CH2=CH-CH2-CH2-CH3CH3-CH=CH-CH2-CH3 (có đphh) CH2=CH(CH3)-CH2-CH3(CH3)2C=CH-CH3(CH3)2CH-CH=CH2

=> C5H10 bao gồm 6 đồng phân anken


*
*
*
*
*
*
*
*

Những hợp hóa học nào dưới đây có đồng phân hình học (cis-trans)?

CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5(IV);

C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V)


Cho các chất sau: CH2=CH–CH2–CH2–CH=CH2; CH2=CH–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3; CH2=CH–CH2–CH=CH2; CH3–CH2–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3–CH3; CH3–CH2–C(CH3)=C(C2H5)–CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3.

Bạn đang xem: Hợp chất c5h10 có bao nhiêu đồng phân anken

Số chất tất cả đồng phân hình học là


Cho những chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); hồ hết chất nào là đồng phân của nhau?


3 hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, cân nặng phân tử của Z gấp 2 lần khối lượng phân tử của X. X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng


Cho những nhận xét sau:

(1) Anken là hiđrocacbon nhưng mà phân tử gồm chứa 1 links đôi C=C.

(2) gần như hiđrocacbon tất cả công thức phân tử là CnH2n là anken.

(3) Anken là hiđrocacbon ko no, mạch hở bao gồm CTPT CnH2n.

(4) Anken là hiđrocacbon mạch hở gồm chứa 1 liên kết đôi C=C, sót lại là links đơn.

Những tuyên bố đúng là


Cho hình vẽ biểu đạt thí nghiệm pha trộn Y từ hỗn hợp X.

Xem thêm: Toán 8 Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Lớp 8 Hay Lạ Khó, Toán 8 Chuyên Đề Bất Đẳng Thức

*

X rất có thể chứa


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.