C2H4 + O2 → CH3CHO được thpt Sóc Trăng biên soạn là phương trình làm phản ứng lão hóa không hoàn toàn của etilen bên dưới xúc tác paladdin clorua sản xuất thành anđehit. Hy vọng tài liệu vẫn giúp các bạn có thêm tài liệu học tập bao gồm xác. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Ch2=ch2 + o2 → ch3cho


2C2H4 + O2
*
2CH3CHO


2. Điều kiện xảy ra phản ứng

Xúc tác Palađi PdCl2; CuCl2

3. Hiện tại tượng nhận biết phản ứng

Chất sau làm phản ứng bao gồm phản ứng tráng bạc

Bạn đã xem: C2H4 + O2 → CH3CHO


Câu 2: cho các nhận định sau:

Cho các phát biểu về anđehit:

(a) Anđehit là hợp hóa học chỉ gồm tính khử.

(b) Anđehit cộng hidro sinh sản thành ancol bậc một.

(c) tất cả các anđehit tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng đông đảo sinh ra Ag.

(d) Anđehit no, 1-1 chức tất cả công thức tổng thể là CnH2nO.

(e) Anđehit no không tham gia phản ứng cộng.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3


Đáp án C

(a) sai, anđehit là hợp chất vừa gồm tính oxi hóa và tính khử.

(b) đúng

(c) đúng

(d) sai, vì chưng Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức bao quát là CnH2nO

(e) sai, anđehit no vẫn đang còn phản ứng cùng vào đội -CHO

Vậy có 2 phát biểu đúng


Câu 4: làm phản ứng nào tiếp sau đây không tạo thành anđehit axetic?

A. Mang đến axetilen làm phản ứng với nước.

B. Oxi hóa không trọn vẹn etilen.

C. Oxi hóa không hoàn toàn ancol etylic.

D. Lão hóa không hoàn toàn ancol metylic.


Câu 5. Anđehit axetic biểu lộ tính oxi hoá trong phản bội ứng làm sao sau đây?

A. CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

B. 2CH3CHO + 5O2→ 4CO2 + 4H2O.

C. CH3CHO + Br2 + H2O → CH3COOH + 2HBr.

D. CH3CHO + H2→ CH3CH2OH.


Câu 6: Ứng dụng nào dưới đây không nên của anđehit fomic

A. Dùng để sản xuất nhựa phenol-fomanđehit.

B. Dùng để sản xuất nhựa ure-fomanđehit.

C . Dùng để làm tẩy uế, ngâm mẫu động vật.

D. Dùng làm sản xuất axit axetic.


Câu 7. Phản ứng nào sau đây dùng làm điều chế anđehit axetic trong công nghiệp

A. CH3-C≡N

*
CH3CHO

B. CH3CH2OH

*
CH3CHO

C. C2H5OH + CuO

*
CH3CHO + Cu + H2O

D. CH2=CH2 + O2 –

*
CH3CHO


Câu 8. mang lại 1,84 gam hỗn hợp X gồm C2H2 với CH3CHO công dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3/NH3 chiếm được 11,28 gam chất rắn. Xác suất theo trọng lượng của mỗi hóa học trong hỗn hợp X có mức giá trị theo lần lượt là:

A. 60% cùng 40%

B. 28,26 % với 71,74%

C. 25% cùng 75%

D. 30,67% cùng 69,33%


Đáp án B

Gọi số mol C2H2, CH3CHO lần lượt là a, b

Theo đầu bài bác ta có: 26a + 44b = 1,84 (1)

Phương trình phản ứng:

C2H2 + Ag2O

*
C2Ag2 + H2O

a a

CH3CHO + Ag2O

*
CH3COOH+ 2Ag

b 2b

Ta có:

m hóa học rắn = mC2Ag2 + mAg = 11,28 => 240a + 108.2b = 11,28 (2)

Từ (1) cùng (2) giải hệ phương trình ta có:

a = 0,02, b = 0,03

=> mC2H2 = 0,02.26 = 0,52 gam, mCH3CHO = 0,03.44 = 1,32 gam

%C2H2 = 0,52/1,84.100% = 28,26%

%CH3CHO = 100% – 28,26% = 71,74%


Câu 9. mang đến sơ đồ phản ứng: Butan → X → Y → Z → T → axeton

Vậy X, Y, Z, T vào sơ đồ vật phản ứng bên trên theo lắp thêm tự là:

A. C2H4, CH3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH

B. C2H6, CH3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH

C. C2H6, C2H4, CH3CH2OH, CH3COOH

D. Cả A với C phần đa đúng


Đáp án D

A.

C4H10

*
C2H4 + C2H6

C2H4 + H2O → CH3CH2OH

CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + 1/2O2 → CH3COOH

2CH3COOH → (CH3)2CO + CO2 + H2O

C.

C4H10

*
C2H4 + C2H6

C2H6

*
C2H4 + H2

C2H4 + H2O

*
CH3CH2OH

CH3CH2OH + O2

*
CH3COOH + H2O

2CH3COOH → (CH3)2CO + CO2 + H2O


…………………….

Mời những bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan 

THPT Sóc Trăng sẽ gửi tới bạn phương trình chất hóa học C2H4 + O2 → CH3CHO, lúc phân hủy CH4 tạo ra C2H2, rất có thể thấy đấy là phản ứng pha trộn axetilen từ metan các các bạn sẽ rất hay gặp trong những dạng bài bác tập điều chế cùng chuỗi bội nghịch ứng hóa học. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung ứng các thông tin cần thiết cho các bạn.

Xem thêm: Quy Trình Sản Xuất Giống Theo Sơ Đồ Duy Trì Và Phục Tráng Có Gì Giống Và Khác Nhau*
*

*

Các dạng bài bác tập về tính lưỡng tính của nhôm hidroxit Al(OH)3 và giải pháp giải – Hóa 12 chăm đề


*

Bài tập luyên tập làm phản ứng oxi hóa khử – Hóa 10 bài 19


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề nghị được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình phê duyệt này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.