*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Hệ số nhiệt điện trở không phụ thuộc vào

Một tua dây bằng nhôm có điện trở (120Omega ) ở nhiệt độ (20^0C), năng lượng điện trở của sợi dây kia ở (179^0C) là (204Omega ). Thông số nhiệt điện trở của nhôm là:


Một đèn điện 220V - 100W có dây tóc làm bằng vônfram. Khi sáng thông thường thì nhiệt độ của dây tóc đèn điện là 20000C. Khẳng định điện trở của đèn điện khi thắp sáng và lúc không thắp sáng. Biết nhiệt độ của môi trường xung quanh là 200C và thông số nhiệt năng lượng điện trở của vônfram là α = 4,5.10-3K-1.


Một đèn điện (220V - 40W) có dây tóc làm bởi vônfram. Điện trở của dây tóc bóng đèn ở (20^0C) là (R_0 = 121Omega ) . Nhiệt độ của dây tóc trơn khi bóng đèn sáng thông thường là bao nhiêu? Biết hệ số nhiệt năng lượng điện trở của vônfram là (alpha = m 4,5.10^ - 3K^ - 1).


Dây tóc của đèn điện 220V - 200W lúc sáng bình thường ở ánh nắng mặt trời 25000C tất cả điện trở vội 10,8 lần so với điện trở làm việc 1000C. Thông số nhiệt năng lượng điện trở α của dây tóc là?


Ở ánh sáng t1 = 250C , hiệu điện cố giữa hai cực của đèn điện là U1 = 20mV thì cường độ loại điện qua đèn là I1 = 8mA. Những lúc sáng bình thường, hiệu điện thay giữa hai cực của bóng đèn là U2 = 240V thì cường độ loại điện chạy qua đèn là I2 = 8A. ánh nắng mặt trời của dây tóc đèn điện khi đèn sáng bình thường là? Biết hệ số nhiệt điện trở của dây tóc làm đèn điện là α = 4,2.10-3K-1


Hai thanh kim loại được nối cùng với nhau vày hai mối lái hàn sản xuất thành một mạch kín, hiện tượng kỳ lạ nhiệt điện chỉ xảy ra khi:


Một mọt hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện rượu cồn αT = 65μ V/K được đặt trong không khí ở 200C, còn côn trùng hàn cơ được nung rét đến nhiệt độ 3200C. Suất điện hễ nhiệt điện của cặp nhiệt năng lượng điện đó là?


Một côn trùng hàn của cặp nhiệt điện nhúng vào nước đá đang tan, mối hàn kia được nhúng vào tương đối nước sôi. Sử dụng milivôn kế đo được suất điện rượu cồn của cặp nhiệt điện là 4,25mV. Hệ số nhiệt điện rượu cồn của cặp nhiệt năng lượng điện đó?


Nhiệt kế điện thực ra là một cặp sức nóng điện dùng để đo nhiệt độ độ rất lớn hoặc cực kỳ thấp nhưng ta không thể sử dụng nhiệt kế thông thường để đo được. Sử dụng nhiệt kế điện có thông số nhiệt điện rượu cồn αT = 42μ V/K nhằm đo ánh nắng mặt trời của một lò nung với một mối hàn để trong không khí ở 200C còn côn trùng hàn kia đặt vào lốc xoáy thì mấy milivôn kế chỉ 50,2mV. Nhiệt độ của lò nung là?


Dòng diện chạy sang 1 dây dẫn sắt kẽm kim loại có cường độ 2A. Số electron dịch chuyển hẳn sang tiết diện trực tiếp của dây dẫn này trong khoảng thời hạn 2s là


Để xác định điện trở của một đồ dùng dẫn kim loại, một học sinh mắc thông suốt điện trở này với một ampe kế. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch trên một biến chuyển thế mối cung cấp (nguồn điện bao gồm hiệu năng lượng điện thế đổi khác được). Biến hóa giá trị của trở thành thế nguồn, hiểu giá trị cái điện của ampe kế, số liệu thu được được thể hiện bởi đồ thị như hình vẽ. Điện trở thứ dẫn gần nhất quý giá nào sau đây:

*


Một gai dây đồng tất cả điện trở (75Omega ) ở ánh nắng mặt trời (20^0C). Điện trở của tua dây kia ở (70^0C) là bao nhiêu? Biết thông số nhiệt năng lượng điện trở của đồng là (alpha = 0,004K^ - 1)


Cặp nhiệt điện sắt - constantan có hệ số nhiệt điện rượu cồn là 52 μV/K và điện trở vào r = 0,5 Ω. Nối cặp nhiệt điện này với điện kế G gồm điện trở trong là 20 Ω. Đặt một côn trùng hàn của cặp nhiệt năng lượng điện này trong bầu không khí ở 20oC cùng nhúng mọt hàn đồ vật hai vào trong lò điện có ánh nắng mặt trời 6200C. Xác minh cường độ mẫu điện chạy qua năng lượng điện kế G.


Để mắc mặt đường dây thiết lập điện từ vị trí A đến địa điểm B, ta buộc phải 1000kg dây đồng. ý muốn thay dây đồng bởi dây nhôm mà lại vẫn bảo đảm an toàn chất lượng truyền điện, tối thiểu phải dùng từng nào kg dây nhôm ? mang lại biết khối lượng riêng của đồng là 8900 kg/m3, của nhôm là 2700 kg/m3; năng lượng điện trở suất của đồng cùng nhôm lần lượt là(1,69.10^ - 8,,Omega m;,,2,75.10^ - 8,,Omega m.)


Khối lượng mol nguyên tử của đồng là 64.10-3 kg/mol. Khối lượng riêng của đồng là 8,9.103kg/m3. Hiểu được mỗi nguyên tử đồng đóng góp một êlectron dẫn. Tỷ lệ êlectron tự do trong đồng là:


Một đèn điện 220V - 100W khi sáng thông thường thì ánh nắng mặt trời của dây tóc đèn là 20000C . Xác định điện trở của đèn lúc thắp sáng và lúc không thắp sáng, biết rằng nhiệt độ môi trường thiên nhiên là 200C với dây tóc đèn làm bởi vonfram, biết hệ số nhiệt năng lượng điện trở của vonfram là (alpha = 4,5.10^ - 3,,left( K^ - 1 ight))
Xem thêm: Đầu Số 024 Là Mạng Gì, Ở Đâu, Mã Số Điện Thoại 024 Là Mạng Gì, Thuộc Vùng Nào?

Một dây bạch kim nghỉ ngơi 200C gồm điện trở suất 10,6.10-8 Ω.m. Biết năng lượng điện trở suất của bạch kim trong tầm nhiệt độ từ bỏ 00 mang đến 20000C tăng hàng đầu theo ánh nắng mặt trời với hệ số nhiệt năng lượng điện trở không đổi bởi 3,9.10-3K-1. Điện trở suất của dây bạch kim này nghỉ ngơi 16800C là


Trong hệ thống báo cháy, một nhiệt năng lượng điện trở T gồm điện trở 2000 Ω ở nhiệt độ phòng (nhiệt năng lượng điện trở là 1 trong biến trở có mức giá trị năng lượng điện trở sút khi ánh nắng mặt trời tăng). Thông báo được kích hoạt khi hiệu điện thế giữa X và Y đạt 4,5V. Điện trở của nhiệt điện trở khi thông báo được kích hoạt là bao nhiêu?