- Monosaccarit là team cacbohiđrat đơn giản dễ dàng nhất cấp thiết thủy phân được. VD: glucozơ, fructozơ (C6H12O6)

- Đisaccarit: là nhóm cacbohiđrat nhưng mà khi thủy phân xuất hiện hia phân tử monosaccarit. VD: saccarozơ, mantozơ (C12H22O11).

Bạn đang xem: Glucozo là hợp chất hữu cơ thuộc loại

- Polisaccarit: là đội cacbohiđrat phức hợp mà lúc thủy phân cho cùng sinh ra những phân tử monosaccarit. VD: tinh bột, xenlulozơ (C6H10O5)n


*

*

B.Monosaccarit

Đáp án chính xác

Chọn câu trả lời B• Cacbohiđrat được phân làm cha nhóm chủ yếu sau:- Monosaccarit là đội cacbohiđrat dễ dàng nhất quan yếu thủy phân được. VD: glucozơ, fructozơ (C6H12O6)- Đisaccarit: là team cacbohiđrat cơ mà khi thủy phân hình thành hia phân tử monosaccarit. VD: saccarozơ, mantozơ (C12H22O11).- Polisaccarit: là đội cacbohiđrat phức tạp mà khi thủy phân đến cùng sinh ra nhiều phân tử monosaccarit. VD: tinh bột, xenlulozơ (C6H10O5)n

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Để chứng tỏ glucozơ tất cả nhóm chức anđehit, hoàn toàn có thể dùng 1 trong các ba phản bội ứng hóa học. Trong các phản ứng sau, phản nghịch ứng nào không chứng tỏ được nhóm chức anđehit của glucozơ ?


phần lớn phản ứng hóa học nào minh chứng rằng glucozơ là hợp hóa học tạp chức ?

Khi nói đến glucozơ, điều nào tiếp sau đây không đúng ?

Thí nghiệm như thế nào sau đây minh chứng phân tử glucozơ gồm mạch bao gồm 6 nguyên tử cacbon không phân nhánh?

phát biểu nào tiếp sau đây không đúng ?

kết cấu mạch hở của phân tử glucozơ khác cấu trúc mạch hở của phân tử fructozơ là:

bội phản ứng hoá học nào sau đây dùng để chứng minh trong cấu trúc glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl giáp ?

Glucozơ với fructozơ là:

Glucozơ là 1 loại monosaccarit có rất nhiều trong trái nho chín. Công thức phân tử của glucozơ là

gồm thể chứng minh phân tử glucozơ có không ít nhóm –OH đứng kề nhau bằng cách cho dung dịch glucozơ công dụng với


tất cả thể chứng tỏ phân tử glucozơ ở dạng mạch hở bao gồm nhóm –CHO bằng cách cho dung dịch glucozơ tác dụng với

Để khẳng định trong phân tử glucozơ tất cả 5 team –OH tín đồ ta hay tiến hành:

Dữ kiện nào sau đây không đúng ?

Fuctozơ là 1 loại monosaccarit có khá nhiều trong mật ong, gồm vị ngọt sắc. Bí quyết phân tử của fuctozơ là

mang đến các đặc điểm sau: (1) mạch cacbon không phân nhánh, (2) phân tử tất cả 5 team OH, (3) thuộc các loại monosaccarit, (4) có một đội chức anđehit.

Số đặc điểm đúng với tất cả phân tử glucozơ cùng fructozơ sinh sống dạng mạch hở là


ID:33823

Độ khó: Nhận biết

Glucozơ là hợp chất hữu cơ nằm trong loại:

A


Tạp chức

B

Polime.

C

Polime.

Xem thêm: Nêu Ý Nghĩa Và Nội Dung Của Bài Ôn Dịch Thuốc Lá, Nội Dung Chính Bài Ôn Dịch, Thuốc Lá

D

Đa chức

Để xem lời giải chi tiết thắc mắc này bạn cần đăng ký khoá học chứa câu hỏi này.