Chương I. Mệnh đề. Tập hợp

§1.

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk toán 10

Mệnh đề
§2.Tập hợp
§3.Các phép toán tập hợp
§4.Các tập hòa hợp số
§5.Số gần đúng. Không đúng số
Ôn tập chương I: Mệnh đề. Tập hợp

Chương II. Hàm số bậc nhất và bậc hai

§1.Hàm số
§2.Hàm số (y = ax + b)
§3.Hàm số bậc hai
Ôn tập chương II: Hàm số số 1 và bậc hai

Chương III. Phương trình. Hệ phương trình

§1.Đại cưng cửng về phương trình
§2.Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
§3.Phương trình cùng hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Ôn tập chương III: Phương trình. Hệ phương trình

Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trình

§1.Bất đẳng thức
§2.Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
§3.Dấu của nhị thức bậc nhất
§4.Bất phương trình hàng đầu hai ẩn
§5.Dấu của tam thức bậc hai
Ôn tập chương IV: Bất đẳng thức. Bất phương trình.

Chương V. Thống kê

§1.Bảng phân bổ tần số và tần suất
§2.Biểu đồ
§3.Số mức độ vừa phải cộng. Số trung vị. Mốt
§4.Phương sai và độ lệch chuẩn
Ôn tập chương V: Thống kê

Chương VI. Cung và góc lượng giác. Phương pháp lượng giác

§1.Cung với góc lượng giác
§2.Giá trị lượng giác của một cung
§3.Công thức lượng giác
Ôn tập chương VI: Cung cùng góc lượng giác. Cách làm lượng giác

Ôn tập thời điểm cuối năm Đại số 10

II. Sgk Hình học 10

*

Chương I. Vectơ

§1.Các định nghĩa
§2.Tổng cùng hiệu của hai vectơ
§3.Tích của vectơ với cùng một số
§4.Hệ trục tọa độ
Ôn tập Chương I: Vectơ

Chương II. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

§1.Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ mang lại 180 độ
§2.Tích vô vị trí hướng của hai vectơ
§3.Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
Ôn tập Chương II: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

§1.Phương trình con đường thẳng
§2.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Buzzword Là Gì, Tóm Tắt Về Buzzwords Bằng Tiếng Anh

Phương trình mặt đường tròn
§3.Phương trình con đường Elip
Ôn tập Chương III: phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Ôn tập cuối năm Hình học 10

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo toàn bộ các môn học tập Lớp 10