Các sự biệt lập chính giữa những hợp chất ion và phân tử là Các hợp chất ion gồm lực hút tĩnh năng lượng điện giữa cation và anion vào khi các hợp chất phân tử chỉ có link hóa học cộng hóa trị giữa các nguyên tử.

Các thành phần hóa học hoàn toàn có thể kết phù hợp với nhau để chế tạo thành các hợp hóa học hóa học. Các nguyên tố liên kết với nhau trải qua các link hóa học có đặc tính ion hoặc cùng hóa trị. Nếu các hợp chất có liên kết ion, chúng ta gọi chúng là hợp hóa học ion với nếu bọn chúng có liên kết cộng hóa trị thì bọn chúng là hợp chất phân tử. Bởi vì đó, sự khác biệt chính giữa những hợp chất ion và phân tử nằm ở liên kết hóa học tập giữa các nguyên tử.

Bạn đang xem: Hợp chất ion

NỘI DUNG

1. Tổng quan với sự khác biệt chính2. Hợp hóa học ion là ai?3. Hợp hóa học phân tử là gì4. So sánh cạnh nhau - Ionic vs Hợp chất phân tử làm chungcutuhiepplaza.comệc dạng bảng5. Nắm tắt

Hợp hóa học ion là gì?

Các hợp chất ion là các hợp hóa học hóa học tất cả cation cùng anion liên kết với nhau thông qua liên kết ion. Vì chưng đó, gồm lực hút tĩnh điện giữa cation và anion. Mặc dù nhiên, thích hợp chất tất cả điện tích trung tính tổng thể và toàn diện vì tổng điện tích của những cation bị th-nc bởi tổng điện tích của những anion. Các ion này có thể là monoatomic hoặc polyatomic.

Thông thường, các hợp hóa học ion cất ion hydro (H+) như cation là axit axit. Ngược lại, các ion cơ bạn dạng như ion hydroxit (OH-) có mặt trong những căn cứ. Nếu không tồn tại ion hydro hoặc ion hydroxit trong hợp chất ion, thì chúng tôi đặt tên nó là muối muối.

*

Hình 01: Hợp hóa học ion của natri clorua, là muối

Một số hợp chất ion như muối sinh ra từ các phản ứng th-nc axit-bazơ. Một số hợp chất hình thành thông qua sự cất cánh hơi của dung môi, phản ứng kết tủa, phản bội ứng làm chungcutuhiepplaza.comệc trạng thái rắn, đóng góp băng, phản bội ứng chuyển electron giữa kim loại và phi kim, v.v ... Thông thường, các hợp chất này còn có nhiệt độ nóng chảy và sôi cao. Phần đông thời gian chúng cứng cùng giòn. Ở tâm trạng rắn, phần đông các hợp chất ion là chất biện pháp điện với chúng hoàn toàn có thể dẫn điện cao khi phối hợp trong dung môi như nước vì tiếp nối các cation và anion hoàn toàn có thể di chuyển tự do.

Hợp hóa học phân tử là gì?

Các hợp chất phân tử là những hợp hóa chất chứa những nguyên tử link với nhau trải qua liên kết hóa học cộng hóa trị. Do đó, các hợp hóa học này hiện ra khi các nguyên tử share các electron chưa ghép cặp của chúng với nhau. Những nguyên tử liên quan đến chungcutuhiepplaza.comệc share electron này còn có giá trị độ âm năng lượng điện tương tự.

*

Hình 02: Sơ đồ vật phân tử Triatomic có links cộng hóa trị giữa ba nguyên tử

Thông thường, các hợp chất phân tử có điểm nóng chảy và sôi kha khá thấp vì những nguyên tử ko liên kết ngặt nghèo với nhau. Tương tự, các hợp chất này mềm và kha khá linh hoạt. So với các hợp chất ion, các hợp hóa học phân tử này rất giản đơn cháy. Điều này là do đa số tất cả các chất dễ dàng cháy là các hợp chất phân tử bao hàm các nguyên tử carbon và hydro. Không y như các hợp chất ion, chúng quan trọng dẫn năng lượng điện khi hòa tan trong dung môi vì không tồn tại các ion bao gồm thể bóc tách ra sau khi hòa tan.

Sự khác hoàn toàn giữa những hợp chất ion cùng phân tử là gì?

Các hợp chất ion là những hợp chất hóa học gồm cation cùng anion liên kết với nhau trải qua liên kết ion vào khi các hợp chất phân tử là những hợp hóa chất chứa những nguyên tử link với nhau trải qua liên kết hóa học cộng hóa trị. Vày đó, sự khác biệt giữa những hợp hóa học ion và phân tử ở ở thực chất của link hóa học. Đó là; sự khác biệt chính giữa các hợp chất ion với phân tử là những hợp hóa học ion tất cả lực hút tĩnh điện giữa cation cùng anion vào khi những hợp hóa học phân tử chỉ có liên kết hóa học tập hóa trị giữa những nguyên tử.

Là một sự khác hoàn toàn quan trọng không giống giữa các hợp hóa học ion và phân tử, những hợp chất ion cứng cùng giòn vào khi các hợp chất phân tử mềm và kha khá linh hoạt. Điều này đa số là do các nguyên tử của các hợp hóa học ion được giữ chặt với nhau bằng links ion trong khi đó trong các hợp chất phân tử, những nguyên tử links với nhau tương đối lỏng lẻo. Hơn nữa, điểm nóng chảy cùng sôi của các hợp hóa học ion rất to lớn so với những hợp hóa học phân tử.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Ngành Triết Học, Điểm Chuẩn Và Các Trường Đào Tạo

*

Tóm tắt - Ionic vs Hợp hóa học phân tử

Các hợp chất ion có links ion vào khi các hợp chất phân tử có link cộng hóa trị. Vị đó, sự khác hoàn toàn chính giữa các hợp hóa học ion với phân tử là các hợp chất ion gồm lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các cation với anion vào khi những hợp chất phân tử chỉ có liên kết hóa học giữa các nguyên tử.

tư liệu tham khảo:

1. Helmenstine, Anne Marie, tiến sỹ Thuộc tính hợp chất hóa học hoặc hợp hóa học phân tử. Th thinkCo, ngày 7 mon 6 năm 2018. Có sẵn tại phía trên 2. Hợp chất Ionic. Wikipedia, Wikimedia Foundation, ngày trăng tròn tháng 10 năm 2018. Tất cả sẵn tại đây

Hình hình ảnh lịch sự:

1. Xông Natri-clorua-3D-ion ion của Stewah-bmm27 - các bước riêng, (Tên miền công cộng) qua Commons Wikimedia2. Xoàn Carbon-dioxide-3D-vdW của Jacek FH - quá trình riêng (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia