Hỡi cô nhân tình nhỏ bé của tôi ơi Tôi mong muốn môi cô chỉ mỉm cười đều lúc gồm tôi cùng mắt chỉ quan sát tôi trong lúc tôi hun hút Tôi ước ao cô đừng nghĩ tới ai Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi Đừng ôm gối chiếc đêm ở ngủ Đừng vệ sinh chiều ni bể lắm fan Tôi mong mỏi mùi thơm của nước hoa mà cô thường xức bay xa chẳng làm ngây bất tỉnh người tương hỗ dẫu chỉ qua rồi khách lại qua tức là yêu quá đấy mà thôi vậy nghĩa là yêu thừa mất rồi cùng nghĩa là cô là toàn bộ Cô là toàn bộ của đời tôi


Bạn đang xem: Ghen ghen


Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Everything About Digital Tv Tuner Device Registration Application "

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.