- Chọn bài xích -Bài trăng tròn : mở màn về hóa học hữu cơBài 21 : công thức phân tử hợp hóa học hữu cơBài 22 : cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơBài 23 : phản bội ứng hữu cơBài 24 : rèn luyện : Hợp hóa học hữu cơ, công thức phân tử và cách làm cấu tạo

Xem tổng thể tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài bác Tập chất hóa học 11 – bài xích 21 : phương pháp phân tử hợp chất hữu cơ góp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập thao tác khoa học, làm căn cơ cho vấn đề phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 95 SGK Hóa 11): Tính trọng lượng mol phân tử của các chất sau:

a. Chất A tất cả tỉ khối tương đối so với không khí bằng 2,07.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 21

b. Thể tích khá của 3,3 gam chất khí X bằng thể tích của 1,76 gam khí oxi (đo cùng đk về nhiệt độ, áp suất).

Lời giải:

a) vày dA/không khí = 2,07 ⇒ MA = 2,07.29 = 60

(vì Mkhông khí = 29)

b) Ta có:

*

Bài 2 (trang 95 SGK Hóa 11): Limonen là 1 chất có mùi thơm dịu được tách bóc từ tinh chất dầu chanh. Hiệu quả phân tích nguyên tố cho biết thêm limonen được kết cấu từ hai nguyên tố C và H, trong những số đó C chiếm 88,235% về khối lượng. Tỉ khối hơi của limonen so với bầu không khí gần bởi 4,69. Lập bí quyết phân tử của limonen.

Lời giải:

Gọi công thức của limonen là CxHy

Ta có:

%H = 100% – %C = 100% – 88,235% = 11,765%

dlimonen/kk = 4,69 ⇒ Mlimonen = 4,69.29 = 136

Ta có:

*

⇒ x : y ≈ 5 : 8

⇒ phương pháp (C5H8)n

⇒ M(C5H8)n = MC + MH = n(12.5 + 8) = 68n = 136

⇒ n = 2

Công thức phân tử limonen là C10H16.

Bài 3 (trang 95 SGK Hóa 11): Đốt cháy trọn vẹn 0,30 gam chất A (phân tử chỉ đựng C, H, O) chiếm được 0,44 gam khí cacbonic cùng 0,180 gam nước. Thể tích tương đối của 0,30 gam chất A bởi thể tích của 0,16 gam khí oxi (ở cùng đk về ánh sáng và áp suất). Khẳng định công thức phân tử của hóa học A.

Lời giải:

Gọi cách làm hợp hóa học hữu cơ là CxHyOz (x,y,z nguyên dương)

*

mO = mA – (mC + mH) = 0,3 – (0,01.12 + 0,02.1) = 0,16(g)

⇒ nO =

*
= 0,01(mol)


nC : nH : nO = 0,01 : 0,02 : 0,01 = 1 : 2 : 1

⇒ cách làm phân tử (CH2O)n

Ta có: mA = 30n = 60 ⇒ n = 2

⇒ bí quyết phân tử của A là C2H4O2

Bài 4 (trang 95 SGK Hóa 11): Từ tinh chất dầu hồi, người ta tách bóc được anetol – một chất thơm được sử dụng sản xuất kẹo cao su. Anetol có trọng lượng mol phân tử bằng 148,0 g/mol. đối chiếu nguyên tố mang đến thấy, anetol có %C = 81,08%; %H = 8,1%, còn lại là oxi. Lập công thức dễ dàng và đơn giản nhất và phương pháp phân tử của anetol.

Lời giải:

Gọi công thức tổng quát của anetol là CxHyOz (x,y,z nguyên dương)

%O = 100% – (%C + %H) = 100% – (81,08 + 8,1)% = 10,82%

*

(Ta quy về những số nguyên về tối giản bằng cách chia cho số nhỏ dại nhất trong số giá trị bên trên là 0,76)

⇒ Công thức dễ dàng và đơn giản nhất của anetol là C10H12O

Ta có: M(C10H12O)n = 148

⇒ (10.12 + 12 + 16).n = 148 ⇒ n = 1

Vậy cách làm phân tử là C10H12O

Bài 5 (trang 95 SGK Hóa 11): Hợp hóa học X gồm phần trăm trọng lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bởi 54,54%, 9,1% cùng 36,36%. Trọng lượng mol phân tử của X bởi 88 g/mol. Bí quyết phân tử nào sau đây ứng cùng với hợp hóa học của X?

A. C4H10O ; B. C4H8O2.

Xem thêm: Văn Hóa Cổ Đại Hi Lạp Và Rô Ma Đã Phát Triển Như Thế Nào, Văn Hóa Cổ Đại Hi Lạp Và Rô

C. C5H12O ; D. C4H10O2.

Lời giải:

– Đáp án B

– gọi công thức tổng quát của X là CxHyOz (x,y,z nguyên dương)

*

Suy ra X tất cả CTTQ là: (C2H4O)n

Ta có: M(C2H4O)n= 44n = 88 ⇒ n = 2

CT của hợp chất X là: C4H8O2

⇒ Đáp án B

Bài 6 (trang 95 SGK Hóa 11): Hợp chất Z gồm công thức đơn giản và dễ dàng nhất là CH3O và tất cả tỉ khối tương đối so cùng với hiđro bởi 31,0. Cách làm phân tử nào dưới đây ứng cùng với hợp chất Z?

A. CH3O ; B. C2H6O2