- Monosaccarit là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất không thể thủy phân được. VD: glucozơ, fructozơ (C6H12O6)

- Đisaccarit: là nhóm cacbohiđrat mà khi thủy phân sinh ra hia phân tử monosaccarit. VD: saccarozơ, mantozơ (C12H22O11).

Bạn đang xem: Glucozo là hợp chất hữu cơ thuộc loại

- Polisaccarit: là nhóm cacbohiđrat phức tạp mà khi thủy phân đến cùng sinh ra nhiều phân tử monosaccarit. VD: tinh bột, xenlulozơ (C6H10O5)n


*

*

B.Monosaccarit

Đáp án chính xác

Chọn đáp án B• Cacbohiđrat được phân làm ba nhóm chính sau:- Monosaccarit là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất không thể thủy phân được. VD: glucozơ, fructozơ (C6H12O6)- Đisaccarit: là nhóm cacbohiđrat mà khi thủy phân sinh ra hia phân tử monosaccarit. VD: saccarozơ, mantozơ (C12H22O11).- Polisaccarit: là nhóm cacbohiđrat phức tạp mà khi thủy phân đến cùng sinh ra nhiều phân tử monosaccarit. VD: tinh bột, xenlulozơ (C6H10O5)n

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit, có thể dùng một trong ba phản ứng hóa học. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ ?


Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ là hợp chất tạp chức ?

Khi nói về glucozơ, điều nào sau đây không đúng ?

Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ phân tử glucozơ có mạch gồm 6 nguyên tử cacbon không phân nhánh?

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Cấu tạo mạch hở của phân tử glucozơ khác cấu tạo mạch hở của phân tử fructozơ là:

Phản ứng hoá học nào sau đây dùng để chứng minh trong cấu tạo glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl liền kề ?

Glucozơ và fructozơ là:

Glucozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucozơ là

Có thể chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm –OH đứng kề nhau bằng cách cho dung dịch glucozơ tác dụng với


Có thể chứng minh phân tử glucozơ ở dạng mạch hở có nhóm –CHO bằng cách cho dung dịch glucozơ tác dụng với

Để xác định trong phân tử glucozơ có 5 nhóm –OH người ta thường tiến hành:

Dữ kiện nào sau đây không đúng ?

Fuctozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc. Công thức phân tử của fuctozơ là

Cho các đặc điểm sau: (1) mạch cacbon không phân nhánh, (2) phân tử có 5 nhóm OH, (3) thuộc loại monosaccarit, (4) có một nhóm chức anđehit.

Số đặc điểm đúng với cả phân tử glucozơ và fructozơ ở dạng mạch hở là


ID:33823

Độ khó: Nhận biết

Glucozơ là hợp chất hữu cơ thuộc loại:

A


Tạp chức

B

Polime.

C

Polime.

Xem thêm: Nêu Ý Nghĩa Và Nội Dung Của Bài Ôn Dịch Thuốc Lá, Nội Dung Chính Bài Ôn Dịch, Thuốc Lá

D

Đa chức

Để xem lời giải chi tiết câu hỏi này bạn cần đăng ký khoá học chứa câu hỏi này.