Gõ cửa ngõ trái tim van em được vào mặc dù tình xót đau thông thường thân huyệt đào Ngủ vùi với chiêm bao Nỗi niềm đôi mắt xanh xao nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em thờ ơ Ngõ hồn tái kia năm canh đẫn đờ Nhện lòng mắc giăng tơ Để một mối bơ vơ khi không em nhốt anh trong hóng chờ.<ĐK:>Ôi cửa ngõ tim em bởi vàng nên tiếng yêu thương nghe bẽ bàng Để anh gõ cửa ngõ miên man nhưng mà em không chút thăm nom Anh bi ai lang thang.Gõ cửa ngõ trái tim nghe xa nghìn trùng Đèn mờ hắt hiu đơn độc tận cùng Đàn lỡ phím sai cung Tình này cũng mung lung Tim em ai bắn mũi tên lạnh lùng.


Bạn đang xem: Gõ cửa trái tim lời bài hát


Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Hình Dáng Nhân Trung - Xem Tướng Nhân Trung Nam/ Nữ Đoán Vận Mệnh

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.