Axit Clo hidric HCl là chất lỏng không màu, dễ cất cánh hơi trong lúc đó Hiđro clorua (HCl) là hóa học khí, không màu, hương thơm xốc tan nhiều trong nước chế tạo ra thành hỗn hợp axit táo tợn HCl.

Bạn đang xem: Hcl có tính khử


Axit Clohidric HCl có tương đối đầy đủ tính chất hoá học phổ biến của một axit hay không, tất cả gì không giống so với những axit sunfuric H2SO4 axit photphoric H3PO4 hay axit nitric HNO3,… chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết này.

A. Hiđro Clorua – Axit Clo hiđric HCl

Bạn vẫn xem: đặc thù hoá học tập của axit Clohidric HCl, Hiđro clorua với muối Clorua – hoá 10 bài bác 23


I. Tính chất vật lý của Hiđro Clorua cùng Axit Clohiđric HCl

Hiđro clorua là hóa học khí, không màu, mùi xốc tan nhiều trong nước chế tạo thành hỗn hợp axit khỏe mạnh HCl; nặng rộng không khí.

Axit clohđric HCl là hóa học lỏng ko màu, dễ cất cánh hơi. Dung dịch axit HCl không màu, HCl quánh bốc sương trong không gian ẩm.

II. đặc điểm hoá học của HiđroClorua với Axit Clo hiđric HCl


1. HCl bao gồm tính axit mạnh

– có tác dụng quỳ tím gửi thành màu đỏ.

* lưu ý: Khí HCl không làm quỳ tím (khô) chuyển màu đỏ và không công dụng với CaCO3,…

a) Axit Clohidric chức năng với sắt kẽm kim loại đứng trước H → muối trong những số đó kim loại bao gồm hóa trị rẻ + H2.

* Chú ý: Pb đứng trước Hidro tuy nhiên không rã trong dung dịch HCl bởi vì PbCl2 không tan.

HCl + Fe

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

b) Axit Clohidric tính năng với oxit kim loại → muối (trong kia kim loại không thay đổi hóa trị) + H2O.

• HCl + Fe3O4

 Fe3O4 + 8HCl → 4H2O + FeCl2 + 2FeCl3

c) Axit Clohidric chức năng với bazơ → muối (trong kia kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2­O.

• HCl + NaOH

 NaOH + HCl → NaCl + H2O

• HCl + Fe(OH)2

 Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

d) Axit Clohidric tác dụng với muối → muối new + axit mới

• HCl + Na2CO3

 Na2CO­3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑

• HCl + CaCO3

 CaCO­3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

• HCl + AgNO3

 AgNO­3 + 2HCl → AgCl↓ white + HNO3

2. HCl bao gồm tính thoái hóa – khử

Axit Clohidric miêu tả tính lão hóa khi công dụng với các kim các loại đứng trước H2 (xem phần tính axit).

 Axit Clohidric vào vai trò hóa học khử khi tính năng với chất bao gồm tính oxi hóa mạnh mẽ như KMnO4, K2Cr2O7, MnO2, KClO3, …

 2HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2↑ + H2O

 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O

 14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2↑ + 7H2O

 6HCl + KClO3 → KCl + 3Cl2↑ + 3H2O

III. Điều chế axit clohiđric HCl

– cách thức sunfat (trong phòng thí nghiệm):

NaCl rắn + H2SO4 đặc 

*
Na2SO­4 + 2HCl

B. Muối hạt Clorua

1. Muối bột Clorua MCln

– muối của axit clohiđric được call là muối clorua.

– công thức tổng quát: MCln.

– các muối clorua hầu như đều rã trừ PbCl2 và AgCl, CuCl, Hg2Cl2.

2. Phân biệt ion clorua Cl–

– nhỏ tuổi dung dịch bội nghĩa nitrat vào dung dịch muối clorua hoặc hỗn hợp axit clohiđric sẽ có được kết tủa trắng bạc đãi clorua xuất hiện, kết tủa này không tan trong các axit mạnh.

