Fe(OH)2 là chất bao gồm kết tủa white color xanh, dễ dẫn đến oxi hóa gửi sang màu nâu đỏ khi có mặt không khí.

Bạn đang xem: Fe oh 2 có tan không

Cùng vị trí cao nhất lời giải tham khảo thêm về Fe(OH)2 nhé.

I. Fe(OH)2 là gì ?

Sắt(II) hydroxide là một trong những hợp chất vô cơ với cách làm hóa học tập Fe(OH)2. Nó được tạo thành khi những muối sắt(II) như sắt(II) sunfat, hóa hợp với các ion hydroxide. Sắt(II) hydroxide là một chất rắn color trắng, nhưng chỉ việc chút không nhiều oxy sẽ khởi tạo ra một vỏ ngoài màu xanh lá cây. Chất rắn bị lão hóa trong bầu không khí này nhiều lúc được điện thoại tư vấn là "rỉ sắt blue color lá cây".

- phương pháp phân tử: Fe(OH)2 .

- Phân tử khối: 90 g/mol.

II. Cấu tạo 


- tất cả nguyên tố sắt kết hơp với 2 nhóm -OH.

- Hợp chất sắt (II) hiđroxit là thích hợp chất trong những số đó sắt có mức lão hóa +2.

III. đặc điểm vật lí

- Fe(OH)2 nguyên hóa học là chất rắn, white color hơi xanh, không tan vào nước. Trong không khí, Fe(OH)2 dễ bị oxi biến thành Fe(OH)3 màu nâu đỏ.

*

IV. đặc điểm hóa học tập của Fe(OH)2

– tất cả các đặc điểm của bazơ không tan.

– Sắt(II) hidroxit vừa gồm tính khử và vừa tất cả tính oxi hóa.

– Bị nhiệt độ phân

Nung Fe(OH)2 sinh hoạt trong điều kiện không có không khí:

Phương trình hóa học:

Fe(OH)2 → FeO + H2O

Nung Fe(OH)2 trong không khí:

Phương trình hóa học: 

4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O

– Fe(OH)2 công dụng với axit

Với axit không có tính lão hóa như: HCl, H2SO4

Phương trình hóa học: 

Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

– Fe(OH)2 tất cả tính khử:

Với axit HNO3, H2SO4 đặc

Phương trình hóa học: 

3Fe(OH)2 + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

Phương trình hóa học: 

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

Tác dụng với những chất oxi hóa khác

Phương trình hóa học: 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Cách pha trộn Fe(OH)2: 

Cho hỗn hợp bazơ vào trong dung dịch muối sắt (II) ngơi nghỉ trong điều kiện không có không khí:

Phương trình hóa học: 

 Fe2+ + 2OH-  → Fe(OH)2

Phương trình hóa học:

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

Chú ý: Trong không khí, Fe(OH)2 dễ bị oxi biến thành Fe(OH)3 màu nâu đỏ. Cho nên muốn tất cả Fe(OH)2 tinh khiết buộc phải điều chế vào điều kiện không tồn tại không khí.

V. Hợp hóa học Fe(II)

Tính hóa học hoá học của các hợp chất sắt (II):

1. Hợp chất Fe(II) gồm tính khử

– Hợp chất sắt (II) sẽ tác dụng với hóa học oxi hoá sẽ ảnh hưởng oxi hoá thành hợp hóa học sắt (III). Trong phản ứng hoá học tập ion Fe2+ có tác dụng cho thêm 1 electron.

Phương trình hóa học: 

Fe2+ → Fe3+ + 1e

→ đặc thù hoá học thông thường của hợp hóa học sắt (II) là tính khử.

– Ở ánh nắng mặt trời thường, trong không khí (có O2, H2O), Fe(OH)2 bị oxi hoá thành Fe(OH)3. 

Phương trình hóa học: 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4 Fe(OH)3

– Sục khí clo vào trong hỗn hợp muối FeCl2, muối bột Fe(II) bị oxi trở thành muối Fe(III).

Phương trình hóa học: 

2FeCl2 + Cl2 → 2 FeCl3

– Hợp hóa học Sắt(II) bị oxi hóa do axit H2SO4 sệt nóng hoặc hỗn hợp axit HNO3 chế tác thành muối Fe(III).

Xem thêm: Mẫu Quy Định Khen Thưởng Học Sinh Tiểu Học Sinh Tiểu Học Theo Quy Định Mới

Phương trình hóa học: 

3FeO + 10 HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

– Cho lỏng lẻo dd FeSO4 vào dung dịch tất cả hổn hợp ( KMnO4 + H2SO4), Fe2+ khử MnO4- thành Mn2+.