Giải những bài tập 1,2,3,4 vào SGK đại số lớp 10 trang 10. Đây là các bài tập trong bài “Các phép toán tập hợp”.

Các bài tập luân phiên quanh phép giao, phép hợp, phép hiệu, bù…

1. Phép giao

Giao của hai tập thích hợp A và B, kí hiệu A ∩ B là tập hợp tất cả các phần tử thuộc B

A ∩ B = x/ x ∈ A và x ∈ B.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 10

*
Phép giao

2. Phép hợp

Hợp của nhì tập đúng theo A và B, kí hiệu A ∪ B là tập hợp có các phần tử thuộc A hoặc ở trong B

A ∪ B = x/ x ∈ A hoặc x ∈ B.

*
Phép hợp 

3. Phép hiệu

Hiệu của tập hợp A với tập đúng theo B, kí hiệu AB là tập hợp gồm các bộ phận thuộc A với không trực thuộc B

*
Phép hiệu

A B= x/ x ∈ A cùng x ∉ B4. Phần bù

*
phần bù 


Quảng cáo


Nếu B ⊂ A thì AB được call là phần bù của B trong A, kí hiệu là CAB

B. Giải đáp Giải các bài tập vào SGK

Bài 1. Kí hiệu A là tập hợp những chữ mẫu trong câu “CÓ CHÍ THÌ NÊN”, B là tập hợp những chữ mẫu trong câu “CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM’.

Hãy xác định: A ∩ B, A ∪ B, AB, B/A

Giải: A= C, Ê, H, I, N, O, T

B = A, Ă, C, Ê, K, I, G, O, Ô, M, N, S, T, Y

A ∩ B = C, Ê, I, N, O, T

A ∪ B = A, Ă, C, Ê, G, H, I, K, M, N, O, Ô, S, T, Y.

AB= H.

BA =A , Ă , G, Ô, M, S , Y,K

Bài 2. Vẽ lại với gạch chéo cánh các tập hợp A ∩ B, A ∪ B, AB (h.9) trong các trường phù hợp sau.


Quảng cáo


*

a) ngôi trường hợp lắp thêm nhất, coi trong bắt tắt lí thuyết.

b) 

*
c)

*

d) bạn tự giải.

Bài 3. Trong 45 học sinh của lớp 10A tất cả 15 bạn được xếp loại học lực giỏi, trăng tròn bạn được xếp các loại hạnh kiểm tốt, trong các số đó có 10 các bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi

a) Lớp 10A tất cả bao nhiêu các bạn được khen thưởng, biết rằng mong được khen thưởng bạn đó phải bao gồm học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt ?

b) Lớp 10A có bao nhiêu bạn chưa được xếp một số loại học lực xuất sắc và chưa xuất hiện hạnh kiểm giỏi ?

Giải bài xích 3:

a) call A là tập hợp học sinh giỏi, B là tập hợp học viên được hạnh kiểm tốt của lớp 10A, thì A ∩ B là tập hòa hợp các học viên vừa giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt.

Tập hợp học viên được khen thưởng là A ∪ B. Số phân tử của A ∪ B bởi só phân tử của A cộng với số phân tử của B bớt đi số phân tử của A ∩ B (vì được tính hai lần).

Xem thêm: Thu Nhập Tăng Giá Không Đổi Khi Đó, Kinh Tế Vi Mô Flashcards

– Vậy số học viên lớp 10A được khen thưởng là:

15 + 20 – 10 = 25 người.

b) Số bạn lớp 10A không học giỏi và chưa xuất hiện hạnh kiểm tốt là số học viên lớp 10A chưa được khên thưởng bằng: