giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 45 SGK Hóa lớp 11: Axit nitric và muối nitrat – Chương 2

Lý thuyết buộc phải nhớ về Axit nitric và muối nitrat

1. Trong hợp hóa học HNO3, nguyên tố nitơ tất cả số oxi hóa cao nhất là +5

2. Axit nitric trong sáng là chất lỏng ko màu, bốc khói dạn dĩ trong không gian ẩm. Axit HNO3 rã trong nước theo bất kỳ tỉ lệ nào.

Bạn đang xem: Hóa 11 trang 45

3. – Axit HNO3 là một trong trong những axit mạnh: làm cho quỳ tím hóa đỏ, tính năng với bazơ cùng oxit bazơ, chức năng với muối bột của axit yếu.

– Axit HNO3 là hóa học oxi hóa mạnh: làm phản ứng với phần lớn các kim vứt bỏ Pt với Au, một trong những phi kim, các hợp hóa học vô cơ và hữu cơ. Sản phẩm khử xuất hiện tùy trực thuộc nồng độ axit, tính khử của kim loại và ánh nắng mặt trời phản ứng.

4. Trong phòng phân tích axit HNO3 được điều chế bằng cách cho NaNO3 hoặc KNO3 tác dụng với axit H2SO4 đăc, nóng:

2NaNO3(tt) + H2SO4(đ) →t0 Na2SO4 + 2HNO3

Trong công nghiệp được phân phối theo sơ thứ sau:

*

5. Toàn bộ các muối bột nitrat hồ hết tan các trong nước cùng là hóa học điện li mạnh. Những muối nitrat yếu bền cùng với nhiệt, bọn chúng bị phân hủy khi đun nóng: muối bột nitrat của các kim loại hoạt động mạnh (kali, natri,…) bị phân diệt thành muối nitrit cùng oxi; muối nitrat của magie, kẽm, sắt, chì, đồng,… bị phân hủy thành oxit kim loại tương ứng, NO2 cùng O2; muối nitrat của bạc, vàng, thủy ngân,… bị phân hủy thành sắt kẽm kim loại tương ứng, khí NO2 cùng O2.

6. Giải được bài xích tập về HNO3 cùng NO3–.

Giải bài bác tập bài xích 9 Hóa lớp 11 trang 45

Bài 1. Viết cách làm electron, công thức cấu trúc của axit nitric. Cho biết nguyên tố nitơ bao gồm hóa trị cùng số oxi hóa bao nhiêu ?

Hướng dẫn:

*

Trong HNO3, nitơ tất cả số oxi hóa +5 với hóa trị là 4

Bài 2 trang 45 hóa 11: Lập những phương trình hóa học:

a) Ag + HNO3 (đặc) → NO2 + ? + ?

b) Ag + HNO3 (loãng) → NO + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ?

g) Fe3O4 + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ?

Hướng dẫn: Trước hết, địa thế căn cứ vào tính chất, điền công thức các chất còn thiếu tại phần có dấu (?). Sau đó, cân bằng pthh theo cách thức thăng bằng electron, ta được công dụng sau:

a) Ag + 2HNO3 (đặc) → NO2 + AgNO3 + H2O


b) 3Ag + 4HNO3 (loãng) → NO + 3AgNO3 + 2H2O

c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O + 8Al(NO3)3 + 15H2O

d) 4Zn + 10HNO3 → NH4NO3 + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

e) 3FeO + 10HNO3 → NO + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

g) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

Bài 3. Hãy chỉ ra những đặc thù hóa học bình thường và biệt lập giữa axit nitric cùng axit sunfuric. Viết những phương trình hóa học để minh họa.

Hướng dẫn: Axit nitric với axit sunfuric đặc đều phải có tính thoái hóa mạnh.

Ví dụ: 3FeO +10HNO3 —> 3Fe(NO3)3 + NO ↓+ 5H2O

2FeO + 4H2SO4 —> Fe2SO4)3 + SO2 + 4H2O

Tuy nhiên nếu như như HNO3 loãng vẫn đang còn tính thoái hóa thì H2SO4 loãng lại không có tính oxi hóa. Ví dụ

3Fe3O4 + 28HNO3 l -> 9Fe(NO3)3 + NO↓+ 14H2O Fe3O4 + 4H2SO4 l —> FeSO4 + Fe2(S04)3 + 4H2O

Bài 4. a) vào phương trình hóa học của bội nghịch ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng các hệ số bởi bao nhiêu ?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

b) trong phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng nhiệt phân thủy ngân (II) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu ?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

Đáp án bài bác 4:


a) chọn D. 21

4Fe(NO3)3 →t0 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

b) lựa chọn A. 5

Hg(NO3)3 →t0 Hg + 2NO2 + O2

Bài 5 trang 45 Hóa lớp 11: Viết phương trình hóa học của các phản ứng triển khai dãy đưa hóa sau đây:

NO2 →(1) HNO3 →(2)Cu(NO3)2 →(3)Cu(OH)2 →(4) Cu(NO3)2 →(5) CuO →(6) Cu →(7) CuCl2

Giải bài bác 5:

PTHH:

4NO2 + 2H2O -> 4HNO3

CuO + 2HNO2 -> Cu(NO3)2 + H2O

Cu(NO3)2 + 2NaOH -> Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

Cu(OH)2 + 2HNO3 -> Cu(NO3)2  + 2H2O

Cu(NO3)2  ->t0 CuO + 2NO2↑ + ½ O2 ↑

CuO + H2 ->t0 Cu + H2O

Bài 6 trang 45 Hóa lớp 11: Khi kết hợp 30,0 g các thành phần hỗn hợp đồng cùng đồng (II) oxit trong 1,50 lít hỗn hợp axit nitric 1,00 M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lít nitơ monoaxit (đktc). Xác định hàm lượng xác suất của đồng (II) oxit trong láo hợp, độ đậm đặc mol của đồng (II) nitrat cùng axit nitric trong hỗn hợp sau làm phản ứng, hiểu được thể tích dung dịch không núm đổi.

Lời giải bài xích 6:

nNO = 6,72/22,4 = 0,300 (mol)

nHNO3= 1,00 x 1,5 = 1,5 (mol)

pthh: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

Theo (1) ta tính được nCu = 0,45 mol => mCu = 28,8 gam

nHNO3= 1,2 mol

nCu(NO3)2 = 0,45 mol

mCuO = 30 gam – 28,8 gam = 1,2 gam => nCuO = 0,015 mol

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo (2) ta tính được nHNO3 là 0,030 mol,

nCu(NO3)2 là 0,015 mol

Phần tram trọng lượng CuO: % mCuO  = 1,2/30 . 100% = 4,0 %

Từ (1) và (2) ta tính được số mol HNO3 dư là 0,27 mol.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Giới Khởi Sinh Gồm Những Sinh Vật Nào ? Đặc Điểm Chính Của Mỗi Giới

Nồng độ mol HNO3 sau bội phản ứng: 0,18 M

Nồng độ mol của Cu(NO3)2: 0,31 M

Bài 7. Để điều chế 5,000 tấn axit nitric nồng độ 60,0 % buộc phải dùng bao nhiêu tấn amoniac ? hiểu được sự hao hụt amoniac trong quy trình sản xuẩ là 3,8 %.