Sắt(II,III) oxide

Sắt(II,III) oxit giỏi oxit sắt từ một oxit của sắt, trong các số ấy sắt trình bày hóa trị (II,III) với công thức hóa học tập Fe3O4 hay có thể viết thành FeO·Fe2O3. Đây là thành phần bao gồm của quặng magnetit. Trong hợp chất này, tỉ trọng FeO:Fe2O3 là 1:1.

Bạn đang xem: Fe3o4 hóa trị mấy


Oxit sắt này gặp gỡ trong chống thí nghiệm dưới dạng bột màu sắc đen. Nó miêu tả từ tính vĩnh cửu cùng là sắt từ (ferrimagnetic). Ứng dụng rộng thoải mái nhất của chính nó là như 1 thành phần dung nhan tố đen. Với mục đích này, nó được tổng đúng theo thay vị được triết xuất từ khoáng chất thoải mái và tự nhiên vì size và hình dạng hạt tất cả thể thay đổi theo phương thức sản xuất.

*

Điều chế

Trong đk yếm khí, hydroxit sắt (Fe(OH)2) rất có thể bị oxy hóa bởi vì nước để tạo thành thành sắt oxit với hydro phân tử. Quy trình này được diễn tả bởi phản ứng Schikorr:

Bạn đang xem: cách làm oxit sắt từ


underset magnetitFe3O4+underset hydroH2+underset water2H2O}}}”>

Magnetit kết tinh (Fe3O4) là chất có độ bình ổn nhiệt đụng hơn so với sắt(II) hydroxit (Fe(OH)2)).

Sắt công dụng với oxy đã tạo ra oxit sắt từ: 3Fe + 2O2 → Fe3O4 (FeO.Fe2O3)

Phản ứng

Oxit sắt từ công dụng với dung dịch HCl tạo ra hai nhiều loại muối là FeCl2 và FeCl3:Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

Nếu để lâu, chúng hoàn toàn có thể hóa hòa hợp thành Fe3Cl8.

CÂU HỎI: 

Công thức của oxit sắt từ là

A. Fe2O3.

B. FeO.

C. Fe3O4.

D. FeS2.

TRẢ LỜI:

Đáp án C

SẮT TỪ OXIT

– công thức phân tử: Fe3O4

– Phân tử khối: 232 g/mol

I. Thành phần:

– Là hỗn hợp của nhì oxit FeO, Fe2O3 với tỉ trọng 1:1.

II. đặc thù vật lí:

– Là chất rắn, màu đen, ko tan trong nước và bao gồm từ tính.

III. Tính chất hóa học:

– Là 1 oxit bazơ cùng trong phân tử Fe3O4  thì Fe gồm số oxi $$+frac23$$ => số thoái hóa trung gian nên Fe3O4 có tính khử với tính oxi hóa.

1. Là một trong oxit bazơ:

– Fe3O4 tác dụng với dung dịch axit như HCl, H2SO4 loãng → tất cả hổn hợp muối fe (II) cùng sắt (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

2. Tính khử

– Fe3O4 là hóa học khử khi chức năng với những chất có tính oxi hóa to gan như: HNO3; H2SO4 đặc…

3Fe3O4 + 28HNO3 loãng → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

Fe3O4 + 10 HNO3 đặc,nóng → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 đặc, nóng → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 12H2O

3. Tính oxi hóa

– Fe3O4 là chất oxi hóa khi chức năng với các chất khử mạnh mẽ ở ánh sáng cao như: H2, CO, Al.

Fe3O4 + 4H2 -> 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO -> 3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al -> 4Al2O3 + 9Fe

IV. Tâm lý tự nhiên:

– có tương đối nhiều trong quặng manhetit Fe3O4.

Xem thêm: Giáo Trình Cơ Lý Thuyết Pdf, Giáo Trình Cơ Lý Thuyết Biên Tập Bởi

V. Ứng dụng:

 – Quặng manhetit bao gồm hàm lượng sắt tối đa được dùng trong ngành luyện gang, thép.