm. Ref: EX110.20.AA.AF.ABRUA. Movement: Manual Winding, Cal JCAM02. Chức năng: Giờ, phút. Cấu tạo từ chất vỏ: Titanium. Dự trữ: 48h. Phòng nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022 (Limited 101 pcs). Nguồn gốc: Jacob & Co. Kích thước: 42.5mm. Ref: AF321.30.BD.AE.BBSAA. Movement: Manual Winding, Cal JCAM31. Chức năng: Giờ, phút, tourbillon. Gia công bằng chất liệu vỏ: quà trắng 18k với Sapphire nhiều màu. Kháng nước: 30m. Dự trữ: 48h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022 (Limited 36 pcs). Xuất xứ: Jacob và Co. Kích thước: 42.5mm. Ref: AF921.40.AB.AB.ABSAA. Movement: Manual Winding, Cal JCAM31. Chức năng: Giờ, phút, tourbillon. Chất liệu vỏ: xoàn hồng 18k và Sapphire nhiều màu. Chống nước: 30m. Dự trữ: 48h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022 (Limited 99 pcs). Xuất xứ: Jacob và Co. Kích thước: 47mm. Ref: EC360.20.AB.AB.ABRUA. Movement: automatic, Cal JCAA09. Chức năng: Giờ, phút, giây, chronograph, tourbillon. Chất liệu vỏ: Titanium che PVD xanh, ceramic. Kháng nước: 200m. Dự trữ: 48h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022 (Limited 18 pcs). Nguồn gốc: Jacob & Co. Kích thước: 47mm. Ref: EC422.40.BW.AA.A. Movement: automatic, Cal JCAA05. Chức năng: Giờ, phút, giây, chronograph. Gia công bằng chất liệu vỏ: kim cương hồng 18k, kim cương cứng Baguette trắng. Kháng nước: 200m. Dự trữ: 48h.
Đồng hồ Jacob và Co Epic X Chrono Baguette Rose Gold Green Mineral Crystal Diamond-set Dial EC423.42.BD.BB.ABRUA
Đồng hồ Jacob & Co Epic X Chrono Baguette Rose Gold Green Mineral Crystal Diamond-set Dial EC423.42.BD.BB.ABRUA
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Xuất xứ: Jacob & Co. Kích thước: 47mm. Ref: EC423.42.BD.BB.ABRUA. Movement: automatic, Cal JCAA05. Chức năng: Giờ, phút, giây, chronograph. Cấu tạo từ chất vỏ: rubi hồng 18k, titanium, kim cưng cửng Baguette trắng. Chống nước: 200m. Dự trữ: 48h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Nguồn gốc: Jacob và Co. Kích thước: 47mm. Ref: EC423.42.BD.AA.A. Movement: automatic, Cal JCAA05. Chức năng: Giờ, phút, giây, chronograph. Gia công bằng chất liệu vỏ: đá quý hồng 18k, titanium, kim cương Baguette trắng. Kháng nước: 200m. Dự trữ: 48h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Nguồn gốc: Jacob & Co. Kích thước: 47mm. Ref: EC423.42.BD.BA.A. Movement: automatic, Cal JCAA05. Chức năng: Giờ, phút, giây, chronograph. Làm từ chất liệu vỏ: quà hồng 18k, titanium, kim cưng cửng Baguette trắng. Phòng nước: 200m. Dự trữ: 48h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022 (Limited 18 pcs). Xuất xứ: Jacob và Co. Kích thước: 47mm. Ref: EC422.40.BW.GD.A. Movement: automatic, Cal JCAA05. Chức năng: Giờ, phút, giây, chronograph. Làm từ chất liệu vỏ: rubi hồng 18k, kim cương Baguette trắng. Kháng nước: 200m. Dự trữ: 48h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022 (Limited 18 pcs). Xuất xứ: Jacob & Co. Kích thước: 47mm. Ref: EC422.40.BW.RD.A. Movement: automatic, Cal JCAA05. Chức năng: Giờ, phút, giây, chronograph. Cấu tạo từ chất vỏ: xoàn hồng 18k, kim cương Baguette trắng. Kháng nước: 200m. Dự trữ: 48h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022 (Limited 18 pcs). Nguồn gốc: Jacob và Co. Kích thước: 47mm. Ref: EC422.30.BW.LW.A. Movement: automatic, Cal JCAA05. Chức năng: Giờ, phút, giây, chronograph. Chất liệu vỏ: quà trắng 18k, kim cưng cửng Baguette. Chống nước: 200m. Dự trữ: 48h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Xuất xứ: Jacob và Co. Kích thước: 47mm. Ref: EC323.42.AC.AA.A40AA. Movement: automatic, Cal JCAA05. Chức năng: Giờ, phút, giây, chronograph. Gia công bằng chất liệu vỏ: quà hồng 18k, titanium, ceramic đen. Phòng nước: 200m. Dự trữ: 48h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Nguồn gốc: Jacob và Co. Kích thước: 47mm. Ref: EC312.21.SD.BX.A. Movement: automatic, Cal JCAA05. Chức năng: Giờ, phút, giây, chronograph. Gia công bằng chất liệu vỏ: Titanium mạ DLC đen, ceramic trắng. Chống nước: 200m. Dự trữ: 48h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022 (Limited 1 pcs). Nguồn gốc: Jacob & Co. Kích thước: 47mm. Ref: EC422.30.BD.UA.ABRUA. Movement: automatic, Cal. JCAA05. Chức năng: giờ, phút, giây, chronograph. Cấu tạo từ chất vỏ: tiến thưởng trắng 18k cùng kim cương Baguette. Chống nước: 200m. Dự trữ: 48h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022 (Limited 6 pcs). Xuất xứ: Jacob & Co. Kích thước: 38mm. Ref: BA521.40.BR.BR.A. Movement: Swiss Quartz Ronda, Cal. 703. Chức năng: Giờ, phút. Gia công bằng chất liệu vỏ: đá quý hồng 18k, ngọc Ruby Baguette . Phòng nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022 (Limited 18 pcs). Xuất xứ: Jacob và Co. Kích thước: 38mm. Ref: BA521.30.BZ.BZ.A. Movement: Quartz ETA, Cal 955.432. Chức năng: Giờ, phút. Cấu tạo từ chất vỏ: vàng trắng 18k, ngọc Emerald Baguette . Kháng nước: 30m.

Xem thêm: 0! - What Is 0^0


Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022 (Limited 18 pcs). Nguồn gốc: Jacob và Co. Kích thước: 47mm. Ref: BT543.30.BB.BB.B. Movement: manual winding, Cal JCBM01a. Chức năng: Giờ, phút, báo dự trữ năng lượng ở phương diện sau, Tourbillon . Làm từ chất liệu vỏ: quà trắng 18k, sapphire Baguette xanh. Phòng nước: 30m. Dự trữ: 100h.