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ trắng + NaNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓ trắng + HNO3

– Vậy AgNO3 là thuốc demo để phân biệt ion clorua Cl–

C. Bài xích tập về Axit Clohiđric, Hidroclorua

Bài 1 trang 106 sgk hóa 10: Cho 20g hỗn hợp bột Mg cùng Fe tác dụng với hỗn hợp HCl dư thấy tất cả 1g khí H2 bay ra. Cân nặng muối clorua tạo nên trong hỗn hợp là từng nào gam?

A. 40,5g. B. 45,5g. C. 55,5g. D. 65,5g.

Lời giải bài bác 1 trang 106 sgk hóa 10:

* Đáp án: C đúng

– Theo bài xích ra, ta có: nH2 = m/M = 50% = 0,5 (mol).

– PTPƯ khi mang lại Mg với Fe vào dd HCl:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

– mang sử: nMg = x; nFe = y.

– Theo PTPƯ ta có: nH2 = x + y = 0,5 (mol). (1)

 mà theo bài xích ra: mhh = 24x + 56y = 20 (g). (2)

 Giải hệ phương trình (1) và (2) ta gồm x = y =0,25 mol.

⇒ mMgCl2 = n.M = 0,25.95 = 23,75g.

⇒ mFeCl2 = n.M = 0,25.127 = 31,75g

⇒ Khối lượng muối clorua là: m = mMgCl2 + mFeCl2 = 23,75 + 31,75= 55,5

Bài 3 trang 106 sgk hóa 10: Có các chất sau: axit sunfuric đặc, nước, kali clorua rắn. Hãy viết các phương trình làm phản ứng nhằm điều chế hidro clorua.

Lời giải bài 3 trang 106 sgk hóa 10:

– Phương trình hóa học của phản bội ứng điều chế hidro clorua

2NaCl tinh thể + H2SO4 đđ 

*
 Na2SO4 + 2HCl

2KCl + 2H2O –đpnc, màng ngăn→ 2KOH + H2 + Cl2↑

H2 + Cl2 

*
 2HCl.

Bài 6 trang 106 sgk hóa 10: Sục khí Cl2 đi qua hỗn hợp Na2CO3 thấy có khí CO2 thoát ra. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra.

Lời giải bài 6 trang 106 sgk hóa 10:

Cl2 + H2O 

*
HCl + HClO

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O.

Bài 7 trang 106 sgk hóa 10: Tính mật độ của hai hỗn hợp axit clohiđric trong các trường thích hợp sau:

a) rất cần được dùng 150ml hỗn hợp HCl nhằm kết tủa trọn vẹn 200g hỗn hợp AgNO3 8,5%.

b) Khi đến 50g hỗn hợp HCl vào một trong những cốc đựng NaHCO3 (dư) thì thu được 2,24 lít khí làm việc đktc.

Lời giải bài 7 trang 106 sgk hóa 10:

a) Theo bài bác ra, ta tất cả nAgNO3 =

– Phương trình bội phản ứng:

HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

– Theo PTPƯ thì: nHCl = nAgCl = 0,1 (mol)

CM (HCl) = n/V = 0,1/0,15 = 0,667 (mol/l).

Xem thêm: Soạn Bài: Ba Cống Hiến Vĩ Đại Của Các Mác, Soạn Bài Ba Cống Hiến Vĩ Đại Của Các

b) Theo bài xích ra ta có, nCO2 = V/22,4 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

– Phương trình bội nghịch ứng:

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O

– Theo PTPƯ: nHCl = nCO2 = 0,1 mol ⇒ mHCl = 0,1. 36,5 = 3,65 g

⇒ C%(HCl) = (mct/mdd).100% = (3,65/50).100% = 7,3%

Hi vọng với nội dung bài viết hệ thống lại kiến thức về tính chất hoá học tập của Axit Clo hidric (HCl), Hiđro clorua với muối Clorua một cách chi tiết ở trên đang hữu ích cho những em. Hồ hết thắc mắc những em hãy để lại bình luận dưới bài viết để được hỗ trợ, trường hợp thấy nội dung bài viết hay thì chia sẻ với anh em nhé, chúc những em tiếp thu kiến thức tốt.